Genveje


Ny som sygeplejerske: Ved jeg nok? Kan jeg nok?

Hvordan er det at begynde i det første job som sygeplejerske, og hvad skal der til for at give nyuddannede en god start på arbejdslivet, så de bliver glade for at være en del af en faggruppe, der er stærkt efterspurgt på hospitalerne? Det kan 26-årige Josefine Tjerrild Lund, der blev færdig med sin uddannelse på Københavns Professionshøjskole i januar, tale med om.

7. maj 2019
Af journalist Trine Kit Jensen, Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse, Region Hovedstaden

Sygeplejerske Josefine Tjerrild Lund 

Ved jeg nok? Kan jeg nok? De spørgsmål har Josefine Tjerrild Lund lige som andre nyuddannede sygeplejersker stillet sig selv på tærsklen til arbejdslivet.

"Det tænker man rigtig meget på, når man er ny. I praktikkerne kan man gemme sig lidt bag titlen som studerende, og man skal lige vænne sig til, at man nu er sygeplejerske. Så i starten har man stort fokus på, om man har den faglige kapacitet og de kompetencer, der skal til," siger hun. 

Ordet ansvar falder også lige for, når man spørger hende, hvordan det er at være nyuddannet sygeplejerske.
 
"Selvfølgelig arbejder jeg også som nyuddannet under en eller anden form for mentorordning. Men følelsen af ansvar har du hele tiden med dig, fordi det er mennesker, du har med at gøre. Det er jeg meget bevidst om i alt, hvad jeg foretager mig," siger hun. 

Taget godt imod

Josefine Tjerrild Lund dimitterede i januar fra Københavns Professionshøjskole og har siden 1. februar været ansat på Neonatalklinikken på Rigshospitalet.

"Det var dét, jeg gerne ville, så jeg er glad for mit job. Det er også hårdt, men det vidste jeg godt på forhånd, at det ville være," siger hun.

På afdelingen oplever hun, at de mere erfarne sygeplejerskekolleger har taget godt imod hende.

"De støtter og hjælper, hvis jeg står alene i en situation, som jeg er utryg ved. Det er de rigtig gode til, og opbakningen fra dem betyder rigtig meget," siger hun.

Hun fortæller også, at dialogen med de mere erfarne kolleger fører til faglige refleksioner, der er med til at udvikle hendes identitet som sygeplejerske.

"Sygeplejefaget er ikke sort/hvidt. Der er forskellige holdninger og faglige vurderinger, og det er med til at sætte nogle ting i gang hos mig, så jeg reflekterer over, hvem jeg selv er som sygeplejerske."

Også tre andre nyuddannede sygeplejersker startede på Neonatalklinikken 1. februar, og det er Josefine Tjerrild Lund glad for.  

"Det er superfint, at vi er en klynge på fire nyuddannede, der er startet samtidig og følges ad, så vi kan dele erfaringer, oplevelser og sparre med hinanden," siger hun. 

Selv stødte hun f.eks. en dag på en af de andre nyuddannede i medicinrummet og spurgte: "Nå, synes du også, at det er hårdt?"

"Den slags tror jeg, at mange er bange for at sige højt. Men når det italesættes, bliver det mindre farligt, og man opdager, at andre måske tænker det samme," siger hun. 

Tvivl undervejs

Selv om der er forskel på at være studerende og færdiguddannet sygeplejerske, har Josefine Tjerrild Lund ikke oplevet det "praksischok", som nogle taler om. 

"Det udtryk har altid undret mig lidt, fordi vi under uddannelsen er så meget i praktik ude i klinikken, at vi godt ved, hvad vi kommer ud til," siger hun.  

Men netop bevidstheden om, at der venter et arbejdsliv med stort ansvar, mange opgaver og et stærkt tempo, kan sammen med lønniveauet i sygeplejefaget føre til, at nogle falder fra under uddannelsen, mener hun. Selv har hun undervejs været i tvivl om, hvorvidt det var den rigtige vej at gå, men lige nu oplever hun, at hun er havnet på den rette hylde. 

"Jeg er stolt af mit fag og ser mig selv som en teamplayer, der en del af noget større, som gør en forskel for patienterne. Når jeg går op på klinikken i dag, er der to familier, som venter på mig, og hvis jeg er velforberedt og gør mit arbejde godt, er det meningsfuldt for dem. Så er det også meningsfuldt for mig," siger hun. 

Gode råd til andre

Josefine Tjerrild Lund understreger dog samtidig, at det som nyuddannet er vigtigt at passe på sig selv, og på baggrund af sine egne erfaringer deler hun gerne ud af gode råd, der kan være med til at give andre en god start på arbejdslivet. Et af rådene handler om, at man skal være realistisk og erkende, at der er grænser for, hvor meget man kan overskue på én gang.     

"Som nyuddannet er der stadig mange ting, man skal lære, og man vil gerne det hele. Men det tager tid at tilegne sig ny viden, og sygeplejefaget er også et håndværk, hvor du lærer ved at have ting i hænderne. Derfor er det godt at sætte sig nogle konkrete mål, som til en start f.eks. kan være at lære at anlægge en sonde. Man kan så have en tjekliste, som man krydser af på, hver gang et mål er nået," siger hun.  

En anden anbefaling lyder, at man skal sørge for at opsøge kolleger med positiv energi, der får hverdagen til at glide lettere. 

"Man kan også finde et forbillede, som man gerne vil spejle sig i. F.eks. i form af en megasej sygeplejerske på afdelingen, som man godt kan lide at arbejde sammen med, fordi hun både er fagligt dygtig, har nogle gode holdninger og en god humoristisk sans," siger hun.  

Åbenhed hjælper 

I forhold til den modgang og de frustrationer, der uvægerligt følger med, når man som nyuddannet starter i det første job, opfordrer Josefine Tjerrild Lund til åbenhed, så kolleger og leder ved, hvad man tænker og føler. Selv har hun f.eks. været en tur forbi sin afdelingsleder, fordi hun oplevede at have lidt for mange nattevagter.  

"Det var jeg nødt til at fortælle hende. For selv om det er et vilkår for ansættelsen på et intensivafsnit, at der er nattevagter, skal jeg også kunne leve og ånde i det her. Heldigvis har jeg en god leder, der tog hånd om det, så jeg nu har flere dagvagter, og det er jeg dybt taknemmelig for," siger hun. 

Ønske om redskaber til udvikling

Grundlæggende mener Josefine Tjerrild Lund, at hun med sin uddannelse har et godt fundament for at fungere som sygeplejerske på et højt fagligt niveau. Men på uddannelsen har hun savnet, at der var mere fokus på også at give de studerende redskaber til at udvikle og implementere idéer, så nye generationer i faget kan bidrage til at løse de mere generelle udfordringer i sundhedssektoren, f.eks. i forhold til tværsektorielt samarbejde. 

"Det tror jeg kunne være gavnligt og givende. For selv om man er erfaren som sygeplejerske og har arbejdet mange år i faget, har man ikke automatisk værktøjerne til at løse opgaver i forhold de udfordringer, vi ser i sundhedsvæsenet i dag," siger hun. 

Artiklen er tidligere bragt på Region Hovedstadens intranet.