Genveje


Sundhed i år 2050: Studerende træder ind i fremtidslaboratoriet

Ved hjælp af fire store cylindere, en række lydfortællinger om sundhed og et særligt læringsforløb tilrettelagt af Dansk Design Center i samarbejde med Københavns Professionshøjskole skal studerende fra seks sundhedsuddannelser arbejde med fremtidens sundhed.

14. maj 2019
Pressemeddelelse

Sundhed i år 2050

Fire cylindere i forskellige farver står på gangen på Københavns Professionshøjskole på Nørrebro. Til sammen udgør de Boxing Future Health – et fremtidslaboratorie, hvor man kan undersøge sundhed og sygdom, anno 2050. Her skal studerende, der læser til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf og sygeplejerske samt studerende på ernæring og sundhedsuddannelsen i fællesskab diskutere fremtidens sundhedsvæsen. Det sker næste gang den 22. og 23. maj som led i uddannelsernes tværprofessionelle forløb, ’Sammenhæng i patientforløb’. 

I hver af de fire cylindere afspilles lydoptagelser om de samme tre borgere fra fremtiden, Lea, Basim og Peter. Den 47-årige karrierekvinde Lea har brækket benet, 21-årige Basim er studerende og lider af stressrelateret depression, og Peter Nielsen på 84 år er kronisk syg. Men i hver cylinder er patientforløbene forskellige, fordi de hver især repræsenterer et fremtidsscenarie – dvs. et særskilt bud på, hvordan vores sundhedssystem vil se ud i 2050.

For hvordan bliver fremtidens sundhedsvæsen egentlig? Vil de alternative behandlingsformer vinde indpas? Kommer der øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing? Vil der være fri og lige adgang til sundhed, hvor de fleste får den hjælp, de har brug for? Eller bliver det i højere grad den enkeltes eget ansvar at holde sig sund?

”Formålet med forløbet er at udvikle sundhedsuddannelserne og imødekomme fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet. Gennem de fire fremtidsscenarier skal de studerende forholde sig til, hvad de skal kunne som sundhedsprofessionelle,” siger lektor på Københavns Professionshøjskole, Hanne Franciska Mortensen, som er forløbsansvarlig på det tværprofessionelle forløb.

Samarbejdet med Dansk Design Center startede allerede i efteråret 2018, hvor alle chefer og ledere på Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole var igennem det forløb, som de studerende nu deltager i. Ønsket er, at så mange medarbejdere og studerende som muligt på Københavns Professionshøjskoles sundhedsuddannelser får prøvet kræfter med fremtidens sundhed på.

”Boxing Future Health er et fremtidslaboratorie, hvor virksomheder og organisationer kan undersøge sundhed anno 2050. De fire scenarier gør fremtiden nærværende og håndgribelig. Det betyder, at vi kigger længere end den nære fremtid, man tit er optaget af. Så vi kan diskutere, hvordan vi kan skabe services og løsninger, der betyder, at sygdom bliver et sekundært element i livet,” fortæller Sara Striegler fra Dansk Design Center.

Fakta

Boxing Future Health er udviklet af Dansk Design Center i samarbejde med Public Futures, Fokstrot og 100 eksperter fra sundhedsområdet. Til forløbene er de fire fremtidsscenarier nu rykket fra Dansk Design Center til Campus Sigurdsgade, tæt på fysioterapeutuddannelsens lokaler på 2. sal. Her skal både studerende, medarbejdere og eksterne virksomheder bruge dem i den kommende tid til at forme fremtidens sundhedsløsninger. 

Kontakt

Lektor Hanne Franciska Mortensen, Københavns Professionshøjskole, 51 63 24 16, hafm@kp.dk   
Programleder Sara Striegler, Dansk Design Center, 61 10 47 78, sgs@ddc.dk