Gå til indhold

Flygtninge i Danmark

Hvordan træner og øver I samarbejde?

Fra første undervisningsuge skal du træne og øve tværprofessionelt samarbejde sammen med dit team.
I skal arbejde med en udfordring som organisationer, der arbejder med flygtninge i praksis, aktuelt står over for.
Denne udfordring omdanner I til en tværgående problemstilling, som I sammen udarbejder et løsningsforslag til og præsenterer sidst i forløbet.
Hvert team tilknyttes en gennemgående vejleder, som understøtter jeres samarbejde i teamet og refleksioner over jeres læring i og af samarbejdet.
Formålet er at du opøver kompetencer til at indgå i et tværprofessionelt team samt lærer at reflektere og argumentere ud fra din professionsfaglighed i den fælles tværprofessionelle opgaveløsning. Der er således fokus på teamprocesser, teamdynamik, facilitering og feedback.
Forløbet er bygget op om en række forskellige læringsaktiviteter: Øvelsesbaseret undervisning, vejledning, workshops, fremlæggelse og feedback.

Hvorfor samarbejde?

Behovet for indsatser målrettet flygtninge og asylansøgere i Danmark opstår, som følge af den aktuelle situation, hvor FN’s Flygtninge Højkommissariat anslår, at 65 millioner mennesker på globalt plan lever som internt eller eksternt fordrevne.

Temaet flygtninge har fokus på forskellige typer af indsatser udført af såvel private, offentlige som civilsamfundsmæssige aktører i en dansk kontekst. Undervejs får du indsigt i aspekter fra asyl- og integrationsforløb, herunder jura og etik. Du kommer derfor til at arbejde med komplekse problemstillinger forbundet med flygtninge, hvor den fælles opgaveløsning kræver deltagelse af forskellige professioner.

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?

Du kan komme til at samarbejde med studerende fra følgende uddannelser