Genveje


Kvote 2: Flere vil være lærer på Københavns Professionshøjskole

Færre unge har søgt ind på professionshøjskolerne via kvote 2 over hele landet. Københavns Professionshøjskole oplever også et lille fald, men flere uddannelser går dog frem. Deriblandt læreruddannelsen.

15. marts 2019
Pressemeddelelse

Kvote 2 KP

Tallene for dette års kvote 2-ansøgninger er netop blevet offentliggjort, og Københavns Professionshøjskole oplever en øget søgning på læreruddannelsen. I alt har 527 søgt ind på læreruddannelsen som første prioritet, og det er en stigning på 5,8 procent i forhold til 2018, hvor 498 havde læreruddannelsen som førstevalg.

Det glæder rektor Stefan Hermann på Københavns Professionshøjskole.

”Vi har haft særligt fokus på at hæve ansøgertallet på læreruddannelsen, så det er positivt, at vi nu kan tage et lille skridt i den rigtige retning. Ikke mindst set i lyset af at der i forvejen er begyndende lærermangel i hovedstadsområdet”, forklarer Stefan Hermann.

Han håber, at tendensen vil fortsætte frem mod den 5. juli 2019, hvor der er ansøgningsfrist for kvote 1.

Også uddannelserne som professionsbachelor i skat og socialrådgiver oplever en stigning i antallet af ansøgere, mens der er færre ansøgere til pædagoguddannelsen. Antallet af ansøgere til sygeplejerske er uændret.

I alt har 4.827 søgt ind på Københavns Professionshøjskole som første prioritet, mens tallet i 2018 lå på 4.915 førsteprioritetsansøgninger. Et fald på 1,8 procent.

FAKTA 
Så mange har søgt ind på Københavns Professionshøjskole pr. 15. marts 2019 kl. 12.00 

Ifølge rektor Stefan Hermann er der flere forklaringer på nedgangen i ansøgertallet. Dels har vi lige nu nogle mindre ungdomsårgange, som gør, at der naturligt vil komme færre ansøgere. Dels er ledigheden i øjeblikket ret lav, så det er nemt som ung at få et arbejde uden at have en uddannelse.

”Derudover bliver potentielle studerende jo også påvirket af alle de historier fra virkeligheden, hvor for eksempel pædagoger, sygeplejesker og lærere må løbe hurtigere på grund af nedskæringer”, siger Stefan Hermann.

Han opfordrer politikerne på Christiansborg til at investere mere i velfærdsområdet, så det bliver mere attraktivt at søge ind på professionshøjskolerne. Med et stigende børnetal og flere ældre skal der uddannes langt flere pædagoger, lærere og sygeplejesker de kommende år.

For yderligere oplysninger:

Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 26137397
 
Michael Andersen, presserådgiver på Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23445383

Cirka 50 procent kommer ind på Københavns Professionshøjskoles uddannelser via kvote 2. På enkelte uddannelser er det færre.