Genveje


Organisation 953x390

Organisation

Organiseringen af Københavns Professionshøjskole udvikles løbende i foråret 2018.

Bestyrelse

Københavns Professionshøjskole blev fra 1. marts 2018 ledet af en interimsbestyrelse, der bestod af samtlige medlemmer fra de tidligere bestyrelser for henholdsvis Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC. Formand for interimsbestyrelsen var Professionshøjskolen UCC’s tidligere bestyrelsesformand, Carsten Koch, mens næstformand var Professionshøjskolen Metropols tidligere bestyrelsesformand, René van Laer.

Interimsbestyrelsen erstattes i maj 2018 af en blivende bestyrelse.

Rektor

Rektor for det tidligere Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, er pr. 1. marts 2018 indsat som fortsættende rektor for Københavns Professionshøjskole.

Organisering af fusionsprocessen

Efterhånden som fusionen mellem Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC falder på plads, vil denne side blive opdateret med oplysninger om den gældende organisering. Imens har du mulighed for at orientere dig om organiseringen af fusionsprocessen på den dertil udviklede hjemmeside:

Organisationsdiagram

Se organisationsdiagram for Københavns Professionshøjskole