Gå til indhold

Information om coronavirus

På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Partnerskab om sammenhængende uddannelser

Praktikforløb er et centralt element i alle vores uddannelser.

Baggrund

For studerende og elever er praktik og teori del af ét samlet uddannelsesforløb, men alligevel oplever mange, at overgangene mellem de forskellige dele af deres uddannelse ikke virker tilstrækkeligt koordinerede. I KP har vi derfor sat ekstra fokus på et tættere samarbejde med vores praktikpartnere om kvaliteten i uddannelserne.

Der er medio 2018 etableret et “Partnerskab om sammenhængende uddannelser”, hvor KP indgår sammen med Københavns Kommune, SOSU-H, Region H, KKR-Hovedstaden og indtil videre Ishøj og Halsnæs kommuner. Udover interne kvalitetssikrings- og udviklingstiltag forpligter man sig som medlem af Partnerskabet til et tættere og gensidigt forpligtende samarbejde om uddannelsernes samlede kvalitet. Samarbejdet skaber nogle rammer, som gør det muligt at styrke og systematisere kvalitetsarbejdet igennem f. eks. fælles dataindsamling og -analyse, forebyggelse af overlappende dobbeltprocesser, etableringen af fælles forskningsbaserede, didaktiske og pædagogiske minimumsstandarder for det gode praktikforløb mv.

Partnerskabet er åbent for alle organisationer, som gennemfører praktikforløb for studerende på KP eller elever fra SOSU-H, og håbet er bl.a., at alle kommuner i regionen på sigt vil deltage.