Gå til indhold

Kommunikation og videnskabsteori

Få en solid introduktion til god videnskabelig praksis og lær at formidle og kommunikere på et kvalificeret fagligt niveau til mennesker med forskellig baggrund.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du styrket dine kompetencer til at kommunikere med de mennesker du møder i din hverdag – på arbejdet såvel som i fritiden – ligesom du får et indblik i de spilleregler der gælder i det forskningsfaglige miljø i Danmark og internationalt.

Det faglige indhold

På dette kursus opnår du viden og færdigheder indenfor kommunikation, formidling og videnskabsteori under overskrifterne:

  • Centrale videnskabsteoretiske begreber
  • Grundlæggende elementer i forskningsmetodik – og etik
  • Teori, metoder og praksis inden for kommunikation
  • Formidling af faglig viden – forståeligt og klart
  • Hensigtsmæssig kommunikation i forhold til forskellige målgrupper
  • Informationssøgning og kritisk anvendelse af kildemateriale
  • Opponering og konstruktiv feed-back til andres arbejde
  • Etisk analyse

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og er baseret på undervisningssamtaler og gruppearbejde. Som led i kurset gives en introduktion til udarbejdelse af professionsbachelorprojekt i laboratorieteknologi.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er laborant (eller tilsvarende) i analysetekniske laboratorier i offentlige og private virksomheder samt på universiteter, som ønsker at forstå hvordan forsknings- og udviklingsarbejder fungerer i det videnskabelige samfund – herunder forstå, hvordan forskning bedrives, hvilke etiske overvejelser man skal man have som forsker og medarbejder og hvordan videnskabelige resultater formidles.

Kursusperiode: Efterår