Genveje


KP vil løfte undervisningen med ny strategi

Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning, der skal løfte kvaliteten af undervisningen. Det vil kræve endnu stærkere partnerskaber og samarbejder med omverdenen, fortæller rektor, Stefan Hermann.I løbet af det sidste halve år har mere end 300 studerende, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere bidraget med energi, indsigt og holdninger i udviklingen af Københavns Professionshøjskoles nye strategiske retning. En retning, der frem mod 2023 skal løfte professionsuddannelserne til et nyt niveau. Det forklarer Stefan Hermann, der er rektor på Københavns Professionshøjskole:

”Københavns Professionshøjskole skal ikke alene kunne imødekomme de rimelige forventninger og krav, som omverdenen stiller os. Vi skal også selv kunne udvikle de svar og muligheder, som bør præge vores professioner i fremtiden. Derfor har vi skabt en strategisk retning, der kommer til at ændre nogle af vores arbejdsgange og tilgange. Ikke mindst måden, hvorpå vi udvikler og udøver vores undervisning. Det er en strategisk retning, der omfavner nogle af de bedste træk ved det tidligere UCC og det tidligere Metropol”.

Fælles om fremragende undervisning
Med den strategiske retning Fælles om fremragende undervisning sætter Københavns Professionshøjskole alle sejl til for at styrke undervisningen. Kravene til de fagprofessionelle vokser og ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og meget tyder på, at nye sygeplejersker og ergoterapeuter, lærere og pædagoger og ledere og administrative medarbejdere i fremtiden skal løfte flere og større opgaver for færre ressourcer. Nyuddannede fagprofessionelle skal med andre ord kunne levere værdi på et højt fagligt niveau fra dag ét, og det kræver stærkere undervisning end nogensinde før, understreger Stefan Hermann:

”Undervisningen er ikke blot det daglige pulsslag, men også den stærkeste forandringskraft. Den afgørende løftestang i strategien bliver derfor at udvikle og styrke den undervisning og de læreprocesser, som dagligt lægger kimene til, at de studerende i sidste ende bliver til myndige fagprofessionelle. Det kræver ikke bare god, men fremragende undervisning, hvis vores studerende skal lykkes i og sammen med praksis”. 
Stærkere partnerskaber er forudsætningen for at lykkes 
Den strategiske retning udpeger fire konkrete prioriteter, der er nødvendige for at realisere ambitionen om fremragende undervisning, og som skal give retning for de konkrete handlinger, der udvikles i de kommende år. Helt afgørende er, at alle fire prioriteter beror på, at Københavns Professionshøjskole formår at styrke båndet til aftagere og interessenter, medarbejdere og studerende, kommuner og regioner, ungdomsuddannelser og universiteter, organisationer og virksomheder og det civile samfund.

”Ambitionen om fremragende undervisning er kun kraftfuld, hvis Københavns Professionshøjskole indgår i flere og stærkere partnerskaber med alle dem, der kan og ved mere end os selv. Og ambitionen er kun virkningsfuld, hvis vi som arbejdsfællesskab rykker endnu tættere sammen. Vi har med andre ord brug for hinanden. Vi har brug for at være fælles om fremragende undervisning”, slutter Stefan Hermann.

Den strategiske retning udmøntes og konkretiseres i de kommende måneder til mere operative tiltag og handlinger, således at KP har en færdig strategi i første kvartal 2019. 


Læs mere om den strategiske retning og de fire prioriteter:

Fælles om fremragende undervisning – Strategi 2019-2023