Genveje


Fremtidens skolelærere skal uddannes i digitale medier

Københavns Professionshøjskole har indført modulet ’Teknologiforståelse og Digital Dannelse’ på læreruddannelsen, så de studerende bliver bedre rustet til digitaliseringen i folkeskolen

1. maj 2019
Pressemeddelelse
 
Børn og unge bruger til daglig digitale medier som det mest naturlige, og smartboards og tablets har for længst indtaget folkeskolen. Derfor er det vigtigt, at fremtidens skolelærere bliver bedre rustet til at undervise børn i digital dannelse.

Københavns Professionshøjskole har foråret 2019 indført et pilotmodul på læreruddannelsen i ”Teknologiforståelse og Digital Dannelse” Planen er, at modulet bliver obligatorisk fra foråret 2020 for alle lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole – både på Vesterbro, Frederiksberg, Helsingør og Rønne. Det svarer til ca. 800-900 lærerstuderende pr. årgang.

“Vores første erfaringer fra pilotmodulet er meget positive, og vi kan virkelig mærke, at vores lærerstuderende bliver bedre til at reflektere over teknologien i undervisningen”, siger Lis Madsen, institutchef på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Uddannelses- og Forskningsministeriets evaluering af læreruddannelsen har vist, at der er et stort behov for at opprioritere den digitale del af undervisningen. Således svarede blot 16 procent af de lærerstuderende, at læreruddannelsen har bidraget til, at de er i stand til at ”styrke elevernes refleksion og dannelse som digitale brugere”. Tilsvarende svarer 44 procent af de lærerstuderende, at uddannelsen har bidraget til, at de er i stand til at ”anvende digitale læremidler og medier, som understøtter elevernes læring”.
 
Dette forår har 46 folkeskoler fordelt over hele landet som en del af et treårigt projekt indført faget ”Teknologiforståelse” som en del af undervisningen. Formålet er, at alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

“Tidligere undersøgelser fra Epinion har vist, at mange børn og unge opfatter sig selv om selvsikre på digitale medier. Og de har høj kontrol over de oplysninger, som de deler på nettet. Men faktum er, at deres adfærd viser noget andet”, siger Lis Madsen.

Mange børn og unge er derfor såkaldt ”ubevidst inkompetente”, hvilket efterlader lærere og forældre med den dobbelte opgave, som består både i at afdække, hvad denne inkompetence består i og overbevise disse ”digital selvsikre” om, at der er noget nyt at lære.

Forsøget med teknologiforståelse på læreruddannelsen sker i samarbejde med VIA University College og er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

For yderligere oplysninger:

Lis Madsen, institutchef på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 41897671

Michael Andersen, presserådgiver på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23445383

Læs mere om modulet her