Gå til indhold

Anvendt statistik og planlægning af forsøg

Med kurset lærer du at planlægge forsøgs- og udviklingsarbejde, således at du kan opstille gode forsøgsplaner og opstille et usikkerhedsbudget for målinger, der indgår i laboratorieforsøg.

Om kurset

På dette kursus får du styrket dine kompetencer til at arbejde systematisk med forsøgsplanlægning. Dette gøres ved at følge en fastlagt metode med inddragelse af forskellige planlægningsværktøjer.

Det faglige indhold

På dette kursus arbejdes med følgende tredelte indhold:

Forsøgsforberedelse:

  • Opgaveanalyse, reagenser/agenser, kvalitetssikring, forsøgets faktorer, forstyrrende parametre, matematisk model
  • Planlægningsværktøjer: brainstorming, mindmaps, gantt-kort
  • Udarbejdelse af forsøgsplan, herunder tids- og ressourceplan

Statistik:

  • Grundlæggende statistik på normalfordelte variable
  • Statistiske analyser med hovedvægt på opstilling af hypoteser og resultatvurdering

Usikkerhedsbudgetter:

  • Opstilling af usikkerhedsbudgetter efter GUM-metoden
  • Estimering af hvilket trin der i en given måling/analyse giver det største bidrag til den samlede usikkerhed

Målgruppe

Kurset er for dig, der er laborant (eller tilsvarende) i analysetekniske laboratorier i offentlige og private virksomheder samt på universiteter, som ønsker at opnå flere færdigheder indenfor forsøgsplanlægning ved analyse- og forsøgsarbejde og som ønsker at være i stand til at udføre en opgaveanalyse, opstille en forsøgsplan og udarbejde et usikkerhedsbudget for måleresultater.

Kendskab til statistik på et niveau svarende til laborant og procesteknologuddannelsen er en forudsætning. På kurset opfriskes det grundlæggende statistiske område. De gennemgående eksempler og opgaver tager overvejende udgangspunkt i laboratorieopgaver, hvorfor det er en fordel at have kendskab til dette. Kendskab til Excel er en fordel.

Kursusperiode: Efterår