Gå til indhold

Information om coronavirus

Om at være KP-praktikunderviser

På læreruddannelsen på KP er der undervisning på campus knyttet til et praktikmodul. Praktikundervisningen på Campus Carlsberg begynder ved semesterstart.

Holdets modulplan placeres i Itslearning, og det anbefales, at den også lægges i et fælles dialogforum på praktikportalen, så praktiklærerne kan orientere sig i, hvad de studerende arbejder konkret med på læreruddannelsen i forbindelse med praktikfaget.

Modulrammeplanen er en fælles ramme om undervisningen i praktikmodulerne, og den alle KP-undervisere planlægger efter. Den rummer beskrivelse af alle 3 praktikniveauer og en skitsering af progressionen fra det ene niveau til det andet. Den indeholdes desuden en litteraturliste udarbejdet af den nationale faggruppe i praktik.

Da et praktikmodul gennemføres både på campus og på praktikskolen er et samarbejde mellem praktiklærer og KP-praktikunderviser om de studerendes udvikling af professionsprofessionalitet en nødvendighed, og som KP-praktikunderviseren får ressourcer til indenfor timerne til praktikmodulet.

Samarbejdet kræver kontakt og kommunikation, og denne kommunikation føres i et dialogforum på praktikportalen.

Her kan KP-praktikunderviseren dele sin modulplan med praktiklærerne, og de kan løbende kommunikere, hvis der er behov for det. Ved at benytte dialogforum fastholdes historikken i kommunikationen.

På de fleste skoler er det den praktikansvarlige, der opretter et fælles dialogforum for de studerende på skolen, men som KP-underviser kan man også selv oprette dialogfora efter behov.

Den studerendes praktik skal godkendes af både praktikskole og af KP-praktikunderviser. Se kravene for at blive indstillet under ”mødepligt”.

Indstilling foregår via praktikportalen, hvor begge parter uafhængigt af hinanden: godkender aktivitet/afviser aktivitet.

Hvis en studerende bliver afvist af KP-underviseren pga. for meget fravær, skal den studerende udarbejde en reparationsopgave, som ved alle andre ikke-godkendte moduler. Dermed kan den studerende ikke gå op til prøven med sin praktikgruppe og kan først komme til eksamen ved næste eksamensperiode og med en anden KP-underviser, som tager alle afviste, syge og reeksaminander op.

Hvis en studerende ikke dukker op til praktikmodulundervisningen efter et par uger vil det være en meget stor hjælp, om dette meddeles praktikledelsen ved at skrive til praktik@kp.dk

Denne studerende skal også afvises i praktikportalen, hvis vedkommende stadig står i systemet, når de studerende skal indstilles til prøve. Ellers vil KP-underviseren blive ved med at modtage notifikationer fra praktikportalen om, at der mangler at blive indstillet studerende.

Indstilling til godkendelse er forudsætning for, at den studerende kan gå op til prøven i praktik. Praktikteamet og eksamensteamet er derfor afhængige af en hurtig indstilling indenfor deadline til registrering, oprettelse i wiseflow mm. Der kommer en daglig reminder fra praktikportalen, hvis fristen overskrides.