Gå til indhold

Optagelsesprøve Tekstilformidleruddannelsen

Du indkaldes til optagelsesprøve, når du har en adgangsgivende eksamen eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV) og har vedhæftet en motiveret ansøgning.

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til prøve.

Deltagelse i optagelsesprøve er obligatorisk for at blive vurderet optagelsesberettiget.

Hvornår er der optagelsesprøver?

Ultimo april og senest medio april modtager du en mail fra vores samtalebookingsystem, hvor du kan booke tid til en optagelsessamtale, som finder sted i løbet af maj måned. Du kan enten deltage formiddage eller eftermiddage.

Hvordan foregår prøven?

Prøven består af en individuel inspirationsopgave og en personlig samtale. Til inspirationsopgaven skal du ud fra et givent emne komme med en idé til et beklædningsprodukt med dekoration. Materialer til opgaven forefindes på stedet.

Der er 1,5 time til løsning af opgaven, og derefter kaldes du ind til en personlig samtale, som varer 20 minutter.

Til samtalen skal du foruden opgavebesvarelsen medbringe et beklædningsprodukt, som du selv har syet. Samtalen tager udgangspunkt i din besvarelser af opgaven, dit beklædningsprodukt og din motiverede ansøgning.

Hvad bliver jeg målt på i optagelsesprøven?

  • Evnen til at formidle den løste opgave.
  • Det medbragte beklædningsprodukt – primært med henblik på dine sytekniske færdigheder.
  • Dine generelle formidlingskompetencer og motivation for at påbegynde uddannelsen.

Hvad skal jeg medbringe?

Et beklædningsprodukt, som du selv har syet.

Hvor lang tid varer optagelsesprøven?

Du skal regne med, at det hele varer mellem 2 og 3,5 time, fra du møder op, til du er færdig. Du kan opleve ventetid mellem opgave og samtale.

Hvornår får jeg svar?

Du får ikke særskilt besked om resultatet af selve optagelsesprøven. Endeligt svar om optagelse meddeles den 28. juli