Gå til indhold

Kemisk analyseteknik

Lær at kontrollere, optimere og udvikle analysemetoder samt foretage et velbegrundet valg blandt de behandlede metoder til en given opgave og kritisk vurdere opnåede resultater i forbindelse med instrumentelt analytisk arbejde.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du styrket dine kompetencer til at arbejde med kemiske analysemetoder. Dette gøres ved gennemgang af udvalgte analysemetoder med tilhørende opgaver/cases med udgangspunkt i eksperimentelle data.

Det faglige indhold

På dette kursus opnår du viden og færdigheder indenfor kemiske analysemetoder under overskrifterne:

Separationsmetoder:

 • Væskechromatografi (normal fase, omvendt fase, ion, størrelse)
 • Gaschromatografi (kapillar)

Detektionsmetoder:

 • UV-VIS spektrofotometri
 • Fluorometri
 • Massespektrometri (MS)
 • Elektron Ionisation (EI)
 • Elektrospray Ionisation (ESI)
 • Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI)
 • Atmospheric Pressure Photo Ionization (APPI)
 • Flamme AAS (FAAS). Grafitovn-AAS (GFAAS)
 • Inductively Coupled Plasma (ICP)
 • Infrarød spektrofotometri (IR)
 • Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

Kvalitativ og kvantitativ analyse:

 • Kalibreringsmetoder (kalibreringskurve, intern standard, standardaddition, responsfaktor)
 • Parametre, begreber og termer til beskrivelse af analysemetoders egnethed

Metodeudvikling og optimering:

 • Procedurer til systematisk metodeudvikling
 • Optimering af chromatografiske separationer ved ændring af pH, temperatur, flowhastighed, kolonnemateriale, polaritet af eluent, koncentration og art af modion

Målgruppe

Kurset er for dig, der er laborant (eller tilsvarende) i analysetekniske laboratorier i offentlige og private virksomheder samt på universiteter, som ønsker at opnå flere færdigheder inden for fagområdet kemisk analyseteknik og som ønsker at være i stand til at udføre kvalitativ/kvantitativ bestemmelse ved brug af kemiske analysemetoder og behandle og vurdere analyseresultater.

Kursusperiode: Forår