Genveje


Ny ph.d.: Kroppens betydning for lærerens lederskab

Læreren bevæger sig roligt rundt i klassen, sætter sig på hug ved et af bordene og berører let barnets arm, mens hun kigger op på barnet og får øjenkontakt. Klasseledelse handler om meget andet end struktur eller om at give de rigtige, indøvede instrukser. Lærerens kropssprog, nærvær og positionering i rummet er et vigtigt og overset aspekt af lærernes lederskabskompetencer, viser nyt ph.d.-projekt.

Lektor og ph.d.-studerende på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Mathias Sune Berg, har fulgt en række lærere i deres arbejde. Først har han filmet og observeret lærerne over en længere periode, og bagefter han har analyseret situationerne sammen med lærerne. Eleverne er også blevet spurgt om, hvordan de oplever livet med lærerne, og har udtrykt kritik og ønsker for deres liv med lærerne i skolen.

klasseværelse

Projektet viser bl.a., at:

  • Kroppen har stor betydning for lærerens lederskab. Lærerne bruger kroppen til at guide, vejlede og tage lederskabet i rummet, og kroppen er i spil både i relation til lærernes forhold til sig selv, i relationen til det enkelte barn og i relation til små grupper eller klassen som helhed
  • Lærerne bruger deres egen krop til at læse børnenes kropssprog og dermed sætte sig ind i, hvordan børnene har det. Sammenhængen mellem krop, personlighed og professionalitet er tydelig i lærernes små, ofte korte møder med børnene. Når lærerne aktivt og professionelt sætter deres krop i spil i mødet med børnene, enten helt konkret ved at røre eller på forskellig vis ved at positionere sig rigtigt, smelter de tre elementer af lærerens professionspersonlige lederskabskompetence sammen
  • Fælles for lærerne var, at de som udgangspunkt ikke var særligt bevidste om, hvordan de bruger kroppen i deres arbejde. Efterfølgende udtrykte de undren over, hvordan et så centralt omdrejningspunkt for deres pædagogiske praksis kan være så overset.

Igennem projektet udviklede de deltagende lærere en markant større indsigt i betydningen af brug af kroppen i deres lederskabspraksis, og netop den erkendelse skaber håb for, at kroppen og kroppens sprog vinder indpas i både uddannelse og efter- og videreuddannelse af lærere i den danske folkeskole. På skolerne kunne det ske inden for rammerne af forskellige former for teamsamarbejde, i forbindelse med kollegial sparring eller mere organiseret med vejledere og mentorer som sparringspartnere.

​Læs artikel om projektet i Skoleliv (kræver abonnement)

Fakta om projektet

Ph.d.-projektet har undersøgt kroppens betydnings for lederskab med særligt fokus på, hvordan en øget opmærksomhed på kroppens sprog kan udvikle lærerens lederskab. Undersøgelsen er gennemført på en folkeskole i en forstad til København og har fulgt fire lærere over 18 måneder i både 1., 4., 6., 7. og 9. klasse og er bl.a. baseret på videoobservationer og interviews samt et børneperspektiv på livet med lærerne i skolen.

Kontakt

Mathias Sune Berg, MASB@kp.dk, 4189 8309