Genveje


Laborantstuderende Mikkel tester livsvigtig medicin på Novo Nordisk

Som praktikant på Novo Nordisk har laborantstuderende Mikkel fundet ny metode, der kan analysere medicin til bløderpatienter mere effektivt.

 Laborantstuderende Mikkel Labuhn
25. juni 2019
Af Line Balvig-Phillips

Laborant er det skjulte håndværk. Det mener 26-årige Mikkel Labuhn, der læser til laborant på Københavns Professionshøjskole og i øjeblikket er i praktik på Novo Nordisks biofarmaceutiske afdeling i Gentofte. Da Mikkel i sin tid surfede rundt på forskellige uddannelsessider, faldt han over laborantfaget:

”Der stod ’Kig dig omkring – der findes ikke noget, der ikke er testet af en laborant’. Og det er jo rigtigt. Tøjet på din krop, malingen på væggen, maden du spiser – det er os laboranter, der tester det.”

Som praktikant på Novo Nordisk er Mikkel landet i kvalitetskontrollen. Det er sidste led i produktionen, og her man tjekker, at den medicin, man sender ud, indeholder det, den skal. Han er heldig, at han har fået plads hos Novo Nordisk, for det er eftertragtet. Og arbejdet med kvalitetskontrol passer ham godt:

”Det er som ofte sidste led i en produktion – et virkelig kritisk punkt, for godkendelse her er samtidig en godkendelse til frigivelse af medicinen. Der er høje krav til ens arbejde for at sikre patientsikkerheden, som er essentielt for alt arbejde. Gør man det godt, har man samtidig bevist, at man kan håndtere de strenge myndighedskrav.”

Selvom man lærer en del teknikker på laborantstudiet, starter man alligevel lidt fra bunden som praktikant for at sikre, at de laborantfaglige grundfærdigheder er på plads – afpipettering, afrunding og kalibrering.

Vel forbi de indledende manøvrer arbejder Mikkel med at teste faktor 8 – et medicinpræparat til bløderpatienter, der mangler et bestemt protein. Det betyder, at deres blod ikke kan koagulere. Mikkel har problematikken tæt på, for hans stedfar lider af sygdommen hæmofili og tager den medicin, som Mikkel nu er med til at kvalitetskontrollere. Det er en ekstra motivationsfaktor.

Mikkels metode virker

I forbindelse med arbejdet falder Mikkel over en metode, der ikke er særligt effektiv. Metoden skal måle koncentrationen af det aktive lægemiddel i hæmofilimedicinen, og den virker – den gør det, den skal – men den er langsom, og i medicinproduktion er tid afgørende. Hæmofilimedicinen er livsnødvendig for patienterne, så man skal hurtigt kunne producere ny medicin.

Mikkel forelsker sig hurtigt i ideen om, at den metode må kunne effektiviseres. Alle nye har bandet og svovlet over den metode, og mange har kigget på det før, uden held, men Mikkel får alligevel lov til at prøve:

”Jeg kørte mange tests og lavede statistiske beregninger. Jeg skilte udstyret ad for at montere ekstra udstyr. Og efter arbejde sad jeg og læste op. Efter to måneder med tests kunne jeg vise, at min idé virkede. En tidsoptimering på ca. 7 gange så hurtige analysesvar af en kontrolprøve ift. den nuværende metode betyder en effektivisering på mange hundrede timer pr. måned.” 

To måneder med tests er dog ikke nok. Der skal mange flere tests til at kunne validere metoden, for det tager lang tid at få godkendt nye metoder hos myndighederne. Men alt tyder på, at metoden virker, fortæller Mikkels vejleder på Novo Nordisk, laborant Ditte Fjeldsted Nielsen:

”Der er blevet forsket i den metode tidligere, men det er aldrig rigtig lykkedes. Det her var startskuddet. Mikkels arbejde er et kæmpe skridt på vejen.”

Næste skridt er, at arbejdet med udvikling af metoden overgår til supportteamet. Den nye metode kan betyde store besparelser, og at kapaciteten for antal prøver, der kan analyseres, vil øges.

Har ikke fået nej

Nogle af Mikkels studiekammerater har spurgt ham, om han egentlig har haft noget at skulle at have sagt som praktikant, og nederst i fødekæden, på et stort og velrenommeret sted som Novo Nordisk: 

”Jeg har spurgt rigtig meget. Tror endnu ikke, jeg har fået et nej. Novo Nordisk er et sted, hvor man kan komme langt, hvis man vil det nok – de er rigtigt lydhøre og large, men man skal vise interesse og engagement. Jeg læser op på det, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Jeg skal nå så langt, som jeg overhovedet kan på det her år, jeg er i praktik. Og jeg glæder mig til at skulle på arbejde hver dag.” 

Glæden er gensidig:

”Som praktikant kommer man ind et nyt sted og skal lære en hel masse. Mikkels store styrke er hans engagement. Han har været et fantastisk friskt pust at få ind. Han sidder ikke og triller tommelfingre, men er videbegærlig og vil rigtig gerne gøre sit arbejde godt,” fortæller Ditte Fjeldsted Nielsen.

”Hvad laver du egentlig?”

Som laborantstuderende bliver man ofte mødt med spørgsmålet ”Hvad laver du egentlig?” Den mest almindelige misforståelse er, at laboranter tager blodprøver (P.S. Det gør de ikke – det er bioanalytikere):

”Jeg er en type, der ikke kan lave det samme i ti år, der skal ske noget forskelligt. Med en laborantuddannelse kan du lave alt. Mulighederne er så mange og forskelligartede. Når der er elevkomsammen blandt de laborantstuderende på Novo Nordisk, kan jeg høre, at vi laver vidt forskellige ting – det er så alsidigt et fag. Uddannelsen giver utroligt gode redskaber til at komme ud i livet at gøre en forskel.”

På spørgsmålet om, hvad det kræver at læse på laborantuddannelsen, tøver han lidt. Man skal jo nok have en naturfaglig interesse, og han har altid selv været glad for biologi, men det kneb lidt med matematikken:

”Jeg var ikke så god til matematik – noget af det var svært, og jeg sad oppe og læste om natten. Men jeg gav ikke op og har fundet stor passion for det. Nu giver matematik mening og er sågar blevet min spidskompetence. Og jeg har aldrig været gladere for at gå i skole. Man kan se, at det, man lærer, er brugbart. Det er et håndværk, og du veksler hele tiden mellem teori og praksis. Der er grænser for, hvad du kan lære, uden at prøve det af.”

Fakta om laborantuddannelsen

Laborantuddannelsen er en kort videregående uddannelse, der er normeret til 2½ år – det første 1½ år på uddannelsen efterfulgt af 1 år i praktik.

Som laborantstuderende lærer man bl.a. om laboratoriearbejde, kvalitetssikring, brug af udstyr og teknikker samt bearbejdning af prøveresultater. I uddannelsen indgår forløb med særligt fokus på henholdsvis fødevarer og lægemidler.

Laboranter arbejder i næsten alle dele af vores samfund, men meget ofte på forskningslaboratorier, i medicinal- og fødevareindustrien, bioteknologiske virksomheder og inden for miljøsektoren eller den kemiske industri.

Kontakt

Laborantstuderende Mikkel Labuhn, Københavns Professionshøjskole, qmyl@novonordisk.com, 20660029
Laborant Ditte Fjeldsted Nielsen, Novo Nordisk, dfjn@novonordisk.com, 30776829