Gå til indhold
Facaden på Praksis- og Innovationshuset

Virksomhedssamarbejde

Praksis- og Innovationshuset tilbyder virksomheder et virkelighedsnært simulationsmiljø, hvor du og din virksomhed kan udvikle og teste ny velfærdsteknologi. Det sker i samarbejde med studerende, undervisere og forskere fra Københavns Professionshøjskole – og i tæt dialog med hospitaler, kommuner og borgere.

Vi tilbyder gode muligheder for teknologiudvikling

Huset understøtter samarbejder på tværs af uddannelse, forskning og erhvervsliv, og husets medarbejdere tilbyder bred tværfaglig sparring i alle faser af jeres produktudvikling. Med skræddersyede innovationsforløb for virksomheder og institutioner faciliterer vi samarbejde om idéudvikling, prototyping eller afprøvning af konkrete produkter og/eller services. Ny velfærdsteknologi skal virke i praksis, og derfor er det frugtbart med input fra fremtidens sundhedsprofessionelle.

Sådan kan vi arbejde sammen med jeres virksomhed

I kan henvende jer om samarbejde uanset, hvor langt I er nået med jeres produkt. På idéudviklings workshops kan I få sparring på jeres idé af Københavns Professionshøjskoles studerende, undervisere eller forskere, som bidrager med den nyeste faglige viden om brugernes behov og udfordringer. Samtidig giver de indsigt i den praksis, som det færdige produkt skal implementeres i.

I husets testmiljøer afprøver vi jeres prototyper eller færdige produkter med forskellige brugerscenarier og målgrupper. Gennem vores stærke netværk hjælper vi jer med at få afprøvet jeres prototype eller produkt i driftsmiljøer på kommuner og hospitaler, eksempelvis gennem bachelorprojekter med vores studerende.

Kontakt

Vil du vide mere om konkrete samarbejder, er du velkommen til at kontakte os.

Annette Vogelsang Rieva

Chefkonsulent

+45 41 89 73 41