Gå til indhold
Studerende med bevægelseshæmmende dragt skærer gulerødder

Cases

Et samarbejde om teknologiudvikling med Praksis- og Innovationshuset planlægges sammen med din virksomhed.

I Praksis- og Innovationshuset understøtter vi alt lige fra workshops i idéfasen og produktudvikling til afprøvning af jeres prototyper i vores testmiljøer.

Nedenfor kan du læse om nogle af vores nuværende og tidligere samarbejder med virksomheder.

Jeg vil vove den påstand, at når man skal lave verdens bedste produkter af sin art, så SKAL man samarbejde med et sted som Praksis- og Innovationshuset med deres faciliteter og ekspertise.

Sådan siger Claus Nymark, direktør i COBI REHAB, som er specialister i liggende og siddende lejring og i bariatri.

For at udvikle fx en kørestol bedst muligt for borger og for plejepersonale, benytter virksomheden sig af testmiljøet i Praksis- og Innovationshuset. Her simuleres situationerne i borgers hverdag, som fx forflytning fra kørestol til seng, til badetoiletstol og til spisesituation.

I Praksis- og Innovationshuset får de hjælp og input fra et bredt team af terapeutstuderende og borgere. Det hele optages på video, så virksomhedens udviklingsteam kan gense og studere detaljerne fra en hel dag, som det typisk tager at teste et produkt grundigt. Med sig hjem har virksomheden en række input fra de studerende, som virksomheden kan arbejde videre med: ”Det er imponerende, hvor fagligt dygtige de studerende er, og hvor kreative de er til at udvikle løsninger på branchens strukturelle problemer. Når de studerende får produkterne mellem hænderne, opdager de, at teknologien typisk er et hjælpemiddel, der gavner borgerne i hverdagen og er nemt at bruge”, fortæller Claus Nymark.

Feedback fra studerende anvendes direkte i udvikling af ny teknologi

Start-up-virksomheden, FysioFriends, har haft stor gavn af at afprøve deres teknologi, Kinetisense, i et samarbejde med studerende fra Fysioterapeutuddannelsen og Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole.

Kinetisense er udviklet til brug af fysioterapeuter, men da der ikke er fysioterapeuter ansat i FysioFriends, var det vigtigt for virksomheden at få feedback fra den faggruppe, som i fremtiden skal bruge teknologien. I tre bachelorprojekter har studerende fra Fysioterapeutuddannelsen undersøgt teknologiens anvendelsesmuligheder i Praksis- og Innovationshusets fysiske testlaboratorium.

En bruger og en vejleder bruger kinetisense til at opfange bevægelser, der gengives på en skærm

Kinetisense er et markørløst motion-capture system til at udføre 3D-biomekaniske bevægelsesanalyser.

FysioFriends har gennem det sidste år udviklet og valideret Kinetisense, og var nået til afprøvningsfasen, da samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset blev indgået. Kinetisense er udviklet til brug af fysioterapeuter, men da der ikke er fysioterapeuter ansat i FysioFriends, var det vigtigt for virksomheden at få feedback fra den faggruppe, som i fremtiden skal bruge teknologien.

I tre bachelorprojekter har studerende fra Fysioterapeutuddannelsen undersøgt teknologiens anvendelsesmuligheder i Praksis- og Innovationshusets fysiske testlaboratorium.

Studerende stiller kritiske spørgsmål til teknologien

Gennem samarbejdet har FysioFriends fået feedback, som virksomheden nu kan integrere i både back-end og front-end delen på deres teknologi.

Afprøvningsforløbet skaber derfor både værdi for slutbrugeren og forkorter udviklingsforløbet for virksomheden. Via studerende har virksomheden fået indblik i, hvordan slutbrugerne oplever og anvender Kinetisense.

Selv siger medstifter Simon Bruntse Andersen om det værdifulde i at samarbejde med studerende: ”Det værdiskabende for os ligger i, at vi får adgang til at afprøve løsningen på nye områder baseret på de studerendes naturlige nysgerrighed, søgen og uspolerede tilgang”.

Eksempel

Et hold studerende gennemførte i 2018 et bachelorprojekt, hvor de anvendte Kinetisense til at få en dybere indsigt i badmintonspilleres kinematik og trak biomekanisk data ud af deres hoppebevægelse og valgisering over knæ. Samme team præsenterede med stor succes deres bachelorprojekt i forbindelse med daværende Innovationsminister Sophie Løhdes besøg i Praksis og Innovationshuset.

Læs mere om FysioFriends

Idéudvikling om fremtidens hjælpemidler til kørestolsbrugere

I foråret 2017 valgte virksomheden Ropox at benytte husets testlejlighed som ramme for idéudvikling til nye hjælpemidler for kørestolsbrugere. Sammen med designfirmaet HarritSorensen, deltog kørestolsbrugere, ergoterapeuter fra hospitaler, undervisere fra Københavns Professionshøjskole og produktudviklere fra Ropox.

Tværfaglig afprøvning af StoryPanels™ til børnevenlig afskærmning

I efteråret 2017 bidrog et tværfagligt team af studerende til afprøvning og videreudvikling af Silentias succesrige afskærmning til børn, StoryPanels™.

Produktet er implementeret på en række hospitaler, såsom Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital. Samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset gav Silentia og de deltagende studerende – og ikke mindst de inviterede børn – mulighed for at udforske produktets potentiale gennem simulationer i husets hospitalsmiljø.

Det resulterede både i nye idéer til, hvordan sundhedspersonale og pårørende kan inddrage produktet i arbejdet med børn, og nye idéer til videreudvikling af produktet.

Barn og sygeplejerske, Praksis- og Innovationshuset
Patenteret mekanisk droppumpe

I samarbejde med start-up-virksomheden OSAA Innovation gennemførte Praksis- og Innovationshuset i 2017 et udviklings- og testforløb af virksomhedens mobile iv-infusionspumpe. Gennem simulationer i husets lejlighed og hospital blev IV-GO prototypen afprøvet med studerende og undervisere fra tre forskellige sundhedsuddannelser.

Uden samarbejdet med Københavns Professionshøjskole, havde vi ikke stået lige så stærkt, som vi gør i dag i vores produktudvikling. Miljøet på Københavns Professionshøjskole, deres udstyr og adgangen til sygeplejersker og studerende er virkelig imponerende. Det har vi slet ikke adgang til ellers som virksomhed og slet ikke som opstartsvirksomhed.
– Ahmed Hessam, CEO i OSAA Innovation.

Samarbejdet var en del af Patient@Home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og udviklingsprojekt.

Samarbejdet med OSAA Innovation er et eksempel på en koordineret udvikling og afprøvning af et produkt i først testmiljø (Praksis- og Innovationshuset) og derefter driftsmiljø (Sjællands Universitetshospital, Køge).

Patient med mekanisk droppumpe
Mobil desinfektionsmaskine

Københavns Professionshøjskole samarbejder med virksomheden INFUSER, som er en inkubationsvirksomhed, der forsker i og udvikler teknologier, der dekontaminerer overflader i sundhedssektoren samt bekæmper industriel luftforurening og dårlig lugt. Laborantuddannelsen på Københavns Professionshøjskole stiller viden om bakteriologi til rådighed, hvor Praksis- og Innovationshuset fungerer som testmiljø.

INFUSER og Københavns Professionshøjskole er begge en del af Copenhagen Science City.

Laborant med kittel
Intelligente byggeklodser, PlayDXTR

Sammen med studerende fra læreruddannelsen og ergoterapeutuddannelsen har DXTR gennemført idéudviklingsworkshop med efterfølgende afprøvning af prototyper i folkeskoler i Hovedstadsområdet.

De intelligente byggeklodser blev kåret som årets danske entreprenøridé i 2015.

Drenge på mur
Sundhedslys som velfærdsteknologi

Et initiativ i Greater Copenhagen, som skal udvikle viden, praksis og teknologi for at fremme anvendelsen af biologisk virkningsfuldt lys til gavn for borgere og samfund, virksomheder og arbejdspladser.