Gå til indhold
Lærerstuderende: Ung mand med lyst hår

Sciencelærer

Læreruddannelsen på Campus Carlsberg udbyder en særlig sciencelinje, som hedder ASTE (Advanced Science Teacher Education).

Hvad kan vi tilbyde dig som ASTE-studerende?

 • Du får undervisningskompetence i de fire undervisningsfag: matematik, biologi, fysik/kemi og geografi.
 • Du får et særligt tilrettelagt praktikforløb, hvor du bliver tilknyttet en fast ASTE-praktikskole, hvor du i så vid udstrækning som muligt arbejder sammen med det samme lærerteam og de samme klasser igennem de fire studieår.
 • Du får mulighed for at udvikle et spændende bachelorprojekt med udgangspunkt i din praktikskole og i samarbejde med dine praktiklærere.
 • Du får fire særligt tilrettelagte, tværfaglige ASTE-moduler, hvor de fire undervisningsfag matematik, biologi, fysik/kemi og geografi bringes i et funktionelt samspil. Disse moduler er udviklet i samarbejde med Københavns Universitetet og Københavns Professionshøjskole.
 • Du får mulighed for at følge de forsknings- og udviklingsprojekter, som Københavns Professionshøjskole har på scienceområdet.
 • Du følger en særlig ASTE studieplan, som er tilrettelagt så alle fag – både undervisningsfag, praktik og lærerens grundfaglighed – bringes i samarbejde og koordineres, og du følges med de samme studerende gennem hele studiet.
 • En gang om året afholdes en særlig ASTE- dag, hvor alle ASTE studerende på Campus Carlsberg deltager.
 • Du deltager i fire lektionsstudier igennem studiet – et i hvert af dine undervisningsfag.
 • Hvis du vil være ASTE- studerende, skal du som første undervisningsfag vælge matematik (4.-10. klassetrin).

Hvorfor skal du vælge sciencelinjen og blive ASTE-studerende?

 • Fordi du selv synes, at indholdet i fagene matematik, biologi, fysik/kemi og geografi er spændende og vedkommende.
 • Fordi du vil arbejde i udskolingen (7. – 9. klasse).
 • Fordi du har lyst til at formidle indholdet i fagene matematik, biologi, fysik/kemi og geografi til børn og unge.
 • Fordi du gerne vil skabe dig et godt lærerliv, hvor der er sammenhæng imellem de fag, du underviser i, og hvor du kan have den samme klasse i mange timer om ugen.
 • Fordi du opnår særligt gode kompetencer til at præge udviklingen på din egen skole.
 • Du kan vælge ASTE, når du er optaget på læreruddannelsen. Det får du mulighed for, når du modtager optagelsesmailen, idet der vil være en særlig rubrik, du kan sætte et kryds i.

Har du spørgsmål om ASTE eller om optagelse på ASTE, kan du kontakte Lektor Jens Aarby:

Jens Aarby

Lektor

+45 41 89 76 03

Optagelse på ASTE

Du vælger scienceprofilen, når du er optaget på læreruddannelsen. Du søger altså om optagelse på sædvanlig vis.

Når du har modtaget optagelsesmailen, skal du vælge profilen ”Advanced Science Teacher Education”.

Bemærk, at det kun er muligt at søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Dvs. det er ikke muligt at starte på profilerne, hvis du starter sin læreruddannelse i januar.

Udviklingen af ASTE-uddannelsen er støttet af Lundbeckfonden og er udført i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet og DPU-Aarhus Universitet.