Genveje


Laboratorieteknologi 953x390

Laboratorieteknologi

Er du laborant eller procesteknolog? Så kan du tage en overbygning i laboratorieteknologi

Som professionsbachelor i laboratorieteknologi bygger du videre på dine kompetencer som laborant eller procesteknolog. Gennem uddannelsen lærer du at reflektere systematisk og selvstændigt varetage opgaver, der går på tværs i organisationen. Du bliver således en vigtig brik i forbindelse med planlægning, koordinering, udvikling, samarbejde og projektstyring.

Søg ind på uddannelsen

Læs mere om adgangskrav og om, hvordan du søger ind på uddannelsen her:

Uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter, hvor du som studerende vil få en afvekslende hverdag, hvor fagene skifter hver 10. uge. Du vil i en del af tiden komme til at arbejde med cases, som perspektiverer de emner, der er gennemgået i undervisningen.

Som laboratorieteknolog vil du opnå et fagligt niveau, der sætter dig i stand til at sparre med videnskabeligt personale omkring at omsætte tekniske forskningsresultater og teknisk viden til praktisk anvendelse. Herunder at lave forsøgsplanlægning, således at det analytiske arbejde fører til maksimal viden.

Fakta

Laboratorieteknologi har studiestart én gang om året - Læs mere om studiestart

Læs mere om uddannelsen, se film, og læs artikler om studielivet her:

Job og karriere

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for de laboratorie-, fødevare- og procestekniske områder.

Du kan som færdiguddannet arbejde inden for mange forskellige brancher i både offentlige og private virksomheder, f.eks.:

  • medicinalindustrien
  • levnedsmiddelindustrien
  • bioteknologiske virksomheder
  • den kemiske industri
  • forskningslaboratorier på universiteterne
  • tekstil-, plast- og metalindustri

Fakta

Professionsbachelor i laboratorieteknologi er en overbygning til laborant- og procesteknologuddannelsen og er normeret til 1½ år.

Der er studiestart én gang om året, i uge 35 eller uge 36.

Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Uddannelsessted

Laboratorieteknologi holder til på Campus Sigurdsgade på Nørrebro. Læs om studielivet:

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.