Gå til indhold
To lærerstuderende laver udregning på whiteboard

Advanced science teacher education (ASTE)

for dig, der vil læse din læreruddannelse med en tværfaglig naturfagsprofil med fokus på matematik, naturfagsundervisning og teknologiudvikling i et bæredygtigt verdenssamfund.

Advanced Science Teacher Education (ASTE) er Københavns Professionshøjskoles stærke naturfaglige læreruddannelse. Som studerende på ASTE læser du fire undervisningsfag:

  • Matematik (4. til 10. klasse)
  • Biologi
  • Fysik/kemi
  • Geografi

Du arbejder indgående med naturfag, matematik og teknologiudvikling i tæt sammenhæng med uddannelsens øvrige moduler.

Du skal derfor være god til naturfag og matematik og interesseret i at anvende viden og metoder fra de fire fag i forhold til problemstillinger, hvor fagene kan spille en afgørende rolle for bæredygtig udvikling. Det kan f.eks. være i forhold til klima, sundhed og teknologianvendelse.

Hvad går profilen ud på?

Undervisningen på ASTE tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, og FN´s 17 verdensmål er et gennemgående tema i uddannelsen. Vi bruger de fire undervisningsfag som redskab til at analysere og forstå verden. Der er stor mulighed for selv at påvirke undervisningens temaer.

Som studerende på ASTE læser du på et særligt hold gennem hele studieforløbet og følger et særligt tilrettelagt praktikforløb, hvor du er tilknyttet én skole, og så vidt muligt arbejder sammen med det samme lærerteam og klasser gennem de fire studieår. Derudover får du mulighed for at følge de forsknings- og udviklingsprojekter, som Københavns Professionshøjskole har på scienceområdet.

Fokus på fagenes tværfaglighed i udskolingen

ASTE-profilen er tilrettelagt med fokus på tværfagligheden mellem de fire fag i folkeskolen. Du uddannes derfor både til at undervise fag for fag og til at undervise i et samarbejde mellem to eller flere fag.

Undervisningsfag og specialisering

Studerende på ASTE læser fire undervisningsfag: matematik (4.-10. klasse), biologi (7.-10. klasse), fysik/kemi (7.-10. klasse) og geografi (7.-10. klasse), og opnår undervisningskompetence i dem alle.

Desuden indgår der i forløbet fire særlige ASTE-moduler, hvor undervisningsfagene bringes i samspil. I studieordningen for 2019 er overskrifterne for de fire ASTE-moduler

  • Naturfagene i skolen – målsætning og samarbejde
  • Teknologi og mennesket i et historisk perspektiv
  • Udvikling af fremtidens teknologi
  • Matematik som udgangspunkt for fællesfaglig undervisning.

Vælger du ASTE, er det derfor en ”samlet pakke”, du tilmelder dig.

Optagelse på ASTE

Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Først når du får bekræftet, at du er optaget, skal du angive ønske om at blive optaget på profilen; Advanced Science Teacher Education (ASTE). Profilen kan kun læses på Campus Carlsberg (København V).

Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge læreruddannelsen i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Herefter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på, at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangskrav.

Podcast: En dag på ASTELINJEN

Hvad er ASTELINJEN for noget? Noget for dig?

Lyt med, når vi er på besøg i undervisningen. Underviser Jens Aarby fortælle om målet med ASTELINJEN, vi hører studerende fortælle om studielivet, og vi skal høre, hvordan det går med dissekeringen af rotter, duer og mus.

Kontakt

Vil du høre mere om ASTE, er du velkommen til at kontakte os.

Jens Aarby

Lektor

+45 41 89 76 03