Gå til indhold
Studerende med bevægelseshæmmende dragt skærer gulerødder

Cases

Et samarbejde om teknologiudvikling med Praksis- og Innovationshuset planlægges sammen med virksomheden.

I vores One-Stop Shop model byder vi på alt lige fra workshops i idéfase og produktudvikling til afprøvning af jeres prototyper i vores testmiljøer.

Nedenfor kan du læse om nogle af vores samarbejder med virksomheder.

Feedback fra studerende anvendes direkte i udvikling af ny teknologi:

Start-up virksomheden, FysioFriends, har haft stor gavn af at afprøve deres teknologi, Kinetisense, i et samarbejde med studerende fra Fysioterapeutuddannelsen og Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole. Kort fortalt viste afprøvningen, at slutbrugeren ønsker teknologier, der er relevante, intuitive og nemme at anvende.

En bruger og en vejleder bruger kinetisense til at opfange bevægelser, der gengives på en skærm

Kinetisense er et markørløst motion-capture system til at udføre 3D-biomekaniske bevægelsesanalyser. FysioFriends har gennem det sidste år udviklet og valideret Kinetisense, og var nået til afprøvningsfasen, da samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset blev indgået. Kinetisense er udviklet til brug af fysioterapeuter, men da der ikke er fysioterapeuter ansat i FysioFriends, var det vigtigt for virksomheden at få feedback fra den faggruppe, som i fremtiden skal bruge teknologien. I tre bachelorprojekter har studerende fra Fysioterapeutuddannelsen undersøgt teknologiens anvendelsesmuligheder i Praksis- og Innovationshusets fysiske testlaboratorium.

Studerende stiller kritiske spørgsmål til teknologien
I Praksis- og Innovationshuset involveres de studerende i husets samarbejder med eksterne virksomheder, fordi de studerende har en fremtidsorienteret tilgang til teknologier og teknologiudvikling. Med-stifter Simon Bruntse Andersen fortæller her om det værdifulde i at samarbejde med studerende:
”Det værdiskabende for os ligger i, at vi får adgang til at afprøve løsningen på nye områder baseret på de studerendes naturlige nysgerrighed, søgen og uspolerede tilgang”.
I afprøvningsforløbet har FysioFriends erfaret, at de studerende i Praksis- og Innovationshuset ikke er fremmedgjorte over for teknologi, og at de var gode til at stille kritiske spørgsmål og kommentarer. Gennem samarbejdet har FysioFriends fået feedback, som virksomheden nu kan integrere i både back-end og front-end delen på deres teknologi. Afprøvningsforløbet skaber derfor både værdi for slutbrugeren og forkorter udviklingsforløbet for virksomheden. Via studerende har virksomheden fået indblik i, hvordan slutbrugerne oplever og anvender Kinetisense.

Eksempel
Et hold studerende har i foråret gennemført et bachelorprojekt, hvor de har anvendt Kinetisense til at få en dybere indsigt i badmintonspilleres kinematik og trukket biomekanisk data ud af deres hoppebevægelse og valgisering over knæ. Samme team præsenterede med stor succes deres bachelorprojekt i forbindelse med Innovationsminister Sophie Løhdes besøg hos Praksis og Innovationshuset den 25. maj, hvor blandt andet også Rektor Stefan Hermann deltog.

Teknologi skaber ekstra læring
Det skaber også begejstring hos underviserne at se de studerende tør at tage moderne teknologi i brug. Christian Neergaard, lektor på Københavns Professionshøjskole har været med til at implementere Kinetisense teknologien i Praksis- og Innovationshuset, og ser store fordele ved at kunne inddrage teknologien i undervisning:
”Kinetisense giver nye innovative undervisningsmuligheder. Det aspekt, at man kan holde klinisk objektive data op mod den studerendes subjektive vurdering og kliniske blik, giver en ekstra dimension i læring og forståelse af bevægelsesanalyse og biomekaniske forhold. En real-time 3D animation er et potent feedback redskab, der kan identificere dysfunktioner i udførelsen af specifikke funktioner. Det kan eksempelvis være den ældre borger, der skal rejse sig op fra en stol og aflaster det ene ben ved at læne kroppen let til modsatte side, eller sportsudøveren, der har brug for detaljerede informationer om de enkelte leds indbyrdes positionering i forhold til hinanden ved eksempelvis spring og styrkeløft. Ved at inddrage Kinetisense i undervisningen får de studerende et ekstra læringsredskab til forståelse af kroppens kompensationer i genoptræningssituationer og i den basale biomekanik”.

Læs mere om FysioFriends

Idéudvikling om fremtiden hjælpemidler til kørestolsbrugere

I foråret 2017 valgte virksomheden Ropox at benytte husets testlejlighed som ramme for idéudvikling til nye hjælpemidler for kørestolsbrugere. Sammen med designfirmaet HarritSorensen, deltog kørestolsbrugere, ergoterapeuter fra hospitaler, undervisere fra Københavns Professionshøjskole og produktudviklere fra Ropox. Se videoklip om deltagernes udbytte af dagen:

Tværfaglig afprøvning af StoryPanels™ til børnevenlig afskærmning

I efteråret 2017 bidrog et tværfagligt team af studerende til afprøvning og videreudvikling af Silentias succesrige afskærmning til børn, StoryPanels™. Produktet er allerede implementeret på en række hospitaler, fx Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital. Samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset gav Silentia og de deltagende studerende – samt inviterede børn – mulighed for at udforske produktets potentiale gennem simulationer i husets hospitalsmiljø. Det resulterede både i nye idéer til, hvordan sundhedspersonale og pårørende kan inddrage produktet i arbejdet med børn, samt nye idéer til videreudvikling af produktet.

Et naturligt næste skridt kunne være at afprøve effekten gennem et bachelorprojekt på et hospital, der anvender StoryPanels.

Barn og sygeplejerske, Praksis- og Innovationshuset
Patenteret mekanisk droppumpe

I samarbejde med start-up virksomheden OSAA Innovation gennemførte Praksis- og Innovationshuset i foråret 2017 et udviklings- og testforløb af virksomhedens mekaniske droppose-løsning. Gennem simulationer i husets lejlighed og hospital blev IV-GO prototypen afprøvet med studerende og undervisere fra tre forskellige sundhedsuddannelser.

”Uden samarbejdet med Københavns Professionshøjskole, havde vi ikke stået lige så stærkt som vi gør i dag i vores produktudvikling. Miljøet på Københavns Professionshøjskole, deres udstyr og adgangen til sygeplejersker og studerende er virkelig imponerende. Det har vi slet ikke adgang til ellers som virksomhed og slet ikke som opstartsvirksomhed”, Ahmed Hessam, CEO, OSAA Innovation.

Samarbejdet var en del af Patient@Home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og udviklingsprojekt. Samarbejdet med OSAA Innovation er et eksempel på en koordineret udvikling og afprøvning af et produkt i først testmiljø (Praksis- og Innovationshuset) og derefter driftsmiljø (Sjællands Universitetshospital, Køge).

Patient med mekanisk droppumpe
Mobil desinfektionsmaskine

Københavns Professionshøjskole samarbejder med virksomheden INFUSER som er en inkubationsvirksomhed, der forsker i og udvikler teknologier, der dekontaminerer overflader i sundhedssektoren samt bekæmper industriel luftforurening og dårlig lugt. Laborantuddannelsen på Københavns Professionshøjskole stiller viden om bakteriologi til rådighed, hvor Praksis- og Innovationshuset fungerer som testmiljø.

INFUSER og Københavns Professionshøjskole er begge en del af Copenhagen Science City.

Laborant med kittel
Intelligente byggeklodser, PlayDXTR

De intelligente byggeklodser blev kåret som årets danske entreprenøridé i 2015.
Sammen med studerende fra læreruddannelsen og ergoterapeutuddannelsen har DXTR gennemført  idéudviklingsworkshop med  efterfølgende afprøvning af prototyper i folkeskoler i Hovedstadsområdet.

Drenge på mur
Sundhedslys som velfærdsteknologi

Et initiativ i Greater Copenhagen, som skal udvikle viden, praksis og teknologi for at fremme anvendelsen af biologisk virkningsfuldt lys til gavn for borgere og samfund, virksomheder og arbejdspladser.