Gå til indhold

Optagelsessamtale på læreruddannelsen

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Du kan booke en optagelsessamtale i hele landet uafhængigt af, hvor du søger om optagelse, og du kan vælge mellem forskellige tidspunkter i de uger, optagelsessamtalerne finder sted.

Du kan kun gå til optagelsessamtale én gang om året.

Før samtalen

Du modtager som ansøger i kvote 2 en mail om, at du skal til optagelsessamtale. Mailen er personlig og indeholder et unikt link, som du skal klikke dig ind på for at booke en tid til samtalen.

Det foregår ligesom i alle andre bookingsystemer – du klikker dig ind på det ønskede samtalested og vælger den ønskede dag og det ønskede tidsrum. Du får en bekræftelse på mail, når du har afsluttet din booking.

Du kan altid gå ind via det unikke link og ændre tiden eller stedet for optagelsessamtalen. Det kan du gøre frem til 24 timer før den planlagte samtale.

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du gerne vil være lærer. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du gerne være som lærer? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Du bliver vurderet på de seks parametre, og det er også klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen.

Dagen inden samtalen mellem kl. 14 og 17  vil du pr. mail modtage kalenderinvitationen til samtalen. Til denne kalenderinvitation vil være en vejledning, og der vil være vedhæftet forberedelsesmateriale og et link til onlinesamtalen (via Teams).

Vær sikker på, at dit webkamera samt lyd virker, og at du har en stabil internetforbindelse under hele samtalen.

Husk, at du skal have læst forberedelsesmaterialet samt forberede dig inden samtalen.

På dagen for optagelsessamtalen

 • På den aftalte dato og tidsrum skal du via linket i kalenderinvitationen tilgå onlinesamtalen, hvor du mødes med intervieweren. Du skal være klar ca. 15 min. før.
 • Der må ikke være andre til stede i rummet, når du bliver interviewet.
 • Du skal fremvise billed-ID til intervieweren, f.eks. pas, kørekort eller andet.
 • Derefter bliver du interviewet med udgangspunkt i forberedelsesmaterialet.

Selve samtalen

Hvordan foregår samtalen?

Dagen inden samtalen mellem kl. 14 og 17 vil du pr. mail modtage invitationen til samtalen med vedhæftet forberedelsesmateriale, som er to tekster med hvert sit fokus:

Den ene tekst er en case, som beskriver en praksissituation i en dansk skole. Der vil desuden være nogle spørgsmål i forbindelse med teksten, som skal besvares under samtalen.

Du vil i forhold til casen blive evalueret på din motivation for at uddanne dig til lærer, din personlige integritet, dit blik for samarbejdsflader og etiske dilemmaer i skolen.

Den anden tekst er en artikel, der omhandler relevante pædagogiske emner og spørgsmål. Også til denne tekst vil der være nogle spørgsmål, der skal besvares.

Du vil i forhold til artiklen blive evalueret på dine evner til at læse og forstå en faglig tekst og reflektere over emnet samt din kommunikative formåen

Selve interviewet er tilrettelagt på den måde, at du sammen med intervieweren først taler om casen. Efter ca. 10 minutter skifter I fokus og taler i resten af interviewet om artiklen. Intervieweren styrer samtalen og vil stille uddybende spørgsmål til teksterne under samtalen.

Du vil få elektronisk besked om din endelige score inden for 24 timer.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne. jf. retsinformation.dk.

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den Professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at dele materialet samt at lave lyd- og billedoptagelser af samtalen.

Bedømmelse

Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Analytisk formåen
 • Personlig integritet og samarbejde
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Du får point fra 1-7 på hver af seks parametre.

 • 1 point = Helt utilfredsstillende
 • 2 point = Med mange mangler
 • 3 point = Med en del mangler
 • 4 point = Acceptabelt
 • 5 point = God
 • 6 point = Udmærket
 • 7 point = Fremragende

Dvs. du kan i alt få mellem 6 og 42 point i optagelsessamtalen.

Ja. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene.

Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, gives der 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5.

Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til en score på 30.

En samlet score på 30 er et minimumskrav. Uddannelsesstederne optager ansøgere efter faldende pointtal. Dvs. du kan risikere, at der er tilstrækkeligt med ansøgere med en højere samlet score end dig, og så kommer du ikke ind det ansøgte sted.

Nej. Der bruges et fælles system med fælles regler og krav over hele landet.

Når optagelsessamtalerne er gennemført, placeres alle resultaterne i en fælles database, og studiepladserne bliver fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Har du mere end et læreruddannelsessted på din prioriteringsliste, vil de opnåede point blive anvendt alle steder.

Efter samtalen

Du får ikke besked af intervieweren, om hvordan du har klaret dig til samtalen. Det kan du til gengæld se på nettet inden for et par dage efter samtalen.

Klik dig ind i bookingsystemet via det unikke link, du modtog pr. mail, og som du brugte til at booke samtalen med. Her kan du se en rapport med resultatet af din optagelsessamtale. Når du logger ind via det unikke link efter samtalen, kan du få vist dine point fra optagelsessamtalen og den samlede score (dvs. inklusiv din optagelseskvotient). Skal du først til eksamen på din adgangsgivende uddannelse til sommer, kan den samlede score ikke beregnes automatisk på nuværende tidspunkt.

Har du opnået en endelig score på 30 eller mere, er du optagelsesberettiget gennem kvote 2. Du vil modtage et endeligt svar, om du er optaget d. 28. juli. Hvis du har søgt ledige pladser i efteroptaget, vil du modtaget svar hurtigst muligt efter din optagelsessamtale.

Hvis du får under 30 i den endelige score, kan du ikke blive optaget på læreruddannelsen i år. Du kan i givet fald søge om optagelse igen til næste år.

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne.

Andre spørgsmål

Ansøgere, der gik til samtale sidste år og fik en score på minimum 30, men valgte ikke at gøre brug af tilbuddet om en studieplads, eller som blev afvist pga. for mange kvalificerede ansøgere, skal til samtale igen i år. Scoren fra en samtale kan således kun benyttes i samme ansøgningsrunde.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opnår et karaktergennemsnit på 7, så søg ind på kvote 2. Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts.