Genveje


Bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2018

Her finder du dagsorden og dokumenter fra bestyrelsesmøde d. 30.oktober 2018

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2018 (pdf)

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018, bestyrelsesseminar d. 3.-4. september, ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2018.

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. juni - Godkendt (pdf)
Referat af bestyrelsesseminar d. 3.-4. september 2018 (pdf)
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober (pdf)

3. Godkendelse - revideret budget KP 2018 

Bilag 3.1 Indstilling (pdf)
Bilag 3.2 Notat om revideret budget F2 2018 (pdf)
Bilag 3.3 Uddybning af indtægter F2 2018 (pdf)
Bilag 3.4 Uddybning af omkostninger F2 2018 (pdf)
Bilag 3.5 Risikovurdering af F2 2018 (pdf)

4. Godkendelse - Revisor for KP

Bilag 4.1 Indstilling (pdf)

5. Godkendelse - strategisk retning

Bilag 5.1 Indstilling (pdf)
Bilag 5.2 Strategiproces og - model (pdf)

6. Godkendelse: Valg af kandidater til de to vakante (selvsup.) pladser 

Bilag 6.1 Indstilling (pdf)
Bilag 6.2 Procesnotat (pdf)
Bilag 6.3 Kriterier for medlemmer af Københavns Professionshøjskole (pdf)

7. Godkendelse - Udfasning af Global Nutrition and Health

Bilag 7.1 Indstilling (pdf)
Bilag 7.2 Businesscase (pdf)
Bilag 7.3 Kommentar fra undervisere til direktionens indstilling om professionsbachelorprogrammet i Global Nutrition and Health (pdf)

8. Orientering og drøftelse - status på fusionen

Bilag 8.1 Indstilling (pdf)
Bilag 8.2 Implementering af Københavns Professionshøjskole (pdf)

9. Orientering og drøftelse - Pædagoguddannelsen KP, status

Bilag 9.1 Indstilling (pdf) 
Bilag 9.2 Notat om pædagoguddannelsen på KP (pdf)

10. Orientering (mundtlig) om årligt møde med ministeriet (afholdt d. 9. oktober)

11. Orientering om godkendelse af nye, reviderede og justerede studieordninger

Bilag 11.1 Indstilling (pdf)

12. Orientering om specialuddannelsen i borgernær sygepleje 

Bilag 12.1 Indstilling (pdf)

13. Orientering (mundtlig) fra rektor inkl. status på FFL19 forhandlingerne

14. Eventuelt