Genveje


Dygtige medarbejdere i Helsingør Kommune samler trådene omkring demensramte

Antallet af borgere over 60 år med demens i Helsingør Kommune forventes at stige med hele 44 % fra 2015 til 2025. Det har kommunen taget konsekvensen af og sendt medarbejdere og ledere på videreuddannelse i demens for at bidrage til at give demensramte og pårørende den bedst mulige hverdag.

6. maj 2019
Pressemeddelelse

Demensindsats i Helsingør Kommune

Omkring 89.000 personer i Danmark lider af demens, anslår Nationalt Videncenter for Demens, der forventer en stigning i antallet af demensramte i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning. Samtidig kan sygdommen være en voldsom belastning for de voksne børn, venner og naboer, der ofte er de primære omsorgspersoner for hjemmeboende med demens. Derfor er der behov for, at kommunerne bliver endnu bedre til at hjælpe de syge og deres familier. 

Med støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner” sender Helsingør Kommune et stort antal medarbejdere på kursus hos SOSU H i Hillerød i håndtering af demens. Sideløbende er 13 medarbejdere med forskellig faglig baggrund – fra sygeplejersker og ergoterapeuter til pædagoger og social- og sundhedsassistenter – sendt på videreuddannelse hos Københavns Professionshøjskole, hvor de klædes på til rollen som demenskoordinator. 

Skaber sammenhæng rundt om den syge

Demenskoordinator i Helsingør Kommunes hjemmepleje, Pernille Forsingdal, er uddannet social- og sundhedsassistent og havde i forvejen mange års erfaring med demensområdet. Alligevel var der god, ny viden at hente i uddannelsesforløbet hos Københavns Professionshøjskole:

”Jeg har lært om relationel koordinering, som handler om at få et fælles sprog og viden blandt medarbejderne. Jeg har også fået mere viden om jura og har fået nyttige værktøjer til rådgivning og vejledning. Nogle ting gjorde jeg jo forvejen, men nu har jeg fået teori bag og ved, hvorfor det, vi gør, giver god effekt.”

Udover at vejlede kolleger, borgere og pårørende og samarbejde med læger er det blandt andet demenskoordinatorernes opgave at tage på regelmæssige hjemmebesøg hos de borgere med demens, der bor i eget hjem – ofte med deltagelse af pårørende, som kan hjælpe med at stykke viden sammen, hvis det kniber. Formålet med besøgene er at holde øje med, hvordan borgeren klarer sig, og hvordan sygdommen udvikler sig.

Ifølge Pernille Forsingdal er det helt afgørende at få et godt samarbejde med de pårørende og at forstå den demensramtes livshistorie, så man kan hjælpes ad om at skabe en god hverdag for borgeren. Fx er det ikke ligegyldigt, om man har været landmand eller kontorfunktionær hele sit liv, når man får demens – borgerens baggrund kan give en pejling om, hvilke rutiner og hvilken døgnrytme man trives bedst med.

Demensnetværk

Demenskoordinatorerne vil sammen med lederne være en del af den langsigtede forankring af kompetenceløftet. Deres rolle bliver bl.a. at understøtte den læring, der sker i organisationen, ved at give sparring og vejledning om demens. En anden vigtig del af forløbet er en række læringstræf, hvor alle ledere på ældreområdet og demenskoordinatorer i fælleskab blev klædt på til indsatsen samt efterfølgende workshops, hvor der arbejdes videre med forankring.

”Københavns Professionshøjskole har været lydhør over for vores ønsker og forventninger til afvikling af læringstræf og workshops med ledelsessparring. Det har været gavnligt med en gennemgående samarbejdspartner, som er kommet til at kende vores organisation,” fortæller projektleder i Helsingør Kommunes Center for Sundhed og Omsorg, Matilde Munk. 

Formålet er at få den nye viden forankret, så kommunen kan komme i mål med deres demensstrategi:

”Læringstræffene og ledelsessparringen er et springbræt for afdelingernes videre arbejde. Fx er det rigtig vigtigt at få diskuteret, hvad der skal til for at understøtte medarbejderne i hverdagen. Lederne skal arbejde med deres egen forandringsstrategi og sætte mål for enhedens arbejde med at kvalificere og implementere demensindsatsen og den viden, deres medarbejdere kommer hjem med efter deltagelse i kurset,” siger Gry Segoli, Københavns Professionshøjskole, der underviser på uddannelsesforløbet.

De tre diplommoduler, som demenskoordinatorerne gennemfører, er for Pernille Forsingdal blevet startskuddet på den sociale diplomuddannelse, som hun fortsætter på, når Helsingørs Kommunes uddannelsesforløb er færdigt:

”Vi er her jo for borgernes skyld, og jo dygtigere vi medarbejdere er, jo bedre har borgerne det. Det er os, der kan samle trådene.”

Fakta

Helsingør Kommune vil med demenshandlingsplanen ”Vi er fælles om demens” sætte retningen for, hvordan kommunen bedst muligt forebygger og opsporer demenssygdomme samt skaber et trygt og værdigt liv for mennesker med demens. 

Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i Helsingør Kommunes ældrepleje er sendt på arbejdsmarkedsuddannelsen ”Omsorg for personer med demens” hos SOSU H i Hillerød. Ressourcepersoner fra alle plejecentre og hjemmeplejedistrikter kompetenceløftes desuden i Low Arousal – en stressnedsættende tilgang i mødet med den udadreagerende demente.

Københavns Professionshøjskole står for en række aktiviteter, der skal bidrage til at sikre den længerevarende effekt af kompetenceløftet:

  • Kompetenceudvikling for demenskoordinatorer
    Tre moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse, hvor der sættes fokus på sammenhængende demensforløb, rehabilitering ift. mennesker med demens og vejledning og rådgivning af borgere, pårørende og kolleger.
  • Facilitering af netværk
    Understøttelse af demenskoordinatorer i at etablere sig som netværk og med at finde den mødeform og det samarbejde, som reelt opleves som støtte ift. at påtage sig rollen som demenskoordinator.
  • Lederunderstøttelse
    To læringstræf med fokus på at øge viden om demens og lederens rolle ift. transfer og lokale forandringsstrategier. Derudover workshops med ledersparring om deres rolle ift. implementering og forankring i praksis.

 

Kontakt

Underviser Gry Segoli, Københavns Professionshøjskole, 51 63 27 24, grse@kp.dk 
Demenskoordinator Pernille Forsingdal, Helsingør Kommune, 31 72 85 02, pef04@helsingor.dk
Projektleder Matilde Munk, Helsingør Kommune, 25 31 22 25, matmu@helsingor.dk
Udviklingskonsulent Marianne Hellegaard Nielsen, SOSU H, 26 89 30 91, mni@sosuh.dk