Genveje


Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018

Her finder du dagsorden og dokumenter fra bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018 - Godkendt (pdf)

A-punkter

0.0 Velkommen til ny bestyrelse ved formand
1.0 Godkendelse - Dagsorden
1.1 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 18. juni 2018

2.0 Godkendelse - Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni 2018
2.1 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni 2018
2.2 Revideret forretningsorden for Københavns Professionshøjskole (+ underskrivning).

3.0 Godkendelse - Budgetopfølgning, forecast 1 (F1) 2018
3.1 Indstilling
3.2 Notat om revideret budget for KP – F1 2018.

4.0 Orientering og drøftelse- Status på fusionen
4.1 Indstilling

5.0 Orientering og drøftelse - model og proces for strategi for Københavns Professionshøjskole
5.1 Indstilling
5.2 Strategimodel
5.3 Strategiproces

6.0 Orientering - 2. forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet den 22. juni vedr. rammekontrakt for Københavns Professionshøjskole
6.1 Indstilling
6.2 UDKAST Strategisk rammekontrakt 2018-2021 for Københavns Professionshøjskole
6.3 UDKAST Handleplan til strategisk rammekontrakt 2018.

7.0 Godkendelse – sammensætning af 7 uddannelsesudvalg
7.1 Indstilling
7.2 Oversigt over udpegningsberettigede til syv uddannelsesudvalg

8.0 Godkendelse – datoer for bestyrelsesmøder 2. halvår 2018- 1. halvår 2019
8.1 Indstilling

B-punkter

9.0 Orientering - Strategiafrapportering 2017 for UCC og Metropol
9.1 Indstilling
9.2 Strategi 2020 Metropol. Afrapportering strategiindikatorer 2017
9.3 Strategi 2014-2018 UCC. Afrapportering strategisk fokus 2017

10.0 Orientering – Videnregnskabet (PROFviden) 2017
10.1 Indstilling

11.0 Rektor orienterer (mundtlig)

12.0 Evt.