Gå til indhold

Information til kommende nye studerende

Søger du optag på læreruddannelsen til det kommende studieår 2022/23 kan du her se, hvordan din uddannelse kommer til at se ud på studiets første år.

Fag på første år

Fagene på første år af dit kommende studie vil være:

  • Dit første undervisningsfag, hvor du vælger mellem dansk, matematik – herunder specialisering målrettet indskoling (1.-6. klasse) eller udskoling (4.-10. klasse)
  • Pædagogiske fag, bl.a. almen undervisningskompetence og elevens læring og udvikling
  • Praktik
  • Dannelse i den mangfoldige skole (del af Lærerens Grundfaglighed)
Model for fordeling af ECTS (studiebelastning) på første år af læreruddannelsen
Model for fordeling af ECTS (studiebelastning) på første år af læreruddannelsen

Når du begynder på uddannelsen, vil der være en velkomstdag samt et forløb, der introducerer dig til studieelementer og -teknikker.

Praktik på netuddannelse

Hvis du er optaget som netstuderende med studiestart august 2022, skal du, ganske som de ordinære studerende på daguddannelsen, i praktik på en skole en dag pr. uge. Som udgangspunkt ligger praktikken om mandagen for alle studerende optaget i efteråret 2022. På første studieår strækker praktikperioden sig over perioden: uge 37 2022 – uge 19 2023 samt to fuldtidsuger i uge 2 og 3 2023. Som studerende bliver du tilbudt en praktikskole inden for hovedstadsregionen. Har du bopæl uden for regionen, kan du ønske at komme i praktik på en skole i dit nærområde. Dette kræver dog en aktiv indsats af dig som studerende.

Hvis du bor uden for hovedstadsregionen

Hvis ikke du bor i hovedstadsregionen, og hvis du ønsker selv at finde en praktikskole i dit nærområde, skal du kontakte praktiksekretariatet hurtigst muligt med henblik på at få klarlagt dine muligheder.

Hvis du bor i udlandet

Studerende, som har bopæl i udlandet, kan gennemføre praktikken som en blokpraktik med samme samlede varighed som de øvrige studerende (7 uger). Kontakt praktiksekretariatet hurtigst muligt, hvis du mener, at denne mulighed kan være relevant for dig.

Hvis du allerede er ansat på en skole

Praktikken kan i nogle tilfælde planlægges, så du som netstuderende, der allerede er ansat på en skole, kan ansøge om muligheden for at gennemføre praktikken på denne (ansættelsesskolen). En sådan aftale mellem dig og ansættelsesskolen skal godkendes af praktiksekretariatet og kræver en særlig dispensation. Kontakt praktiksekretariatet hurtigst muligt, hvis du mener, at denne mulighed kan være relevant for dig.

Praktiksekretariatets kontaktoplysninger

Praktikansvarlig for Netbaseret læreruddannelse

  • Oluf Lind Hansen (Praktikkoordinator)

Når du er optaget på læreruddannelsen, kan du finde flere oplysninger om praktik og praktiksekretariatet på KPintra: https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Praktik.