Gå til indhold

Information om coronavirus

Optagelsessamtale på læreruddannelsen

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Ansøgningsfristen for at søge ind på læreruddannelsen via kvote 2 er 22. marts kl. 12.00.

Optagelsessamtalerne foregår alle på Campus Carlsberg i København i 2019.

Du kan booke en optagelsessamtale i hele landet uafhængigt af, hvor du søger om optagelse, og du kan vælge mellem forskellige tidspunkter i de uger, optagelsessamtalerne finder sted.

Du kan kun gå til optagelsessamtale én gang om året.

Før samtalen

Du modtager som ansøger i kvote 2 en mail om, at du skal til optagelsessamtale. Mailen er personlig og indeholder et unikt link, som du skal klikke dig ind på for at booke en tid til samtalen.

Det foregår ligesom i alle andre bookingsystemer – du klikker dig ind på det ønskede samtalested og vælger den ønskede dag og det ønskede tidsrum. Du får en bekræftelse på mail, når du har afsluttet din booking.

Du kan altid gå ind via det unikke link og ændre tiden eller stedet for optagelsessamtalen. Det kan du gøre frem til 24 timer før den planlagte samtale.

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du gerne vil være lærer. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du gerne være som lærer? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Du bliver vurderet på de seks parametre, og det er også klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen.

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation til samtalen. Det skal du bruge til at blive registreret inden samtalen.

Derudover er det en god ide at have skriveredskaber og en blok med til forberedelsen. Øvrige hjælpemidler er ikke tilladte.

Vær opmærksom på, at du skal møde senest et kvarter før den tid, du har booket til samtalen, så der er tid til at blive registreret og finde dit lokale.

Selve samtalen

Hvordan foregår samtalen?

Du skal deltage i to forskellige interviews, der hver varer 15 minutter plus forberedelsestid.

Det ene interview har fokus på din personlige motivation i forhold til læreruddannelsen og lærerarbejdet. Udgangspunktet er en case med dilemmaer, som er en del af en lærers arbejde. Du skal gøre rede for casens problemstillinger og diskutere dem med en interviewer. Her er særligt fokus på din motivation, integritet, samarbejdsevne og etik.

Det andet interview, som finder sted umiddelbart efter det første, har fokus på din evne til at læse tekster, der behandler aspekter fra skolen. Her skal du bl.a. demonstrere, at du kan finde frem til centrale pointer i en udleveret tekst. I denne del er der særligt fokus på din evne til at analysere og kommunikere.

Du skal regne med, at det hele typisk vil kunne tage cirka to til tre timer, fra du møder op, til du er færdig. Så du skal afsætte god tid til forløbet.

Bedømmelse

Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Analytisk formåen
 • Personlig integritet og samarbejde
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Du får point fra 1-7 på hver af seks parametre.

 • 1 point = Helt utilfredsstillende
 • 2 point = Med mange mangler
 • 3 point = Med en del mangler
 • 4 point = Acceptabelt
 • 5 point = God
 • 6 point = Udmærket
 • 7 point = Fremragende

Dvs. du kan i alt få mellem 6 og 42 point i optagelsessamtalen.

Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point.

Ja. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene.

Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, gives der 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5.

De 30 point er et minimumskrav. Uddannelsesstederne optager ansøgere efter faldende pointtal. Dvs. du kan risikere, at der er tilstrækkeligt med ansøgere med et højere pointantal end dig, og så kommer du ikke ind det ansøgte sted.

Nej. Der bruges et fælles system med fælles regler og krav over hele landet.

Når optagelsessamtalerne er gennemført, placeres alle resultaterne i en fælles database, og studiepladserne bliver fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Har du mere end et læreruddannelsessted på din prioriteringsliste, vil de opnåede point blive anvendt alle steder.

Efter samtalen

Du får ikke besked af intervieweren, om hvordan du har klaret dig til samtalen. Det kan du til gengæld se på nettet inden for et par dage efter samtalen.

Klik dig ind i bookingsystemet via det unikke link, du modtog pr. mail, og som du brugte til at booke samtalen med. Her kan du se en rapport med resultatet af din optagelsessamtale. Når du logger ind via det unikke link efter samtalen, kan du få vist dine point fra optagelsessamtalen og den samlede score (dvs. inklusiv din optagelseskvotient). Skal du først til eksamen på din adgangsgivende uddannelse til sommer, kan den samlede score ikke beregnes automatisk på nuværende tidspunkt.

Har du opnået en endelig score på 30 point eller mere, er du optagelsesberettiget gennem kvote 2. Du vil modtage et endeligt svar, om du er optaget d. 28. juli.

Hvis du får under 30 point i den endelige score, kan du ikke blive optaget på læreruddannelsen i år. Du kan i givet fald søge om optagelse igen til næste år.

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne.

Andre spørgsmål

Ansøgere, der gik til samtale sidste år og fik en score på minimum 30, men valgte ikke at gøre brug af tilbuddet om en studieplads, eller som blev afvist pga. for mange kvalificerede ansøgere, skal til samtale igen i år. Scoren fra en samtale kan således kun benyttes i samme ansøgningsrunde.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opnår et karaktergennemsnit på 7, så søg ind på kvote 2. Ansøgningsfristen for kvote 2 er 22. marts.