Gå til indhold

Stuen, Praksis- og Innovationshuset

Hospitalet

Hospitalet rummer simulationsfaciliteter i form af sengestue, akutscenarie, medicinrum, skyllerum samt fødestue med fødeleje og tilhørende fantomdukke. Fødestuen er placeret på 1. sal 

Når vi praktiserer simulationsundervisning anvender underviserne et kontrolrum til at styre de forskellige scenarier på hospitalet. I briefing/debriefingrum tales scenarierne igennem med de studerende både før og efter selve simulationen.

Plantegning over stuen

Eksempler på scenarier:

 • Børnescenarier – astma, feberkrampe og sondeanlæggelse
 • Anlæggelse af venekateter (PVK)
 • Blærescanning
 • Blødende mavesår
 • Flytning af overvægtige patienter
 • Kommunikationstræning med patienter
 • Pædagogisk intervention med patienter
 • Farmakologi
 • Følgeprocedure og regler for medicinhåndtering
 • Fødselssimulator
 • Fødselsforløb
 • Fødselsforberedelse
 • Ergonomi/arbejdsstillinger
 • Akut blødning
 • Underkropsforløsning
 • Præeklampsi

Udviklingspotentiale:

 • Forflytningsteknologier
 • Intelligente madrasser, puder, bleer
 • Teknologier til trykaflastning
 • Logistik systemer til overblik over pleje, behandling mv.
 • Teknologier rettet mod specifikke diagnose grupper, som fx demens eller diabetes
 • Teknologier rettet mod specifikke behandling/undersøgelsesopgaver
 • Teknologier til medicinhåndtering og indretning af ’smarte medicinrum’
 • Teknologier til telemedicinsk behandling og monitorering af borger i eget hjem
 • Lugtsimulation
 • Teknologier til en sansefødestue – lyd og lys simulation