Gå til indhold

Information om coronavirus

Tværprofessionelle uddannelsesforløb

Der er et øget fokus på behovet for at udvikle fremtidens velfærdssamfund og deraf afledte nye kompetencebehov. Professionelle skal i højere grad kunne samarbejde på tværs og kunne agere i komplekse organisationer på tværs af sektorer.

Fremtidens professionelle skal samarbejde

Den intensiverede politisk debat om de økonomiske ressourcer og ønsker om bedre velfærd kalder på nye måder at samarbejde på. Den måde fx læreren, socialrådgiveren, sygeplejersken eller fysioterapeuten skal arbejde på frem over vil uden tvivl ændres. Ikke mindst drevet af ny teknologi samt stigende forventninger til velfærdsydelser fra borgere og patienter.

De professionelle skal samarbejde om at sætte fælles mål sammen med borgeren eller patienten og sikre, at de forskellige faglige perspektiver indgår i opgaveløsningen. Det kalder på nye kompetencer, hvor færdigheder i samarbejde om den fælles opgaveløsning er helt central for uddannelse af kommende professionsbachelorer.

Derfor udbyder Københavns Professionshøjskole et tværprofessionelt forløb, hvor de studerende skal træne samarbejde på tværs af uddannelser.

Medvirkende uddannelser

Samarbejde på tværs

På samtlige forløb er det centrale læringsmål samarbejde, hvor de studerende bringer deres professionsfaglighed og erfaringer i spil i en fælles arbejdsproces. De studerende træner at indgå i et team, hvor de skal fordele og koordinere opgaver, roller og ansvar og bringe hinandens fagligheder i spil i en fælles opgaveløsning. For at gøre undervisningen relevant og virkelighedsnær arbejder de studerende gennem forløbet med en tværprofessionel problemstilling stillet af samarbejdspartnere fra praksis. Forløbet afsluttes med gruppeeksamen, hvor læringsmålene har fokus på tværprofessionelt samarbejde.

Der udbydes i alt 8 temaforløb; 7 dansksprogede og et engelsksproget. Læs mere om det engelske temaforløb

Det enkelte forløb er på 10 ECTS point af syv ugers varighed og udbydes to gange årligt med start i henholdsvis uge 20 og uge 49. Ca. 1.300 studerende deltager hver gang.

Forløbene bygger på viden og erfaring opsamlet gennem systematiske evalueringer af tidligere tværprofessionelle aktiviteter og forløb.

Alle temaforløb er tilrettelagt i tæt dialog med engagerede undervisere og studerende samt aftagere fra kommuner, regioner og NGO’er.

Læs mere om de enkelte forløb

Samarbejde med praksis

Her kan du som praksispartner få et overblik over det Tværprofessionelle Forløb

Kontakt

Kirsten Anette Falk

Uddannelsesleder

+45 51 63 27 80

Jonas Kirkegaard Ørnbøll

Faglig Koordinator

+45 51 63 25 15

Karen Meier Rasmussen

Specialkonsulent

+45 51 38 05 42

Andreas Jonathan Bahnson Brøndsted

Adm. medarbejder

+45 23 73 33 02

Martin Kyed Olsen

Studieadministrativ koordinator

+45 51 38 03 12