Genveje


Himmelvid forskel på før og efter Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) har stor betydning for erhvervsskolelærerens bevægelse fra faglært til faglærer. Vi har talt med sidste års vinder af Årets DEP-opgave om, hvad en DEP betyder for hendes rolle som underviser, og hvordan hendes undervisning er kommet tættere på den praksis, hun underviser til.

Helle Thrysøe Birkkjær er oprindelig uddannet sygeplejerske, men arbejder i dag som underviser på SOSU Nord. Helle afsluttede sin diplomuddannelse i erhvervspædagogik sidste år og oplever, at uddannelsen har givet hendes undervisning et mærkbart løft: 

"Der er himmelvid forskel på før og efter DEP. Jeg er kommet tættere på de elever, jeg underviser, jeg har en bedre forståelse for deres kontekst og forudsætninger. Jeg har fået meget mere fokus på didaktikken, jeg reflekterer mere over det jeg gør og jeg er blevet klædt bedre på, til at være erhvervsskolelærer. Jeg er simpelthen blevet en bedre underviser."

Helle valgte i sit afgangsprojekt, som senere fik prisen for Årets DEP-opgave, at fokusere på simulation og praksisnær undervisning. 

"Det er virkelig en ære og en kæmpe anerkendelse. Det at vinde prisen har haft en meget stor betydning for mig, både personligt og i mit erhverv."

Simulation som metode 

Helle fortæller, at simulation er i fokus i social- og sundhedsuddannelsen og at hendes opgave har været med til at inspirere til udviklingen. Diplomuddannelsen og arbejdet med afgangsprojektet har givet hende kompetencer til at bidrage til skolens arbejde med simulation. Hun oplever generelt et meget større fokus på, hvordan hun kan arbejde med praksisnær undervisning, og hvordan hun her kan bruge simulation som metode til at komme helt tæt på den praksis, eleverne uddanner sig til: 

"Eleverne har prøvet at have nogle redskaber i hånden, som de normalt kun har mødt i en bog. Det at stå med det i hænderne betyder, at der sker en anden refleksion, end når de læser om det i en bog. De forstår det bedre, og de bliver ikke så praksisforskrækkede, når de skal prøve det i praktikken."

Gode råd til fremtidige studerende

Helle har oplevet at være på en dannelsesrejse, der har motiveret hende og gjort hende nysgerrig på sit fag. Hendes råd til dem, der enten er i gang med DEP eller skal i gang er: 

  • Kom ud og afprøv ny viden og metoder så hurtigt som muligt. 
  • Insister på, at få tiden til at bruge din nye viden på at udvikle din undervisning. 
  • Husk dialogen med dine elever, medstuderende og din vejleder. 
  • Brug tid på at fokusere og indkredse det centrale i en læretekst, og sørg for at din praksis bliver tydelig i dit arbejde med teorien. 
  • Lad dig inspirere af aktuel udvikling og forskning på erhvervsskoleområdet. 

Helle Thrysøe Birkkjær vandt prisen for Årets DEP-opgave i 2017. Hendes afgangsprojekt har titlen "Simulation på SOSU Nord". Du kan læse opgaven her. 

Hvert år nominerer professionshøjskolerne i Danmark gode afgangsprojekter fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Prisen til de tre bedste opgaver uddeles hvert år på NVE-konferencen. Du kan læse mere om Årets DEP-opgave her.