Gå til indhold

Sundhedsfremme med børn og unge

Hvordan træner og øver I samarbejde?

I samarbejder i tværprofessionelle teams om en praksisnær udfordring relateret til sundhedsfremme med børn og unge. I træner og øver samarbejdet gennem forskellige aktiviteter:

  • Mødeleder- og facilitatorrollen i jeres tværprofessionelle team
  • Fælles projektplanlægning i relation til en praksisnær udfordring
  • Evalueringer og refleksioner over teamsamarbejdet i det tværprofessionelle team med den tilknyttede facilitator
  • Udvikling af procesforbedringer/-optimering i forhold til den fremsatte udfordring fra praksis
  • Workshops

Hvorfor samarbejde?

Udfordringerne på sundhedsområdet for børn og unge spænder vidt, lige fra fx omsorgsproblemer knyttet til barn/forældre til ringe trivsel i skole og fritidstilbud, overvægt, inaktivitet, kronisk syge børn/unge med fx diabetes.

Børn og unges sundhedsmæssige problemstillinger er altså ofte komplekse og kræver helhedsorienterede og velkoordinerede indsatser mellem børnene/de unge og deres familie og adskillige professioner på tværs af sektorer, fx sundheds-, social- og uddannelsessektorerne samt hospitals- og kommunalsektorerne. Det forudsætter et velfungerende samarbejde mellem alle parter.

I forhold til ovenstående udfordringer er der stor politisk bevågenhed på ulighed i sundhed. Undersøgelser viser, at nogle af de vigtigste determinanter i kampen mod ulighed i sundhed finder sted i børne- og ungeårene. Derfor har tværprofessionelle og tværsektorielle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for børn og unge også en vigtig betydning i kampen mod ulighed i sundhed.

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?

Du kan komme til at samarbejde med studerende fra følgende uddannelser