Genveje


Bestyrelsesmøde d. 1. december 2018

Her finder du dagsorden og dokumenter fra bestyrelsesmødet d. 11. december 2018

Referat af bestyrelsesmøde den. 11 december 2018 - godkendt (pdf)

1.Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Dagsorden - Bestyrelsesmøde den 11. december 2018 (pdf)

2.Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018

Bilag 2.1. Referat af bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 (pdf)

3.Godkendelse – Budget 2019 Københavns Professionshøjskole(inkl. status på fusionsøkonomi)

Bilag 3.1. Indstilling (pdf)
Bilag 3.2. Budget 2019 (pdf)
Bilag 3.2.1: Indtægtsbudget (pdf)
Bilag 3.2.2: Omkostningsbudget (pdf)
Bilag 3.2.3: Egenkapital og likviditet (pdf)
Bilag 3.2.4: Risikovurdering (pdf)
Bilag 3.2.5: Fusionsøkonomi (pdf)

4.Orientering – Budgetregler, Københavns Professionshøjskole

Bilag 4.1. Indstilling (pdf)
Bilag 4.2. Budgetregler, Københavns Professionshøjskole (pdf)

5.Orientering – status på strategiarbejdet

Bilag 5.1. Indstilling (pdf)
Bilag 5.2. KP’s strategiskeretning 2019-20123 – Fælles om fremragendeundervisning (pdf)
Bilag 5.3. Strategiproces (pdf)

6.Orientering og drøftelse - Status på fusionen

Bilag 6.1. Indstilling (pdf)
Bilag 6.2. Aktiviteter i fusionens fase 2 og 3, marts 2018 – marts 2019 (pdf)

7.Orientering og drøftelse – læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Bilag 7.1. Indstilling (pdf)
Bilag 7.2. Notat om læreruddannelsen på KP (pdf)

8.Orientering (mundtlig) fra rektor

Orientering

9.Eventuelt

Orientering