Gå til indhold
En skoleelev sidder med en globus i et klasselokale

International profil

for dig, der vil læse en læreruddannelse med en international profil, der henter viden og inspiration til lærergerningen ude i verden.

Interesserer du dig for det engelske sprog, identitet, kulturmøder og samfundsforhold? Kan du lide at tage aktiv stilling til globale problemstillinger, og vil du være med til at udvikle den danske folkeskole ved at rejse ud i verden og lade dig inspirere af andre uddannelsessystemer? Så er den internationale profil noget for dig.

På den internationale profil arbejder du med globale problemstillinger, som der f.eks. peges på i FN’s verdensmål. I fagene er der fokus på dannelsen af elever, der er kritisk reflekterende verdensborgere. Du får erfaring med didaktisk og pædagogisk praksis på en skole i et europæisk land.

Hvad går profilen ud på?

Formålet med den internationale profil er at give dygtige og ambitiøse lærerstuderende mulighed for at styrke deres læreruddannelse med en markant international profil. Udover stærke kompetencer i engelsk og viden om andre landes samfundsforhold, vil du udvikle stærke interkulturelle kompetencer, som er efterspurgte af et stigende antal skoler.

Vi forventer et stort engagement af de studerende på profilen. Til gengæld bliver du en attraktiv lærer med en interkulturel profil baseret på erfaringer fra forskellige skolesystemer i Europa. Som en del af din uddannelse vil du tage på udlandsophold, som giver dig redskaber til at reflektere over undervisningen i Danmark og som giver indsigt i andre kulturers værdier og deres måde at arbejde og kommunikere på.

Undervisningsfag og specialisering

Studerende på den internationale profil læser engelsk (4. – 10. klasse) som undervisningsfag 1 og samfundsfag som undervisningsfag 2. Du kan frit vælge dit 3. undervisningsfag og på den måde sammensætte din helt unikke profil.

Undervisning og praktik i et internationalt miljø

Som studerende på den internationale profil deltager du i undervisning og workshops sammen med udenlandske studerende på KP. Desuden rummer hvert studieår mindst ét modul, som afholdes på engelsk eller foregår i udlandet.

På den internationale profil prioriterer vi desuden, at alle studerende har to længerevarende ophold i udlandet, hvor de kan udvikle deres faglige og interkulturelle kompetencer. Det kan f.eks. være praktik på en skole i Europa og et ophold på et universitet i et andet land.

Hvis du har lyst til at høre fire lærerstuderende reflektere over deres praktikophold i England, Frankrig, Tyskland og Holland, så se med her:

To lærerstuderende i et klasselokale
To lærerstuderende interviewes om deres udlandsophold

Hvis du har lyst til at se to film fra lærerstuderendes praktikophold i England og Frankrig, så se med her:

En skolegård
Lærerstuderende beskriver praktikiophold i Frankrig

Vil du vide mere?

Har du lyst til at høre to studerende diskutere, hvordan de har arbejdet med innovation som en del af deres engelskundervisning? Så kan du lytte til podcasten (Apple Podcasts).

Er du nysgerrig på, hvad vi arbejder med i engelskundervisningen kan du læse artiklen ‘Sneak Peak – Cultural studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring’. Den er skrevet af to studerende og en underviser og udgivet i Sprogforum – Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, Samfundslitteratur.

Optagelse

Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Du skal først angive ønske om at blive optaget på den internationale profil, når du har fået bekræftet, at du er optaget. Den internationale profil kan kun læses på Nyelandsvej.

Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge læreruddannelsen i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Herefter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på, at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangskrav.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om den internationale linje, er du velkommen til at kontakte:

Lone Krogsgaard Svarstad

Lektor

+45 51 63 26 72