Gå til indhold

Anvendt matematik og fysisk kemi

Få teoretisk viden og forståelse for matematik og fysisk kemi, således at du bliver i stand til at løse problemer i specialefaglige sammenhænge med matematik og fysisk kemi som værktøj.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du styrket dine kompetencer indenfor matematik og fysisk kemi, således at du kan opskrive, bearbejde og anvende simple matematiske modeller samt benytte relevante teoretiske fysisk kemi modeller til forudsigelse og forklaring af eksperimentelle data.

Det faglige indhold

På dette kursus opnår du viden og færdigheder indenfor matematik og fysisk kemi under overskrifterne:

Matematik:

  • Løsning og bearbejdning af relevante faglige ligninger og andre matematiske udtryk
  • Differential- og integralregning
  • Mulighed for anvendelse af regneark

Fysisk kemi:

  • Aktivitet som begreb (ideale og reale gasblandinger, aktivitetskoefficienter, partial tryk)
  • Elektrokemi (elektroder, elektrokemisk celle, Nernst´ ligning, elektrodepotentiale)
  • Reaktionskinetik (reaktionstyper, -orden og -hastighed, halveringstid, Arrhenius udtryk)
  • Thermodynamik (enthalpi, entropi, Gibbs fri energi, varmekapacitet, exotherme/endotherme reaktioner)
  • Ligevægte (homogene/heterogene ligevægte, massevirkningslov, molbrøk, katalyse)

Der skal påregnes tid til opgaveregning.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er laborant (eller tilsvarende) i analysetekniske laboratorier i offentlige og private virksomheder samt på universiteter, som ønsker at opnå flere færdigheder indenfor fagområdet matematik og fysisk kemi og som vil kunne forstå og anvende relevante termodynamiske og elektrokemiske principper, samt opstille udvalgte teoretiske modeller til forudsigelse og forklaring af eksperimentelle data.

Kursusperiode: Efterår