Gå til indhold

Tværprofessionelle uddannelsesforløb

Der er et øget fokus på behovet for at udvikle fremtidens velfærdssamfund og deraf afledte nye kompetencebehov. Professionelle skal i højere grad kunne samarbejde på tværs og kunne agere i komplekse organisationer på tværs af sektorer.

Fremtidens professionelle skal samarbejde

Den intensiverede politiske debat om de økonomiske ressourcer og ønsker om bedre velfærd kalder på nye måder at samarbejde på. Den måde fx læreren, socialrådgiveren, sygeplejersken eller fysioterapeuten skal arbejde på frem over vil uden tvivl ændres. Ikke mindst drevet af ny teknologi samt stigende forventninger til velfærdsydelser fra borgere og patienter.

De professionelle skal samarbejde om at sætte fælles mål sammen med borgeren eller patienten og sikre, at de forskellige faglige perspektiver indgår i opgaveløsningen. Det kalder på nye kompetencer, hvor færdigheder i samarbejde om den fælles opgaveløsning er helt central for uddannelse af kommende professionsbachelorer.

Derfor udbyder Københavns Professionshøjskole et tværprofessionelt forløb, hvor de studerende skal træne samarbejde på tværs af uddannelser.

Medvirkende uddannelser

Samarbejde på tværs

På samtlige forløb er det centrale læringsmål samarbejde, hvor de studerende bringer deres professionsfaglighed og erfaringer i spil i en fælles arbejdsproces. De studerende træner at indgå i et team, hvor de skal fordele og koordinere opgaver, roller og ansvar og bringe hinandens fagligheder i spil i en fælles opgaveløsning. For at gøre undervisningen relevant og virkelighedsnær arbejder de studerende gennem forløbet med en tværprofessionel problemstilling stillet af samarbejdspartnere fra praksis. Forløbet afsluttes med gruppeeksamen, hvor læringsmålene har fokus på tværprofessionelt samarbejde.

Der udbydes i alt 16 undertemaer; 15 dansksprogede og et engelsksproget.

Det enkelte forløb er på 10 ECTS point af syv ugers varighed og udbydes to gange årligt med start i henholdsvis uge 20 og uge 49. Ca. 2500 studerende deltager hver gang.

Forløbene bygger på viden og erfaring opsamlet gennem systematiske evalueringer af tidligere tværprofessionelle aktiviteter og forløb.

Alle temaforløb er tilrettelagt i tæt dialog med engagerede undervisere og studerende samt aftagere fra kommuner, regioner og NGO’er.

De enkelte forløb er:

 • Sundhedsfremme med børn og unge
 • Mennesker med cancer og diabetes
 • Børn og unge med psykiske problematikker og diagnoser
 • Socialt udsatte børn og unge l
 • Socialt udsatte børn og unge ll
 • Ældre i udsatte positioner
 • Voksne i botilbud
 • Svær start på livet
 • Sundhedsfremme med børn og unge l
 • Sundhedsfremme med børn og unge ll
 • Mennesker i krise
 • Digitale projekter, beslutningsteknologier og datasikkerhed
 • Velfærdsteknologi
 • Børns overgange mellem børnehave, fritidsinstitution, skole og klub
 • Indskoling
 • Katastrofer i et internationalt perspektiv

Kontakt

Kirsten Anette Falk

Leder

+45 51 63 27 80

Jonas Kirkegaard Ørnbøll

Faglig Koordinator

+45 51 63 25 15

Josephine Charline Alomaine Steen

Faglig Koordinator

+45 51 63 27 85

Karen Meier Rasmussen

Specialkonsulent

+45 51 38 05 42

Nanna Boye Jørgensen

Faglig Koordinator

+45 51 38 04 95