Genveje


Organisation 953x390

Organisation

Organiseringen af Københavns Professionshøjskole udvikles løbende i foråret 2018.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole er konstitueret pr. 6. juni 2018. Formand for bestyrelsen er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, mens næstformand er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, Vibeke Westh.

Rektor

Rektor for det tidligere Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, er pr. 1. marts 2018 indsat som fortsættende rektor for Københavns Professionshøjskole.

Organisering af fusionsprocessen

Efterhånden som fusionen mellem Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC falder på plads, vil denne side blive opdateret med oplysninger om den gældende organisering. Imens har du mulighed for at orientere dig om organiseringen af fusionsprocessen på den dertil udviklede hjemmeside:

Organisationsdiagram