Gå til indhold
En mandlig og kvindelig lærerstuderende sidder og løser gruppearbejde i et musiklokale

Lærer

Bliv lærer og vær med til at forme morgendagens skole

Fakta

Varighed

4 år

Studiestart

Sommer

Vinter (OBS kun Campus Carlsberg)

Optagelse og vejledning

E-mail: optagelse@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 41

Ny læreruddannelse på vej i 2023

Der er i september 2022 indgået politisk aftale om en ny læreruddannelse i Danmark, som skal træde i kraft fra september 2023.

Den nye aftale vil ændre på flere dele af læreruddannelsens opbygning og indhold – dvs. både fag, profiler og praktikken i KP’s læreruddannelse. Vi er i gang med arbejdet med den nye læreruddannelse på KP, men ændringerne er endnu ikke fastlagt og derfor ikke tilgængelige på KP.dk endnu.

Kom og hør om læreruddannelsen på KP til vores Åbent Hus-arrangementer i februar og marts 2023.

Om læreruddannelsen

Som lærer i folkeskolen får du ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen. På læreruddannelsen får du en stor teoretisk indsigt og bliver klædt på til lærerarbejdet. Du får også masser af praktisk erfaring. På den måde får du i løbet af uddannelsen en fornemmelse af, hvor dine interesser som lærer ligger – og hvor og hvordan du vil arbejde.

Du kan give din læreruddannelse den faglige toning, du selv ønsker. Det gør du blandt andet ved valg af specialiseringsmoduler. Du kan også fordybe dig særligt i et fagområde som f.eks. sprog eller naturfag ved at læse din læreruddannelse med en særlig profil. Mulighederne er åbne for dig på Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse. Se hvilke særlige profiler, KP tilbyder.

Studieliv på læreruddannelsen

Du kan læse til lærer på:

Læreruddannelsen er generelt kendt for at have et meget levende studieliv med mange faglige og sociale aktiviteter.

Hvis du vil læse til lærer på Bornholm, skal du være opmærksom på nogle særlige forhold. Læs mere om læreruddannelsen Bornholm.

Instagram Takeover

Følg vores lærerstuderende en hel uge på studiet, hvor de viser dig rundt i både det faglige og sociale studieliv. Det sker ovre på vores Instagram-profil, hvor de har haft Takeover.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Dig der lærer mig at læse?

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Adgangskrav

Læs nedenfor om du skal søge optagelse på læreruddannelsen via kvote 1 eller kvote 2.

Bemærk at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag du ønsker at læse. Krav til undervisningsfag skal være opfyldt inden du kan begynde at læse faget. Læs mere om adgangskravene til undervisningsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. For at kunne søge ind på læreruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med et gennemsnit på minimum 7,0.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed, og du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7

Har du en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med en eksamenskvotient på 6,9 eller derunder eller en gymnasial eksamen, hvor du endnu ikke kender dit eksamensgennemsnit, skal du søge i kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.


Optagelsessamtale

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Optagelsessamtalerne til studiestarten den 24. januar 2023, afholdes i december og januar.

For at komme i betragtning til en studieplads på Læreruddannelsen hos Københavns Professionshøjskole, skal optagelsessamtalen være afholdt inden den 19. januar 2023 kl. 12.00.

Forbehold for oprettelse af hold

Hvis der er for få ansøgere til, at vi kan sikre høj uddannelseskvalitet og et attraktivt studiemiljø, forbeholder vi os ret til ikke at oprette hold på læreruddannelsen i Rønne eller Hillerød på enkelte årgange.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter). Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk. Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium på 4 år, og du bliver professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Uddannelsen består blandt andet af undervisningsfag, gruppearbejde, praktik, observationsarbejde, lærerens grundfaglighed og specialiseringsmoduler, og den afsluttes med et bachelorprojekt. Du skal vælge 3 undervisningsfag, som hvert består af 3-4 moduler.

Som lærerstuderende kan du læse 1 eller 2 semestre hos en af vores mange partnere i udlandet, eller du kan tage 6 ugers praktik i udlandet på dit 3. år. Du kan også tage et internationalt modul på Københavns Professionshøjskole sammen med andre internationale lærerstuderende.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan læreruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til lærer er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Lærerens grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed består af de 2 fag: Almen dannelse og Pædagogik og Lærerfaglighed og beskæftiger sig med emner, som er vigtige for lærerprofessionen, uanset hvilket fag du underviser i.

Undervisningsfag

Når du starter på læreruddannelsen, skal du ved vinteroptaget i 2023 vælge enten dansk eller matematik som dit første undervisningsfag. Ved studiestart skal du straks efter optagelse, vælge mellem et af de to.

Vælg hvordan din uddannelse skal formes

Specialiseringsmoduler

Der er 3 specialiseringsmoduler på læreruddannelsen. Du skal selv vælge 2, mens 1 er obligatorisk. Det obligatoriske hedder Teknologiforståelse og digital dannelse og ligger på andet semester. Alle modulerne er beskrevet i læreruddannelsens studieordning.

Særlige profiler

Der er tre særlige profiler under læreruddannelsen. Når du er blevet optaget, kan du vælge at søge ind på en af dem:

Du kan kun søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Hvis du begynder på læreruddannelsen i januar, har du altså ikke mulighed for at starte på en af de særlige profiler.

Talentprogram

Copenhagen Honours College er navnet på talentprogrammet på Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse og har fokus på naturfag.

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Praktik

Praktik er et selvstændigt fag i læreruddannelsen. Du skal i praktik tre gange i løbet af din uddannelse til lærer, ligesom du vil møde skolen gennem praksissamarbejde løbende. I praktikken arbejder du med fagets kompetenceområder samt videns- og færdighedsmål. Du er samtidigt i praktik i dit undervisningsfag.

I praktikfaget og i praksissamarbejdet møder du alt det, lærerjobbet indebærer, fx planlægning, undervisning, møder med kolleger, forældre og arbejdet med klassens sociale liv.

Praktikmanualer

I studieordningens del 2 finder du rammer og retningslinjer for praktikken i læreruddannelsen, ligesom du i studieordningens del 3 finder en beskrivelse af de tre praktikmoduler. Endelig har vi samlet relevant viden i en række manualer.

Oversigt over praktikperioder

Besøg KP

Vil du opleve KP på egen krop? Så kan du udnytte en af vores mange muligheder for at besøge KP. Udover Åbent Hus har vi løbende andre tilbud, deriblandt informationsmøder og studiepraktik. Der er dermed både mulighed for at se vores campusser og at være med til undervisningen.

Vi vil med glæde have dig på besøg.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.

Studiestart vinter 2023

Tid

24. januar 2023, kl. 9.00

Sted

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, lokale W1.04

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

Er du god til mundtlig og skriftlig dansk – men ikke tilstrækkelig god til at blive optaget på en læreruddannelse? Så er FIF måske noget for dig.

Job og karriere

Omkring 2/3 af de studerende på læreruddannelsen får job som folkeskolelærere, mens den sidste 1/3 fx underviser på privatskoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenuddannelsescentre og sociale institutioner.

Du har også mulighed for at få job i en privat virksomhed eller som skolekonsulent i en forvaltning. Hvis du vil til udlandet for at arbejde som lærer, er det også en mulighed.

Læs videre

Som uddannet lærer kan du uddanne dig videre til skoleleder, eller du kan tage nogle bestemte master- eller kandidatuddannelser. Læs mere på ug.dk.

Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Løn for lærere i folkeskolen

Som lærer i folkeskolen kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning).

Netuddannelse

Det er også muligt at tage læreruddannelsen som en netbaseret uddannelse.

Enkeltfag

Enkeltfag er et tilbud til dig, som er lærer i skolen, og som ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag.

Meritlærer

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse. Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, og du kan læse både på daghold, på netbaseret uddannelse og på aftenhold.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30
Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Mandag, torsdag, fredag: 9.00-11.00.
Tirsdag: 9.00-11.00 og 15.00-17.00

Så skal du kontakte Studieservice på KP Intra

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Studieophold

Lærerstuderende kan læse et semester i udlandet hos en af læreruddannelsens partnerinstitutioner i udlandet. Studieopholdet følger partnerinstitutionens semesterstruktur, og opholdet vil som minimum vare 3 måneder, som regel 4 til 5 måneder. Vi anbefaler studieophold på 5. eller 6. semester.

Ved at læse på en læreruddannelse i udlandet, får du indblik i, hvordan det er at være studerende i et andet land. Her læser du sammen med både lokale studerende og udvekslingsstuderende fra andre steder i verden. Der medfølger ofte et socialt netværk i form af introdage, sociale aktiviteter og andre begivenheder, som organiseres af værtsinstitutionen.

Du kan også kombinere studieophold med praktik på ét semester. Det er også muligt at planlægge studieophold og praktik i udlandet uafhængigt af hinanden og på forskellige semestre.

Praktikophold

Lærerstuderende kan læse praktik 2 i udlandet. Praktikophold i udlandet varer 6 uger og planlægges på en af læreruddannelsens praktikskoler i udlandet. Udlandspraktik skemalægges på samme tidspunkt som praktikken hjemme på KP.
En praktikskole i udlandet er ligesom en skole i Danmark en arbejdsplads hvor der ikke følger et studiemiljø med. Derfor anbefaler vi at studerende ikke rejser alene, men sammen med en praktikgruppe.

Læs på KP sammen med udvekslingsstuderende

Hvert semester modtager vi udvekslingsstuderende fra mange lande, som læser på engelsk på læreruddannelsen. Som lærerstuderende kan du læse internationale moduler sammen med udvekslingsstuderende.

Spørgsmål?

Skriv til LU-international@kp.dk for mere information.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.