Genveje


Uddannelsesudvalg

Medlemsoversigter og mødematerialer for København Professionshøjskoles uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om studieordninger inden for det enkelte udvalgs område til rektors og bestyrelsens godkendelse.

Uddannelsesudvalgene er sammensat af eksterne parter med viden om den pågældende uddannelses arbejds- og uddannelsesområde samt af repræsentanter for medarbejdere og studerende.

De nuværende udvalg er sammensat for perioden 2018-2022.

Se kommisorium for uddannelsesudvalg på KP (pdf)

 • Uddannelsesudvalg - Administrations- og forvaltningsuddannelserne

  Medlemmer

  Formand: Mads Samsing, HK Kommunal

  • Mette Berg, Kommunernes Landsforening (KL)
  • Anna Gantriis, Foreningen af Offentlige HR-chefer
  • Vibeke Bredsdorff Sørensen, FTF
  • Helle Stang Traasdahl, Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen
  • Peter Raben, HK Stat
  • Anette Albrechtsen, Dansk Told & Skatteforbund
  • Mikkel Flatau, Tårnby Kommune 
  • Sonny Englund - Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Peder Andersen - Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Pia Freil - Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Felix Falck, studerende - Valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole
  • Frederik Folkmann, studerende - Valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole

  Kontakt
  Sonny Englund, uddannelsesleder

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  17. juni 2019


  7. februar 2019

  Mødemateriale 2018

  2. oktober 2018

  25. april 2018 - Aflyst

  25. januar 2018 - ​Aflyst

 • Uddannelsesudvalg - Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand: Lene Ørnstrup, centerchefbioanalytiker, Rigshospitalets Diagnostisk Center - udpeget af Region Hovedstaden

  • Sanne Møller Knudsen, Sektionschef for grunduddannelse - udpeget af HR & Uddannelse, Region Hovedstaden
  • Lars Thorbjørn Jensen, dr. med og ledende overlæge, Klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling, Herlev Hospital - udpeget af Region Hovedstaden
  • Annette Dreyer, Ledende bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet, udpeget af Region Hovedstaden 
  • Majbritt Wagner-Eckert, ledende overbioanalytiker, Patologiafdelingen, Roskilde Sygehus - udpeget af Region Sjælland
  • Susan Mathiasen, chefbioanalytiker, Klinisk Immunologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet - udpeget af Region Hovedstaden
  • Lotte Christensen, Danske Bioanalytikere, Region Hovedstaden - udpeget af Danske Bioanalytikere
  • Lisbeth Mortensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Syd, udpeget af Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere
  • Sys Johnsen - valgt af og blandt medarbejderne på Bioanalytikeruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
  • Leif Kofoed Nielsen, docent - valgt af og blandt medarbejderne på Bioanalytikeruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
  • Malou Norup Christiansen – valgt af og blandt studerende ved Bioanalytikeruddannelsen
  • Claes Nielsen – valgt af og blandt studerende ved Bioanalytikeruddannelsen

  Tilforordnede
  Uddannelsesleder, Henrik Hansen og Institutchef Anette Kjeldal Lausten er tilforordnet udvalget. Desuden deltager sekretæren for udvalget i møderne. 

  Kontakt
  Udvalgssekretær, Fie Isager

  Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Mødemateriale 2019

  11. september

  21. marts 2019

   

  Mødemateriale 2018

  12. september 2018

  6. juni 2018

  14. marts 2018

 • Uddannelsesudvalg - Ergoterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand: Åse Munk Mortensen, regionsformand - Udpeget af Ergoterapeutforeningen

  • Therese Vitthøfft Dahl, ledende ergoterapeut - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Nora Myllhamar, klinisk underviser - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Tina Thor Møller, ledende ergoterapeut - Udpeget af Kommune-Kontaktrådet
  • Martin Guldager Larsen-Holst - Udpeget af Kommune-Kontaktrådet
  • Sonja Vinkler - Udpeget af Kommune-Kontaktrådet
  • Nanna Hebo Schmidt, klinisk underviser - Udpeget af Kliniske Undervisningssteder 
  • Malene Pernille Alexandrowiz, ergoterapeut / konsulent - Udpeget af Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
  • Nina Olsen, Nyreforeningen - Udpeget af Danske Handicaporganisationer
  • Cecelie von Bülow - Udpeget af Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier, Syddansk Universitet
  • Bente Meyer, lektor - Udpeget af Aalborg Universitet
  • Pia Sadolin, rektor - Udpeget af Danske Gymnasier
  • Sussi Sloth Lauridsen, lektor - Udpeget af medarbejdere på Ergoterapeutuddannelsen
  • Lone Decker, lektor - Udpeget af medarbejdere på Ergoterapeutuddannelsen
  • Ea De May Barnby, studerende - Udpeget af studerende på Københavns Professionshøjskole
  • Anne Esbensen, studerende - Udpeget af studerende på Københavns Professionshøjskole

  Tilforordnede
  Helle Mousing, uddannelsesleder for Ergoterapeutuddannelsen, leder møderne 

  Kontakt
  Udvalgssekretær, Christina Wind

  Se udvalgets forretningsorden (pdf)

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2018-19

  6. februar 2019
  Dagsorden
  Referat

  27. november 2018
  Dagsorden
  Referat

  17. september 2018
  Dagsorden
  Referat

  29. maj 2018
  Dagsorden
  Referat

  15. marts 2018
  Referat

 • Uddannelsesudvalg - Ernærings- og Sundhedsuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand: Bente Kirkeskov, Uddannelseskoordinator, Bispebjerg Hospital - Udpeget af Danske regioner (ekstern talsperson)

  • Gitte Bloch Hansen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune - Udpeget af Kommunekontaktråd Hovedstaden
  • Katrine Terkelsen Roelsgaard, partner, Frugtformidlingen - Udpeget af praktiksted, mindre privat virksomhed
  • Søren Ejlersen, næstformand, Årstiderne - Udpeget af praktiksted, større privat virksomhed
  • Mette Weinrich Hansen, forsker, Københavns Universitet – udpeget af Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet
  • Nina Sindballe-Lauritsen, projektleder, Meyers Madhus - Udpeget af praktiksted, Fødevareforhandler
  • Line Damsgaard, Ernæringschef hos Landbrug og Fødevarer - Udpeget af Landbrug og Fødevarer eller Økologisk Landsforening
  • Linda Lund Tietze, Scientific advisor infant nutrition, Nestlé - Udpeget af DI-fødevarer
  • Trine Bech Klindt, medlem af Kost- og Ernæringsforbundets regionsbestyrelse for Hovedstaden – udpeget af Kost- og Ernæringsforbundet eller Danmarks lærerforening
  • Sofie Søndergaard Risborg, projektleder, Forbrugerrådet Tænk - Udpeget af Forbrugerrådet Tænk
  • Charlotte Demant Klinker, forsker, Steno Diabetes Center - Udpeget af Steno Diabetes Center
  • Vakant – udpeget af brugerorganisationen Varefakta
  • Vakant – udpeget af De Internationale Skoler
  • Vakant – udpeget af Roskilde Universitet eller DPU/Aarhus Universitet
  • Pernille Malberg Dyg, lektor, Global Nutrition and Health - Valgt af og blandt medarbejdere
  • Lenette Nielsen, lektor, Ernæring og Sundhed – valgt af og blandt medarbejdere
  • Christian Søndergaard, Ernæring og Sundhed studerende - Valgt af og blandt studerende
  • Maia Bjerregaard, Ernæring og sundhed studerende - Valgt af og blandt studerende
  • Marlene Salmansen, Global Nutrition and Health studerende - Valgt af og blandt studerende
  • Emilie Aamann Yde-Andersen, Global Nutrition and Health studerende - Valgt af og blandt studerende

  Tilforordnet 

  Cecilie Sveistrup, uddannelsesleder på Global Nutrition and Health samt på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, udvalgsansvarlig
  Kirstine Hartvig Mahler, uddannelsesleder på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen


  Kontakt

  Udvalgssekretær, Berit Jelsbak Mortensen, Specialkonsulent, FoU, ESU

  I maj 2018 blev uddannelsesudvalgene for de to ernæringsuddannelser – Ernæring & Sundhed (ESU) samt Global Nutrition & Health (GNH) – lagt sammen.
  Se udvalgets forretningsorden

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  6. juni 2019

  5. februar 2019

  Mødemateriale 2018

  1. oktober 2018

  22. maj 2018

 • Uddannelsesudvalg - Diplom i Erhvervspædagogik

  Medlemmer

  Formand: Morten T. Bay, Næstformand, Uddannelsesforbundet - Udpeget af Uddannelsesforbundet

  • Thomas K. Ankersen, Chefkonsulent, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Udpeget af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG)
  • Søren Hoppe Christensen, Konsulent, Uddannelsesforbundet - Udpeget af Uddannelsesforbundet 
  • Kim Petersen, Rektor,  Diakonissestiftelsen - Udpeget af Danske SOSU-skoler (lederforeningen)
  • Ninna Binne, Rep. for SOSU-lærerne via Dansk Sygeplejeråd (DSR) - Udpeget af SOPU København og Nordsjælland
  • Trine J. Rasmussen, Konsulent, Dansk Metal  - Udpeget af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
  • Vibe Aarkrog, Ph.d. og lektor, DPU / Aarhus Universitet - Udpeget fra forskningsinstitution
  • Vakant - Udpeget blandt regionale aftagerrepræsentanter
  • Tove Svejstrup Christensen, Uddannelseschef, Teknisk Erhvervsskole Center, TEC - Udpeget blandt regionale aftagerrepræsentanter
  • Finn Karlsen, Direktør, EUC Syd - Udpeget blandt regionale aftagerrepræsentanter 
  • Vakant, studerende - Valgt af og blandt studerende
  • Claus Bo Jørgensen, Lektor NCE, Københavns Professionshøjskole -  Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Carsten Lund Rasmussen, Lektor NCE, Københavns Professionshøjskole - Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Michael Kaas-Andersen, Direktør, ZBC – Udpeget blandt regionale aftagerrepræsentanter
  • Anya Eskildsen, Direktør, Niels Brock – Udpeget blandt regionale aftagerrepræsentanter
  • Christian Helms Jørgensen, Professor, Ph.d., RUC – Udpeget fra forskningsinstitution

  Tilforordnet
  Docent og konstitueret afdelingsleder Niels Henrik Helms, NCE, Københavns Professionshøjskole

  Kontakt
  Udvalgssekretær, Christina Hartmann Nielsen 

  Se udvalgets forretningsorden (pdf)

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  15. august 2019

  Mødemateriale 2018

  5. november 2018

  7. maj 2018

 • Uddannelsesudvalg - Diplom i ledelse

  Medlemmer

  Udvalgets formand: Inger Marie Vynne, Kommunaldirektørforeningen  • Vakant - Udpeget af Kommunernes Landsforening (KL)
  • Inger Marie Vynne, kommunaldirektør - Udpeget af Kommunaldirektør-foreningen
  • Vakant - Udpeget af Den statslige direktørkreds
  • Inger McLeskey, chefkonsulent - Udpeget af Moderniseringsstyrelsen
  • Dennis Alex Jørgensen, studerende på DIL - Udpeget på vegne af HK Hovedstaden
  • Mette Marie Langenge, lederkonsulent - Udpeget af HK Kommunal
  • Mads Carstensen, konsulent - Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Ghita Vejlebo - valgt af og blandt medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
  • Rikke Horup Sørensen - valgt af og blandt medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
  • Ditte Sommer, sekretær - valgt af og blandt medarbejdere på Københavns Professionshøjskole


  Kontakt

  Ditte Sommer, ledelseskonsulent

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  28. november 2019

  24. september 2019

  28. februar 2019

  Mødemateriale 2018

  26. november 2018

  1. marts 2018

  • Mødet er aflyst

  31. maj 2018

  • Mødet er aflyst

 • Uddannelsesudvalg - Fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand for udvalget: Tine Nielsen, regionsformand - Udpeget af Danske Fysioterapeuter

  • Janni Sleimann, ledende terapeut - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Benedicte Fenger, leder af træning og rehabilitering - Udpeget af Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden
  • Lisbeth Wiben  Gundersen, klinikchef - Udpeget af kliniske undervisningssteder
  • Karen Holmenlund Gottlieb, klinisk underviser - Udpeget af kliniske undervisningssteder
  • Birgit Grosen, fysioterapeut og indehaver - Udpeget af Danske Fysioterapeuter
  • Vacant - Udpeget af Danske Handicaporganisationer
  • Vacant - Udpeget af Medborgerne
  • Susan Warming, senior researcher - Udpeget af KU/Bispebjerg Hospital
  • Line Rokkedal Jønsson, udviklingsfysioterapeut - Udpeget af Physical Medicine & Rehabilitation Reseach – Copenhagen (PMR-C)
  • Anne Frausing, rektor - Udpeget af Danske Gymnasier

  • Bente Andersen, lektor - Valgt af og blandt medarbejderne på Københavns Professionshøjskole

  • Jonna Jensen, lektor - Valgt af og blandt medarbejderne på Københavns Professionshøjskole

  • Elisabeth Martinelli, studerende - Valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole

  • Laurits Terp Jensen, studerende - Valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole


  Kontakt

  Udvalgssekretær, Christina Wind

  Se udvalgets forretningsorden

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  25. april 2019
  Dagsorden
  Referat

  4. februar 2019
  Dagsorden
  Referat

  Mødemateriale 2018

  26. september 2018
  Dagsorden
  Referat

  8. maj 2018
  Dagsorden
  Referat

 • Uddannelsesudvalg - Jordemoderuddannelsen

  Medlemmer

  Formand: Vakant

  • Anne Pernille Bloch Frandsen, chefjordemoder Nykøbing F. Sygehus - Udpeget af Region Sjælland
  • Ellen Bonde-Pedersen, ledende sundhedsplejerske, Hvidovre Kommune - Udpeget af Kommunernes Kontaktråd
  • Signe Fog-MøllerU - udpeget af uddannelsesansvarlige jordemødre ved kliniske uddannelsessteder
  • Nana Speyer Villumsen, klinisk jordemodersupervisor, Amager og Hvidovre Hospital - Udpeget af ledende jordemødre ved de kliniske uddannelsessteder
  • Stina Kruse Skov, næstformand Jordemoderforeningen - Udpeget af Jordemoderforeningen
  • Jette Led Sørensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Rigshospitalet - Udpeget af det specialespecifikke uddannelsesråd i gyn/obs. Region Øst
  • Christine Ekstrand, medlem - Udpeget af Forældre og Fødsel
  • Anette Werner, adjunkt, Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab, SDU - Udpeget af Syddansk Universitet (SDU)
  • Ane Rom  jordemoder, ph.d.-studerende, Forskningsenheden Kvinder og Børns Sundhed, Rigshospitalet - Udpeget af Forskningsenheden Kvinder og Børns sundhed 
  • Henrik Cornelius, rektor for Gentofte HF, Udpeget af Danske Gymnasier
  • Thea Thetmark, studerende - Valgt af og blandt studerende
  • Anna Josefine da Costa Ferreira Mortensen, studerende - Valgt af og blandt studerende 
  • Siri-Marie Eriksen Remvig, studerende - Valgt af og blandt studerende (suppleant)
  • Margrethe Nielsen, adjunkt - Valgt af og blandt medarbejdere
  • Linda Dahl Skjoldborg, lektor - Valgt af og blandt medarbejdere

  Tilforordnede
  Uddannelsesleder Bodil Møller    
  Jordemoderuddannelsen


  Kontakt
  Udvalgssekretær: Mette Aagaard Jarrum, ledelseskonsulent

  Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  5. september 2019

  16. maj 2019

  21. marts 2019

  Mødemateriale 2018

  13. december 2018

  11. september

  15. maj 2018

  22. marts 2018

 • Uddannelsesudvalg - Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

  Medlemmer

  Formand: Bjarne Noer Larsen, vicebrandchef, Lolland-Falster Brandvæsen - Udpeget af Bestyrelsen for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

  • David Møller Westh, Travel Security Advisor, FLSmidth - Udpeget af privat virksomhed
  • Ane Prehn Meyland, Fire Safety Manager, Novo Nordisk A/S - Udpeget af privat virksomhed
  • Ole Kværnø, Dekan, FAK - Royal Danish Defence College - Udpeget af FAK
  • Kasper Skov-Mikkelsen, Direktør - Udpeget af Sikkerhedsbranchen
  • Bjarne Skaaning, Head of Disaster Management Department, Dansk Røde Kors - Udpeget af NGO'erne i fællesskab
  • Alice Moltke Ladekarl, Nødhjælpschef, Red Barnet - Udpeget af NGO'erne i fællesskab
  • Tine Overby, brigadechef, Center for Uddannelse og HR-udvikling, Beredskabsstyrelsen  - Udpeget af Beredskabsstyrelsen 
  • Ole Mæhlisen, kolonnechef, Beredskabsstyrelsen Midtjylland - Udpeget af Beredskabsstyrelsen 
  • Morten Thanning Vendelø, Professor (mso), Ph.D., Department of Organization, CBS - Udpeget af universitær institution
  • Ann Kristina Mikkelsen Bojsen, lektor - Valgt af og blandt medarbejderne på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen
  • Mette Nielsen - Valgt af og blandt studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen
  • Andreas Rettrup Ditlevsen - Valgt af og blandt studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen


  Tilforordnede

  Uddannelsesleder Lars Zwisler og institutchef Dorte Müller er tilforordnet udvalget.


  Kontakt
  Udvalgssekretær, Rikke Bøgebjerg Tindbæk

  Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  12. marts 2019

   

  Mødemateriale 2018

  27. august 2018

  9. april 2018

 • Uddannelsesudvalg - Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi

  Medlemmer

  Formand:Ole Stahl, Haldor Topsøe A/S - udpeget af Haldor Topsøe 

  • Henrik Stapelfeldt, CP Kelco Aps - udpeget af Dansk Industri
  • Lone Kierstein Nielsen, Novozymes A/S - udpeget af Novozymes
  • Ann Berith Petersen, Driftschef Virus PCR - udpeget af Seruminstituttet
  • Lene Duedahl-Olesen, Fødevareinstituttet DTU
  • Gitte Merete Petersen, Novo Nordisk - udpeget af Lægemiddelindustriforeningen
  • Susanne Bahne Hansen, Formand for HK/D-LF - udpeget af HK/Dansk Laborantforening, Teknisk Landsforbund samt Kost- og Ernæringsforbundet
  • Merete Norsker Bergsøe - Valgt af og blandt medarbejderne ved Laborantuddannelsen
  • Lars Holm Rasmussen - Valgt af og blandt medarbejderne ved laborantuddannelsen
  • Ann - Valgt af og blandt de studerende
  • Kira - Valgt af og blandt de studerende

  Tilforordnede

  Uddannelsesleder Lise Rølmer Nissen
  Institutchef Anette Kjeldal, Institut for Teknologi

  Kontakt

  Udvalgssekretær, Fie Isager 

  ​Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  19. september 2019

  13. maj 2019

  7. marts 2019

  10. januar 2019

  Mødemateriale 2018

  6. september 2018

  23. april 2018

  8. februar 2018

 • Uddannelsesudvalg - Læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

  Medlemmer

  Formand: Michael Mariendal, skolechef Gladsaxe - Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen 

  • Børne- og Kulturchefforeningen  - Udpeget af Københavns Kommune, Skolechef eller anden repræsentant fra skoleområdet
  • Gorm Bagger Andersen, skolechef - Udpeget af Frederiksberg Kommune, Skolechef eller anden repræsentant fra skoleområdet
  • Julie Koch Clausen, Kbh. Kommune - Udpeget af KKR
  • Thomas Agerskov , formand for Gladsaxe Lærerforening - Danmarks Lærerforening
  • Kristine Falgaard , formand for Frederiksberg Lærerforening - Danmarks Lærerforening
  • Mia Skou Jørgensen, næstformand BUPL H - Udpeget af BUPL
  • Jens Erik Mogensen, prodekan, KU - Udpeget af Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet
  • Liselotte Malmgren, prefekt, Enheten Skolutveckling och ledarskap - Udpeget af Malmö Universitet, Fakulteten för lärande och samhälle
  • Eva Silberschmidt Viala, studie- og viceinstitutleder DPU - Udpeget af Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
  • Søren Bjørn Jacobsen, Langebjergskolen, Humlebæk - Udpeget af Skolelederne
  • Annemette Steffensen, Skolen ved Søerne, Frederiksberg - Udpeget af Skolelederne
  • Kristian Svinth, Oehlenschlægersgades Skole, København - Udpeget af Skolelederne
  • Gitte Harding Transbøl, rektor Rysensteen Gymnasium - Udpeget af Danske Gymnasier
  • Kirsten Lauta, lektor, KILA@kp.dk - Valgt af og blandt medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
  • Malene Christens, lektor - Valgt af og blandt medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
  • Bjarke Kristensen, Campus Carlsberg - Valgt af og blandt studerende på læreruddannelsen
  • Thit Fabrin Ditzel, Nyelandsvej - Valgt af og blandt studerende på læreruddannelsen
  • Emilie Kaplers, Suppleant, Nyelandsvej - Valgt af og blandt studerende på læreruddannelsen 


  Tilforordnede

  Lis Madsen, chef for Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole
  Henrik Vinther Odgaard, Vicedirektør for Videreuddannelse Pædagogik og Skole, Københavns Professionshøjskole

   


  Kontakt
  Tovholder for udvalget: Annemarie Otteslev, specialkonsulent 

  Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2018

  3. december 2018

  2. oktober 2018

 • Uddannelsesudvalg - Natur- og kulturformidleruddannelsen

  Medlemmer

  Formand: Vakant

  • Vakant - udpeget af Esrum Kloster
  • Karen Grønbek Andersen, afdelingschef - udpeget af Top Attraktioner (sammenslutning af turistattraktioner)
  • Kirsten Frandsen, centerchef  (Center for Kultur, Fritid og Turisme) - udpeget af  Nordsjælland Børne- og kulturchefforeningen
  • Marianne Lund Ujvári, sekretariatschef - udpeget af Nationalpark Kongernes Nordsjælland
  • Morten Stenak, uddannelsesleder, souschef - udpeget af Organisationen Danske Museer
  • Jakob Walløe Hansen, formand - udpeget af Naturvejlederforeningen
  • Poul Vestergaard, leder - udpeget af Skoletjenesten for Sjælland og Øerne
  • Annette Sørensen, direktør - udpeget af Visit Nordsjælland
  • Jakob Simonsen, chefkonsulent - udpeget af Friluftsrådet
  • Birte Lundsgaard, afdelingsformand - udpeget af Teknisk Landsforbund
  • Marie Lau Florin, specialkonsulent - valgt af og blandt medarbejderne på KU, Skovskolen 
  • Stine Hoppe Boelsmand, studerende - valgt af og blandt studerende på natur- og kulturformidleruddannelsen
  • Ulrich Christian Boldt, studerende - valgt af og blandt studerende på natur- og kulturformidleruddannelsen

  Ledelse
  Lis Madsen, institutchef
  Mette Jørgensen, konstitueret uddannelsesleder
  Mette Askov Knudsen, KU, skovskolen
  Pernille Ohrt van Eeckhout, KU, Skovskolen

  Kontakt
  Ida Lundorff Haugen, konsulent

  Se udvalgets forretningsorden

 • Uddannelsesudvalg - Psykomotorikuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand: Ghita Felding Jensen, Uddannelseskonsulent, Hillerød Kommune - Udpeget af praktiksteder  • Kamilla Nørtoft, post.doc. v. CESA - Udpeget af universitet, der udbyder uddannelse inden for sundhedsfremme
  • Jesper Lundby Jensen, Lektor v. Københavns Universitet - udpeget af Universitet, der udbyder cand.Scient.san
  • Ditte Marie Post, Psykomotorisk Terapeut og formand for Danske Psykomotoriske (DAP) - Udpeget af DAP
  • Christian Geister Olsen, Psykomotorisk terapeut - Udpeget af DAP
  • Vakant - Udpeget af KKR Hovedstaden
  • Sanne Goksøyer, Uddannelseschef SOPU Milnersvej - Udpeget af aftagerfelt
  • Ingrid Arild Jensen, Lektor - Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Steen Schytte, Lektor - Valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole
  • Astrid Katrine Sarauw, studerende - Valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole
  • Vakant - Valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole

  Tilforordnede
  Anne Margrethe Pallesen, Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole

  Kontakt
  Tenna Fischer Bech - udvalgssekretær

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  7. maj 2019

  22. januar 2019

  Mødemateriale 2018

  9. oktober 2018

  8. maj 2018

  27. februar 2018

 • Uddannelsesudvalg - Pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  • Kirsten Balle – udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen, formand for udvalget
  • Stine Elverkilde – udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen
  • Pernille Riis – udpeget af BUPL
  • Thomas Svendsen – udpeget af LFS og SL
  • Eva Silberschmidt Viala, udpeget af Århus Universitet, Institut for uddannelse og pædagogik
  • Marianne Giannini – udpeget af Danmarks Lærerforening
  • Gitte Abildlund Brorsen, Udpeget af KKR (Kommune Kontaktråd)
  • Udpeget ved selvsupplering (under udpegning)
  • Udpeget ved selvsuppering (under udpegning)
  • Uffe Lund – valgt af og blandt medarbejderne
  • Anne Wedel Jacobsen – valgt af og blandt medarbejderne
  • Valgt af og blandt de studerende (afventes)
  • Valgt af og blandt de studerende (afventes)
  Tilforordnede fra uddannelsesledelsen:
  • Anne Kirstine Nielsen, institutchef
  • Anne Kjær Olsen, videreuddannelsesleder 

  Kontakt
  Dorte Magnussen

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2018

  24. januar 2018

 • Uddannelsesudvalg - Radiografuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

  Medlemmer

  Formand: Preben Thomassen, Ledende Overradiograf DLS - Udpeget af Region Hovedstaden inden for studieretningen Radiologisk billeddiagnostik

  • Elsebeth Hansen Vallée, Ledende Overradiograf, Holbæk sygehus - Udpeget af Region Sjælland inden for studieretningen Radiologisk billeddiagnostik
  • Edna Møller Kaspersen, Klinisk uddannelsesansvarlig, Rigshospitalet - Udpeget af Region Hovedstaden inden for studieretningen Radiologisk billeddiagnostik
  • Heidi Høgh Frederiksen, Uddannelsesansvarlig, Næstved Sygehus - Udpeget af Region Sjælland inden for studieretningen stråleterapi
  • Brian Holch Kristensen, cheffysiker, Herlev Hospital - Udpeget af Region Hovedstaden inden for studieretningen stråleterapi
  • Linda Mona Kragh, ledende bioanalytiker, Rigshospitalet - Udpeget af Region Hovedstaden inden for studieretningen nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • Vedrana Andersen Dahl, lektor, DTU - Udpeget af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science
  • Else Carlstedt, Sygeplejerske, Leder af Kræftrådgivningen i Hillerød, Kræftens Bekæmpelse - Udpeget af Kræftens Bekæmpelse
  • Christian Gøttsch Hansen, Næstformand Radiograf Rådet - Udpeget af Radiografrådet
  • Christian Bauer, Adjunkt - Valgt af og blandt medarbejderne på Radiografuddannelsen
  • Rikke Lang Ingebrigtsen, Lektor - Valgt af og blandt medarbejderne på Radiografuddannelsen
  • Aida Nowdrarpour, studerende - Valgt af og blandt de studerende på Radiografuddannelsen
  • Liv Felicity Grønlund Andersen, studerende - Valgt af og blandt de studerende på Radiografuddannelsen


  Tilforordnede

  Anette Kjeldal Lausten, Institutchef
  Anne-Mette Briand, Uddannelsesleder


  Kontakt
  Fie Isager, Ledelseskonsulent – Sekretær for Institutchef

  Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  30. september

  6. juni 2019

  4. marts 2019

  Mødemateriale 2018

  10. december 2018

  17. september 2018

  2. maj 2018

  29. januar 2018

 • Uddannelsesudvalg - Socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

  Medlemmer

  Formand: Charlotte Markussen, Høje Taastrup Kommune - Udpeget af Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark

  • Helle Østergaard Stisen, Glostrup Kommune - Udpeget af Børne og Kulturchefforeningen
  • Lene Clausen, Albertslund Kommune - Udpeget af KL
  • Nina Eg Hansen, Københavns Kommune - Udpeget af KL
  • Maria Appel Nissen - Udpeget af Aalborg Universitet
  • Kræn Blume Nielsen - Udpeget af VIVE
  • Mads Samsing - Udpeget af HK Kommunal
  • Rasmus Balslev - Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening
  • Steen Mostrup (LAP) - Udpeget af Rådet for Socialt Udsatte
  • Ebbe Wendt Lorenzen  - Udpeget af Frivilligrådet
  • Pauline Hagensen, Institut for socialpædagogisk EVU - Valgt af og blandt medarbejdere
  • Jeppe Bo Forchhammer, Institut for Socialrådgiveruddannelsen - Valgt af og blandt medarbejdere
  • Charisma Fries, grunduddannelsen -Valgt af og blandt studerende

  Kontakt
  Stine Vinten-Johansen, udvalgssekretær

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  12. september 2019

  9. maj 2019

  7. februar 2019

  Mødemateriale 2018

  6. december 2018

  6. september 2018

  8. maj 2018

  1. februar 2018 - OBS. Mødet aflyst!

 • Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen

  Medlemmer

  Formand: Helle Stang Traasdahl 

  • Bente Ourø, Hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Jan Toftholm Andersen, Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Sanne Møller Knudsen, Sektionschef, Region Hovedstaden, Center for HR - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Helle Schnor, Udviklingschef, Psykiatrisk Center Glostrup - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Ingrid Poulsen, Dr.med., Hvidovre Hospital, Forskningsenheden RUBRIC - Udpeget af Region Hovedstaden
  • Helle Stang Traasdahl, Uddannelsesleder, Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen - Udpeget af kommunekontaktråd i København
  • Ole Sigfred Petersen, Sektionsleder, Hillerød Kommune, Hjemmepleje, Sygepleje og Uddannelse - Udpeget af kommunekontaktråd i København
  • Jette Led Sørensen, Studieleder Københavns Universitet, Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse - Udpeget af Københavns Universitet, det sundhedsvidenskabelige fakultet
  • Signe Hagel Andersen, 2. Kreds, næstformand Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden - Udpeget af Dansk Sygeplejeråd
  • Vakant - Udpeget af Danske Patienter
  • Peter Ditlev Olsen, Rektor, Rødovre Gymnasium - Udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening
  • Luca Pristed, studerende - Udpeget af studerende
  • Lotte Evron, Lektor, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser - Valgt af og blandt medarbejderne
  • Sasha Reinhardt, Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser - Valgt af og blandt medarbejderne

  Tilforordnede
  Institutchef Susanne Samuelsen, uddannelsesleder Dorte Helving og uddannelsesleder Merete Brædder er tilforordnet udvalget.
  Desuden deltager sekretæren for udvalget i møderne. 

  Kontakt
  Stine Hauge Nielsen, Udvalgssekretær, ledelseskonsulent

  Se udvalgets forretningsorden

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  14. maj 2019

  21. februar 2019

  Mødemateriale 2018

  27. september 2018

  7. marts 2018

 • Uddannelsesudvalg - Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand: Elisabeth Engberg-Pedersen, professor - Udpeget af KU, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

  • Helle Vrønning Dam, professor - Udpeget af Aarhus Universitet, Institut for Erhvervskommunikation
  • Hilde Haualand, seksjonsleder på seksjon for tegnspråk og tolking - Udpeget af Oslo MET, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 
  • Bo Haardell, tegnsprogstolk - Udpeget af Danske Døves Landsforbund (DDL) og Foreningen af danske døvblinde (FDDB) i forening
  • Ulla Monrad, tolkeformidler - Udpeget af Høreforeningen
  • Astrid Meller Donatsky, tegnsprogstolk - Udpeget af Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT) og SKOPOS i forening 
  • Maren Holst Jørgensen - Udpeget af TeamTegn
  • Emilie Lykfeldt, tegnsprogstolk - Udpeget af Teto.nu
  • Bo Kragelund, chef for Tolkemyndigheden - Udpeget af Den Nationale Tolkemyndighed (DTNM)
  • Ann Vestergaard - Valgt af og blandt medarbejderne
  • Susanne Niebe - Valgt af og blandt medarbejderne
  • Melissa Kristensen - Valgt af og blandt de studerende
  • Dines Karlsen - Valgt af og blandt de studerende


  Tilforordnet
  Jutta Fischer, uddannelsesleder 


  Kontakt
  Ida Lundorff Haugen 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2018

  25. september 2018

 • Uddannelsesudvalg - Tekstilformidleruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

  Medlemmer

  Formand: Marie Koch, konsulent - Udpeget af Danmarks Designskole 

  • Marie Hugsted, underviser - Udpeget af Frie Kostskolers Fællesråd
  • Line Lund Bak, tekniker, udpeget af Teknisk Landsforbund
  • Marie Koch, konsulent, udpeget af Danmarks Designskole /Designskolen i Kolding
  • Annette Havkær, uddannelseschef - Udpeget af Københavns Erhvervsakademi
  • Susanne Klose, freelancer - Udpeget af Dragt- og tekstilnetværket /Organisationen Danske museer 
  • Marianne Johnstad, selvstændig - Udpeget af Praktiksteder (selvstændig virksomhed)
  • Yolanda Bluuf, kostumierer - Udpeget af Teatre / filmselskaber /museer m.fl. der modtager praktikanter fra uddannelsen
  • Eva Andersson Strand, lektor og centerleder - Udpeget af Københavns Universitet, Centre for Textile Research
  • Sidsel Jarløv Post - Valgt af og blandt medarbejderne
  • Anne Karin Duus - Valgt af og blandt medarbejderne
  • Julie Krøjer Hansen - Valgt af og blandt de studerende
  • Kristine Bjerager Madsen - Valgt af og blandt de studerende


  Tilforordnet
  Birgitte Kirstein, uddannelsesleder

  Kontakt
  Ida Lundorff Haugen, udvalgssekretær

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mødemateriale 2019

  21. januar

  Mødemateriale 2018

  8. oktober 2018

  5. april 2018