Genveje


Teknologiforståelse leges ind, når Gladsaxes lærere og pædagoger bygger robotter

Ledere og medarbejdere skal selv have teknologierne i hænderne, når de skal lære, hvordan de kan støtte eleverne i at innovere, kreere og udvikle teknologiforståelse. Derfor uddannes alle lærere, pædagoger og ledere i Gladsaxe Kommune i den kommende tid i praksisnær teknologiforståelse i Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole.

Teknologiforstaaelse leges ind

31. januar 2019
Pressemeddelse

Københavns Professionshøjskole har udviklet et praksisnært og intensivt uddannelsesforløb i teknologiforståelse til Gladsaxe Kommune. Her udvikler lærerne og pædagogerne nye undervisningsforløb og arbejder med innovation og designprocesser, som også er en del af det nye forsøgsfag i folkeskolen, teknologiforståelse.

”Teknologier er allerede en central del af alle børn og voksnes liv. Derfor venter vi i partnerskabet mellem Københavns Professionshøjskole og Gladsaxe Kommune ikke på, at den nationale uddannelsesstrategi og målsætning for faget teknologiforståelse bliver afprøvet,” siger Gladsaxes børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand og dekan fra Københavns Professionshøjskole, Jakob Harder.

Fremtidens kompetencebehov er forandret, det er de to enige om. Det samme er de omkring det fælles ansvar for, at folkeskolen kommer op i gear i forhold til at klæde børn og unge på til at færdes i et digitalt samfund, der allerede er en stor del af deres hverdag.

Ikke alle er eksperter

”Langt fra alle lærere, pædagoger eller skoleledere er eksperter i de nye teknologier. Forløbet på Future Classroom Lab er derfor et forløb, hvor de pædagogiske medarbejdere og ledere lærer gennem praksis. De skal prøve sig frem og gerne have det sjovt imens. For eksempel bygger de robotter med motor, lyde, ventilatorer og knapper. Selvfølgelig perspektiveres det praktiske med forskningsbaseret viden under forløbet, men den centrale pointe er at opnå viden, der er omsættelig til praksis på skolerne med det samme,” siger dekan Jakob Harder.

”Vores politikere har sat nogle ret ambitiøse pejlemærker for Fremtidens Skole i Gladsaxe. Derfor er vi er allerede gået i gang med at reformere vores skolers læringsmiljøer, så eleverne i langt højere grad kan motiveres og engageres i deres egen læring. Arbejdet med teknologier og teknologiforståelse tilbyder på mange måder, at læringen kan foregå i innovative designprocesser, være problemløsende eller projektorienteret, noget vi ved, giver eleverne større mulighed for at være aktiv handlende, skabende og kreative. Det går hånd i hånd med den forståelse, vi har af de kompetencer, vi gerne vil sende vores elever ud af folkeskolen med,” siger børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand.

Ledelserne er med og bakker op

Alle skoleledere og øvrige pædagogiske ledere i Gladsaxe Kommune har allerede været på et forløb i Københavns Professionshøjskoles Future Classroom Lab som forberedelse til, at medarbejderne skulle afsted. I den kommende tid er det medarbejdernes tur, og hver uge deltager 30-40 lærere og pædagoger på forløbet ad gangen. De har undervisning fire dage i træk, og på den fjerde dag deltager også skoleledelser og læringsagenter fra kommunens forvaltning. Særligt skoleledelsens deltagelse og involvering er helt afgørende for forankringen af det videre arbejde ude på skolerne. Dialogen med lederne handler om, hvad de pågældende lærere og pædagoger mener, der skal til for, at de kan lykkes med at bringe det, de har lært på forløbet, ind i undervisningen til gavn for elevernes læring og motivation. Forløbet følges desuden op med netværksmøder for de medarbejdere, der har været afsted på samme forløb, således at der løbende videndeles på tværs af skolerne.

Læreruddannelsen skal også følge med

Når det besluttes, at elever i den danske folkeskole skal undervises i teknologiforståelse, må lærerne efteruddannes. Samtidig skal læreruddannelsen følge trop, så kommende lærere har de rigtige kompetencer med i rygsækken, når de dimitterer. Derfor er læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole i gang med at udvikle et nyt modul i teknologiforståelse og digital dannelse, i samarbejde med læreruddannelsen på VIA og på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Modulet afprøves i dette forår på Campus Carlsberg og bliver gjort obligatorisk for alle studerende på KP’s læreruddannelse, gældende fra sommeren 2019.


Kontakt

Jakob Harder, dekan for Det Lærerfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole, 21 72 18 19, JHAR@kp.dk 
Karen Mikkelsen, konsulent, Future Classroom Lab, Københavns Professionshøjskole, 41 89 71 92, KARM@kp.dk