Genveje


Dialogskabende gåture støtter kræftramte par

Når den ene i et parforhold får kræft, betyder det ofte, at det, der før gav hverdagslivet mening og glæde, må vige for kræftsygdom og behandling. Men parforholdet er en vigtig ressource ift. kræftforløb, og et ph.d.-projekt har udviklet en enkel metode til at fremme den gode dialog mellem par, hvor den ene er i behandling for kræft.


19. november 2018

Af Line Balvig-Phillips

De nære relationer er vigtige ift. at håndtere den lidelse, vi oplever, når vi får kræft, men et kræftforløb kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et parforhold. Ph.d.-projektet ’Recap’ har afprøvet dialogskabende gåture i naturen – inspireret af narrativ coaching – som støtte til par, hvor den ene har kræft, og er gennemført i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole. 

20 par har deltaget i projektet, som har haft sit udgangspunkt i en bjælkehytte i Nødebo uden for Hillerød. Der blev etableret en rute i skoven med syv poster, som parrene skulle igennem. Hver post udløste et spørgsmål, som parrene skulle snakke sammen om, og som handlede om relationen mellem parret og ikke om det, der relaterer sig til sygdom, bivirkninger og ambulatorieaftaler.

”Formålet har været at finde en ny måde at støtte par på for at bevare eller genopdage det betydningsfulde i at være to under forløbet med kræftsygdom. Deltagerne i projektet har meldt tilbage, at forløbet har været en rigtig god samtaleramme, og de er ofte vendt rørt tilbage fra gåturene. De fortæller, at de oplever at blive særlige for hinanden igen efter et hårdt sygdomsforløb,” fortæller lektor og nyslået ph.d. Christel Trøstrup. 

Gåturene foregår i naturen, fordi forskning viser, at natur virker på mental sundhed hos mennesker med fysisk sygdom og flytter fokus fra sygdommen. 

”Sundhedsvæsenet fokuserer især på akutte tilstande og helbredelse. Narrativ coaching skal ikke betragtes som føleri eller som en modsætning til klinisk beslutningstagen, men kan være et vigtigt bidrag til den støtte, parrene har behov for,” mener Christel Trøstrup. ”Narrativ coaching udfordrer den måde, vi har indrettet sundhedsvæsenet på, men kan fungere rigtig godt i samspil med klinisk praksis – det kræver ikke store personaleressourcer og er heller ikke dyrt.”

Fakta om projektet

Ph.d.-projektet ’Recap – rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner’ er et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole og har inddraget studerende og medarbejdere fra Københavns Professionshøjskoles sundhedsuddannelser. Projektets formål var at udvikle og afprøve en psykosocial intervention, der skulle støtte parrets indbyrdes relation ifm. den enes kræftsygdom. 


Kontakt

Lektor, ph.d. Christel Trøstrup, 41 89 84 03, CT3@kp.dk