Gå til indhold

Information om coronavirus

Om at være studerende i praktik

I praktikken er det vigtigt, at studerende er nysgerrige og opsøgende, at de bruger undren og eventuelle benspænd til at forsøge nye veje, og dermed få afprøvet og udforsket forskellige muligheder. Lærerprofessionalitet udvikles ved at prøve og ved at analysere og forholde sig til det, der sker. Arbejdet med aktionslæring og videoklip skal støtte denne proces. Praktikgruppen er central i denne læreproces, da de studerende her fungerer som sparringspartnere og samarbejdspartnere. Målet er, at de gennem studiegruppe- og praktikgruppesamarbejdet lærer at forholde sig professionelt til det at samarbejde i gruppen – afklare forventninger til hinanden og følge op på dette i processen.

I løbet af praktikperioderne forventes det tillige, at de studerende arbejder med forskellige digitale medier og forskellige former for artefakter, så som årsplaner, elev- produkter, undervisningsplaner, logbog, noter og cases fra undervisningen, der dokumenter egen og andres undervisningspraksis. Det anbefales, at de studerende fastholder disse artefakter i en digital form for portfolio, evt. via dialogforum i praktikportalen.  De studerende kan fx arbejde med en arbejdsportfolio på egen PC og anvende praktikportalens muligheder til en præsentationsportfolio.