Gå til indhold

Adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget. 

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Hvornår er faget bestået

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.
Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet

Hvis du ikke opfylder de formelle niveaukrav, kan du optages på et undervisningsfag ud fra uddannelsesstedets vurdering af dine samlede realkompetencer, herunder blandt andet relevant undervisningserfaring.

Du kan søge om dispensation for adgangskrav til undervisningsfag her

Studievejledning

Læreruddannelsen

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46 (mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9-11; onsdag: kl. 15-17)

Meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Mail: merit-lu@kp.dk

Telefon: 72 48 75 53 (mandag til fredag kl. 9-14)

Supplering

Har du ikke på forhånd de nødvendige faglige forudsætninger for at følge et bestemt ønsket undervisningsfag, skal du kvalificere dig gennem gymnasiale suppleringskurser.

Disse kan gennemføres i sommerferien eller efter optagelsen på læreruddannelsen for de undervisningsfag, du endnu ikke har påbegyndt.

Adgangskravene

Dansk A

Matematik B

Engelsk B

Dans B eller Idræt B

Billedkunst C eller
Mediefag B eller
Design C eller
Kulturforståelse B

Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed

Fransk begyndersprog B eller Fransk fortsættersprog B

Teknikfag A eller
Bioteknologi A eller
Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknologi B

Biologi B eller
Fysik B eller
International økonomi B eller
Kemi B
Naturgeografi B

Historie B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Idéhistorie B

Teknikfag A – design og produktion eller
Teknikfag A – byggeri og energi eller
Billedkunst C eller
Design C eller
Kulturforståelse B eller
Mediefag B

Filosofi B eller
Historie B eller
Kulturforståelse B eller
Idéhistorie B eller
Psykologi B eller
Religion B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B

Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed eller
Bioteknologi A eller
Biologi C eller
Kemi C

Musik B

Teknik A
eller Bioteknologi A
eller Biologi B
eller Fysik B
eller Kemi B
eller Naturgeografi B
eller Teknologi B

Afsætning B eller
Historie B eller
International økonomi B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Virksomhedsøkonomi B

Tysk begyndersprog B eller Tysk fortsættersprog B