Gå til indhold

Enkeltfag – Almen undervisningskompetence

Intensivt forløb for dig som gerne vil undervise.

  • Sigter du imod et job som underviser i folkeskolen eller i en anden sammenhæng?
  • Har du en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse?
  • Eller er du mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring?

Københavns Professionshøjskole udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor du som deltager erhverver dig kompetence til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

På grund af lærermangel figurer enkeltfaget på positivlisten for den regionale uddannelsespulje for RAR Hovedstaden, hvilket betyder, at dit jobcenter har mulighed for at bevilge forløbet, hvis du er ledig.

Om forløbet

Forløbet handler om rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

Forløbet er på 10 ECTS-point og afvikles på 6 uger. Der indgår 65 lektioner i kurset. Dertil kommer arbejde i studiegrupper, studieforberedelse og afvikling af tre obligatoriske studieprodukter, der danner grundlag for godkendelse af modulet.

Forløbet udbydes for sidste gang i foråret 2023. Ansøgningsfristen er udløbet.

  • Hvor: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V.
  • Hvornår: I ugerne 11-13 og 15-17 med undervisning tirsdage og torsdage, kl. 9-14
  • Pris: 9.900,- pr. deltager. Betales forløbet af et jobcenter, vil der desuden blive opkrævet et beløb svarende til taxameteret på enkeltfag.

Se studieordning for forløbet: Find modulet “Almen undervisningskompetence” i studieordningen for læreruddannelsen (Lærer – modulbeskrivelser; PLb: Almen undervisningskompetence)

Job- og karriereperspektiv

Forløbets indhold svarer til modulet ”Almen undervisningskompetence” på læreruddannelsen og er meritgivende i meritlæreruddannelsen.

Udover at øge dine didaktiske kompetencer generelt og forbedre dine chancer for at få arbejde som underviser, tager du med dette enkeltfag også hul på en meritlæreruddannelse, som du kan overveje at afslutte sideløbende med, at du arbejder i folkeskolen. Der er mangel på lærere.

Københavns Professionshøjskole tilrettelægger meritlæreruddannelsen fleksibelt, så en del af uddannelsen kan tages som netbaseret uddannelse. Det gør det muligt at kombinere uddannelsen med job i skolen. Vi lægger vægt på understøttelse af et studiemiljø, hvor du studerer og samarbejder med andre meritlærerstuderende.

Jeg er kommet i fuldtidsjob i et vikariat som lærer. Jeg søgte, netop som jeg var ved at afslutte kurset. Jeg er overbevist om, at kurset var en stor medvirkende årsag til, at jeg blev kaldt til samtale og ansat. Generelt har jeg oplevet en stigning i positive tilbagemeldinger på jobansøgninger siden kurset