Gå til indhold

Børn og unge i udsatte positioner

Hvordan træner og øver I samarbejde?

Du træner og øver samarbejde med andre studerende om at løse en praksisnær udfordring. Omdrejningspunktet er det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Udfordringen, I kan komme til at arbejde med, er relateret til børn og/eller unge i forskellige arenaer og til de forskellige professioner. Fokus er bl.a. samarbejdsinitiativer, der understøtter forebyggelse og tidlig indsats.

Der er fokus på teamprocesser, teamdynamik og facilitering i løsningen af den praksisnære udfordring. I tilknyttes en gennemgående facilitator, som understøtter jeres samarbejde i teamet og refleksioner over jeres læring i og af samarbejdet. Derudover er der på forløbet læringsaktiviteter som dialogbaseret undervisning, vejledning og forelæsninger.

Hvorfor samarbejde?

Der kan knytte sig komplekse problemstillinger til børn og unge i udsatte positioner. Det kræver derfor, at forskellige professioner kan samarbejde og koordinere på tværs. En forudsætning for samarbejdet er, at de involverede professioner kender til egen og andres opgave og ansvar i forhold til målgruppen.

Det har store konsekvenser for børns og unges trivsel, hvis der ikke reageres i tide i forhold til problemstillinger, der kan påvirke deres opvækstvilkår. En tidlig og koordineret indsats er derfor afgørende for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?

Du kan komme til at samarbejde med studerende fra følgende uddannelser