Genveje


Socialrådgivere navigerer sikkert mellem hensynet til barnet og kommunens økonomi

Lektor på Københavns Professionshøjskole Ida Marie Schrøder har som led i sin ph.d.-afhandling kortlagt beslutningsprocesser og økonomistrømme i en dansk kommune omkring sociale foranstaltninger over for udsatte børn og unge. Ph.d.-projektet viser, at socialrådgivere navigerer professionelt i ekstreme mængder af krav og hensyn, skemaer, metoder, regler, regneark, diagrammer og IT-systemer.

Hvad betyder det, når et udsat barn omtales som en '95.000 kroners dreng'? I modsætning til den gængse opfattelse af, at budgetgrænser og udgiftskontrol underminerer muligheden for at tage hensyn til individuelle behov, viser ny ph.d., at sagsbehandlere professionelt koordinerer udgifter og behov i deres daglige arbejde. Lektor på socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Ida Marie Schrøder, forklarer: ”Udgifter kan både udtrykke værdi, koordinere og supplere viden. Udgifternes 'rolle' opstår i samspil med socialfaglige metoder og teknikker. Det betyder, at hensyn til kommunale udgifter også er en del af socialrådgivernes professionalitet og indgår som en umiddelbar del af deres praksis. Dvs. at kommunale udgifter kan begrænses ved at øge fagligheden frem for ved at øge den eksterne udgiftskontrol .”
 

Økonomien bevæger sig vidt omkring

Med udgangspunkt i en dansk kommune har Ida Marie Schrøder fulgt økonomiens bevægelser mellem en familieforvaltning, en økonomiforvaltning og videre ud til alle de steder, hvor økonomistyringen i forbindelse med enkelte sager om udsatte børn og unge foregår i praksis. Det har ført hende til over 35 forskellige lokationer, herunder en skole, et børne- og ungeudvalgsmøde, en lokalpolitikers arbejdsplads, to udsatte børns hjem, anbringelsesinstitutioner, lokale leverandører af familiebehandling, samarbejdende kommuner, KL, køreture, cykelture og en hel del andre steder.

” Jeg har fundet ud af, at økonomistyring ikke kun handler om at spare penge, og at faglige og økonomiske hensyn ikke nødvendigvis er modsætninger. Man kan snarere sige, at faglighed og det at tage faglige hensyn også er en form for økonomistyring,” siger Ida Marie Schrøder.

Hun har fx fulgt en sag, hvor myndighedslederen på forvaltningen valgte 'det gode' og 'billige' anbringelsessted, mens der var plads, men før afgørelsen om anbringelse var truffet. På den måde undgik hun en potentiel konflikt, hvor hun skulle tage stilling til, om hun skulle gå på kompromis med barnets behov eller med afdelingens budget. 

Lad udgifterne følge barnet

I stedet for at tilføje nye økonomistyringssystemer så som SØM eller eksterne kontroller af fejl og udgifter, peger Ida Marie Schrøder på muligheden for at lade udgifterne følge det enkelte barn:

”Det ville åbne op for en ny måde at tale om og arbejde med økonomistyring, som noget der bidrager med overblik, koordinering og ansvarsfordeling. Sagsbehandlerne oversætter kontinuerligt mellem omkostninger og behov, og den form for økonomistyring er noget, de kan være stolte af. Hvis udgifterne fulgte barnet, ville de økonomiske vurderinger, der vedrører arbejdets indhold, også varetages af de medarbejdere, som kender børnene og indsatserne bedst,” siger hun. 

Det er kontroversielt at foreslå, at udgifterne skal følge det enkelte barn, og ifølge Ida Marie Schrøder kan det fx lyde som en katastrofal konsekvens, at sagsbehandlere, ledere og økonomikonsulenter begynder at sammenligne dyre og billige børn: 

”Men sagen er den, at det gør de allerede. De er bare sindssygt dygtige til at lade være med at tale om det på den måde, fordi de (heldigvis) kan nøjes med at tale om behandlingsniveau, konkrete leverandører, individuelle behov, foranstaltninger og så ved de allerede, at hver af disse elementer refererer til et bestemt udgiftsniveau.”

Ph.d.-afhandlingen har titlen 'Hybridising Account and Caring' og er gennemført med tilknytning til både Københavns Professionshøjskole og Copenhagen Business School, CBS

Kontakt

Lektor Ida Marie Schrøder, Tlf.: 51632609, mail: idsc@kp.dk

Forsvar af ph.d.

16. november kl. 13-15 på CBS, Solbjerg plads 3 i lokale: SPs05