Gå til indhold
Studerende med bevægelseshæmmende dragt forsøger at stryge en tændstik

Simulation i undervisningen

Praksis og Innovationshuset binder virkelighed og teori sammen. I vores virkelighedstro omgivelser træner studerende fra Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser deres professionsfaglige færdigheder.

Husets simulationsmiljøer giver studerende, der uddanner sig til eksempelvis fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter eller socialrådgivere de bedste muligheder for at træne, øve og udvikle deres færdigheder. Det kan fx være måling af lungefunktion, anlæggelse af venekateter eller samtaletræning med borgere. I undervisningen arbejdes der med forskellige scenarier, hvor undervisere og studerende simulerer en praksissituation.

I simulationsbaseret undervisning anvendes forskellige former for autentiske iscenesættelser, der træner de studerende i at koble teori og praksis, og som forbereder dem til den virkelighed de møder i den kliniske virkelighed – efter endt uddannelse eller i deres praktikophold.

Når KP’s undervisere og studerende træder ind i huset, træder de samtidig ’ud i praksis’. Huset rummer nemlig mange af de teknologier, som de studerende møder, når de er færdige med deres uddannelse. På hospitalsafsnittet anvendes nogle gange fantomer, og i andre sammenhænge er det de studerende, som agerer borgere/patienter. I nogle scenarier anvendes dragter, som simulerer old-age, hemiparese og bariatri (overvægt). Dragterne giver en realistisk simulation af disse somatiske tilstande – og de studerende får en kropslig læring fremfor udelukkende en teoretisk forståelse.

Simulation af hospital på praksis- og innovationshuset

Etiske hensyn i simulationsundervisning

  • Fantomerne simulerer borgere/patienter. For at komme tættest på virkeligheden behandles alle fantomer som levende mennesker
  • Simulationsdragterne er ikke bare kostumer, men simulerer en virkelighed, som nogle mennesker lever under; alderdom, hemiparese, KOL og overvægt. Derfor skal dragterne bæres og behandles med respekt
  • Ved hjælp af videooptagelser af forskellige scenarier kan scenarierne og handlemåder tales igennem. Det er et meget brugbart redskab i undervisningen til den debriefing, som mange undervisere udfører med de studerende efter selve simulationen
  • Alle videooptagelser er kun til de studerendes egen brug i undervisningen og slettes efter brug