Gå til indhold

Komprimeret enkeltfag i undervisningsfaget kristendomskundskab/ religion

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring.

Sted

Undervisningen foregår på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Tidspunkter

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem internater og onlineundervisning. På uddannelsen er der tre internater af tre dages varighed to i efteråret 2023 og et i foråret 2024. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen er online og er placeret på onsdage kl. 8.30-14.30 fordelt over efteråret 2023 og foråret 2024. Der er i alt 120 timers undervisning.

Der er undervisning på følgende datoer:

Efterår 2023: onsdag d. 30/8, internat d. 12-14/9, onsdag d. 27/9, 11/10 og 8/11, internat d. 28-30/11, onsdag d. 13/12

Forår 2024: onsdag d. 24/1, 7/2 og 6/3, internat d. 19-21/3, onsdag d. 10/4 og 24/4

Derudover er der vejledning og eksamen.

Indhold

Forløbet består af to moduler à 10 ECTS-point.

Modulerne komprimerer indhold og kompetencemål fra de tre basismoduler i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion sådan som disse moduler er beskrevet i studieordningen for Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Forløbet afsluttes med kompetencemålsprøven i kristendomskundskab/religion i juni 2023 jf. beskrivelsen i studieordningen.

Forløbet er udviklet som del af et nationalt projekt med udbud af kompetencegivende forløb i en række undervisningsfag.

Det er vigtigt, at du læser alle informationer på projektets nationale hjemmeside.

Praktisk

Udbuddet er finansieret af A.P. Møller Fonden, hvorfor deltagelse er gratis.

Når du tilmelder dig, bliver du spurgt, om du vil læse på dag, netbaseret eller aften. Her skal du vælge ”netbaseret”.

Under betaling skal du vælge ”Arbejdsgiver betaler” og anføre A.P. Møller Fonden.

Adgangskrav

 • Du er læreruddannet
 • Du underviser i kristendomskundskab/religion sideløbende (dokumenteret fra skoleleder)

Desuden skal du opfylde minimum et af nedenstående kriterier:

 • Du har minimum 2 års undervisningserfaring i kristendomskundskab/religion (dokumenteret fra skoleleder)
 • Du opfylder det gymnasiale adgangskrav. Følgende gymnasiale fag er adgangsgivende:
  • Filosofi B eller
  • Historie B eller
  • Kulturforståelse B eller
  • Idéhistorie B eller
  • Psykologi B eller
  • Religion B eller
  • Samfundsfag B eller
  • Samtidshistorie B

Du tilmelder dig via tilmeldingsformular til enkeltfag.