Genveje


Fremtidens ergoterapeuter bringer spiseglæden tilbage

På Københavns Professionshøjskole bliver de kommende ergoterapeuter certificeret i at hjælpe borgere, som har problemer med at tygge og synke mad og drikke. Større viden og erfaring med emnet kan på sigt betyde, at færre ældre og syge borgere bliver indlagt med lungebetændelser.

Ældre med mad

Den 10. januar 2019
Pressemeddelse

Som de første i landet bliver ergoterapeutstuderende på Københavns Professionshøjskole certificeret i at hjælpe borgere med tygge- og synkebesvær – det er dét, fagfolk kalder dysfagi.
”Vi kan se, at kommunerne efterspørger kompetencer hos ergoterapeuterne på det her område,” forklarer lektor Tina Hansen, som har udviklet det nye kursus og er en af Danmarks mest erfarne ergoterapeuter på området.

Undervisningen i dysfagi foregår over tre uger, hvor de studerende både får indgående undervisning i mundens anatomi, mundhygiejne og så selvfølgelig det konkrete arbejde med at undersøge og genoptræne borgeres og patienters evne til at tygge og synke.

At arbejde med dysfagi kræver stor professionel dømmekraft, for i værste fald kan borgeren blive kvalt. Derfor kræver certificeringen meget af de studerende.

”Dysfagi er nok et af de mest risikobetonede områder, som ergoterapeuter arbejder med, fordi der er risiko for, at patienterne rent faktisk kan lide skade ved fx kvælning, når de indtager mad og drikke. Derfor skal de studerende uddannes grundigt til arbejdet,” siger Tina Hansen. 

Mad i ”den gale hals” kan give lungebetændelse

Der er mange gode grunde til at arbejde med tygge- og synkebesvær. Det kan højne mange kronisk syge og ældres livskvalitet og det kan også spare samfundet for indlæggelser og dermed store udgifter. En del af de mange lungebetændelser hos ældre opstår nemlig, fordi de ældre kommer til at fejlsynke mad eller drikke. Madrester havner ved en fejl i lungerne og kan udløse en lungebetændelse.

”Helt ny forskning tyder på, at en tredjedel af lungebetændelserne kan spores tilbage til dysfagi. Så det er vores antagelse lige nu,” siger Tina Hansen.

Ifølge Lungeforeningen får omkring 70.000 danskere hvert år lungebetændelse. 15.000 af dem kommer på sygehuset – og halvdelen af dem er over 65 år. Hvert år dør omkring 1.600 mennesker af lungebetændelse – især ældre og flest kvinder.

Studerende arbejder med borgere i praksis

På Københavns Professionshøjskoles ergoterapeutuddannelse bliver de studerende nu certificeret til at arbejde med at forebygge og behandle synke og tyggebesvær.

I løbet af kurset kommer de ud på praksissteder som fx plejecentre eller træningsenheder og arbejder med en konkret borger, som de interviewer, undersøger og udfører test af forskellige typer mad med. Undervejs får de vejledning flere gange. Forløbet slutter med, at de studerende laver en konkret behandlingsplan for borgeren, som praksisstedet får og kan bruge i praksis.

”Tilbagemeldingen fra praksisstederne er meget positive. Når de studerende går i dybden med det her, kommer de med noget, som det uddannede personale på praksisstederne rent faktisk kan bruge i deres daglige praksis. Dermed er de studerende med til at ændre et lille hjørne af den måde, man bedriver ergoterapi på,” forklarer Tina Hansen.

Hun oplever en stor efterspørgsel i kommunerne på kompetencer inden for dysfagi. Derfor udbyder Københavns Professionshøjskole både kurset på grunduddannelsen men også som todages kurser for de erfarne ergoterapeuter og firedages kurser for uddannede ergoterapeuter uden erfaring med dysfagi.

Kontakt og læs mere

Læs mere om kurserne her
Kontakt: Lektor, ph.d. Tina Hansen, Københavns Professionshøjskole, 24296532, tiha@kp.dk