Genveje


Hver fjerde lærerstuderende kommer fra universitetet

Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole er et oplagt valg for tidligere universitetsstuderende, der savner en tættere kobling mellem teori og praksis

Vejen til læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole går ofte via en tur på universitet for de kommende studerende. Det viser nye tal, som Københavns Professionshøjskole lancerer op mod ansøgningsfristen for Kvote 1.

I 2018 blev der optaget 977 studerende på læreruddannelsen i hovedstadsområdet. Heraf havde 241 tidligere været indskrevet på universitetet. Det svarer til næsten 25 procent.

Dekan Jakob Harder fra det lærerfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole mener, at det er vigtigt, at de studerende tager en uddannelse, som de kan se et perspektiv i at bruge bagefter. Og her appellerer læreruddannelsen tilsyneladende særligt til universitetsstuderende, der hellere vil uddannes til en profession.

”De lærerstuderende med universitetsbaggrund fortæller os typisk, at de savnede en tættere kobling mellem teori og praksis, da de gik på universitet. Og undervisningsformen på en professionshøjskole med praktikperioder og tæt samspil mellem teori og praksis passer bedre til dem”, fortæller Jakob Harder.

Seks ud af 10 lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole er kvinder, og gennemsnitsalderen for de optagne er 24 år. Endelig er 82 procent af de optagne bosat i Region Hovedstaden, hvilket betyder, at 18 procent har søgt ind på læreruddannelsen i Københavns Professionshøjskole, selv om de er bosiddende i en anden region.

Flere kommuner i hovedstadsområdet har de seneste år haft svært ved at rekruttere lærere til ledige stillinger i folkeskolen. Beskæftigelsestallene fra Københavns Professionshøjskole viser således, at hele 96 procent af dimittenderne er i beskæftigelse 4-7 måneder efter endt uddannelse.

Tidligere i år oplevede Københavns Professionshøjskole en stigning i antallet af ansøgere til læreruddannelsen via kvote 2. I alt 637 ansøgere med læreruddannelsen som førsteprioritet, hvilket svarer til en fremgang på 5,8 procent i forhold til 2018. Jakob Harder håber, at den fremgang fortsætter ved Kvote 1 den 5. juli.

”Vores foreløbige tal viser, at vi også kan forvente en lille stigning via kvote 1, så jeg håber, at tendensen fortsætter helt frem til ansøgningsfristen. Vi vil så gerne have flere, dygtige studerende til vores vigtige læreruddannelse”, siger Jakob Harder, der samtidig vejrer morgenluft for udvikling og prestige omkring læreruddannelsen.

”Der har længe været brug for at styrke uddannelsen af vores lærere. Nu er der tegn på, at politikerne er klar at bremse besparelserne og forhåbentlig også klar til at investere mere i uddannelsen.

For yderligere oplysninger:

Jakob Harder, dekan for det lærerfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 21731819

Michael Andersen, presseansvarlig på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23445383

Læs mere om læreruddannelsen