Genveje


Bestyrelsesmøde d. 28. marts 2019

Her finder du dagsorden og dokumenter fra bestyrelsesmødet d. 28. marts 2019

Referat

Bestyrelsesmøde d. 28. marts 2019 - godkendt
 

1.Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Dagsorden - Bestyrelsesmøde den 28. marts 2019 (pdf)

2.Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2018

Bilag 2.1. Referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2018 (pdf)

6. Godkendelse af afrapportering på strategisk rammekontrakt

Punkt 6 (pdf)

7. Rektors resultatlønskontrakt for 2019

Punkt 7 (pdf)

8. Status på KP’s strategi, herunder disponering af prioriteringspulje til midler til strategiske initiativer

Punkt 8 (pdf) 

9. Status på fusionen

Punkt 9 (pdf)

11. Henvendelse vedr. udfasning af Global Nutrition and Health

Punkt 11 (pdf)

12. Orientering vedr. ledelsesmæssige rammer for professionshøjskolerne

Bilag 12.1. Indstilling (pdf)

13. Orientering

Punkt 13 (pdf)

14. Drøftelse & orientering – sygeplejerskeuddannelsen KP, status

Punkt 14 (pdf)

15. Orientering (mundtlig) fra rektor Orientering

Bilag 15.3 Oversigt over Due Diligence materialet (pdf)