Genveje


5 pointer om udvikling af høj fagidentitet hos elever på talentspor

Når engagerede og motiverede oplærere i praktikvirksomhederne samarbejder med inspirerende undervisere på erhvervsskolerne, forløses lærlingenes potentialer. De bliver motiverede og engagerede i deres uddannelse, og får mod på de udfordringer, der er en forudsætning for deres fortsatte dygtiggørelse. Det viser et netop afsluttet forskningsprojekt om faktorer, der undersøger udviklingen af fagidentitet hos elever på talentspor. Du får 5 pointer fra undersøgelsen her.

Faglærte med en høj fagidentitet er karakteriseret ved at været højt fagligt kvalificeret, at søge faglige udfordringer og stille krav til arbejdets kvalificeringsmuligheder, alsidighed og kompleksitet. Fagidentitet er udtryk for, hvordan en person opfatter sig selv som faglært og skabes først og fremmest under oplæringen. Projektet viser, at lærlinge har stor mulighed for at udvikle en høj fagidentitet i deres virksomhedspraktik. En høj fagidentitet betyder, at der er stor sandsynlighed for, at den faglærte vil fortsætte inden for sit fag, at de vil videreuddanne sig, at de er udviklingsorienterede og derfor har potentialerne for høj employability.

Oplæringen er afgørende - 5 pointer fra undersøgelsen

Hvilke dimensioner af den praktiske oplæring understøtter udviklingen af høj fagidentitet på talentsporet? Og hvordan understøtter samspillet mellem den praktiske oplæring og skoledelen den udvikling? Det har forskningsprojektet undersøgt, og særligt fem forhold er værd at fremhæve:

  • Håndværket først, så lærlingen får ro til at løse deres opgaver godt. Herefter stilles der krav til, hvor hurtigt opgaverne skal løses, og lærlingen har mulighed for at udvikle selvstændighed i opgaveløsningen.
  • Oplæringen er individualiseret og sker i et samspil mellem lærlingens behov og ønsker og de muligheder, der er i de enkelte virksomheder. Når lærlingene er dygtige, bliver de også dygtigere i deres praktik.
  • Mulighed for indflydelse og oplevelse af gode faglige og sociale interaktionsmuligheder i oplæringsmiljøet er vigtigt for lærlingen.
  • Åbne opgaver giver lærlingen mulighed for selv eller i samarbejde med andre at planlægge, gennemføre og vurdere en opgave, og resulterer i en høj grad af selvstændighed og ansvar.
  • En god balance i relationen mellem lærlingen og de faglærte har betydning for, at lærlingen både har et frirum til at arbejde selvstændigt, uden at blive kontrolleret, og samtidig få den nødvendige hjælp på det rigtige tidspunkt.

Oplæringen er central
Lærlinge på talentspor har altså gode muligheder for at blive en kvalificeret og attraktiv arbejdskraft for dansk industri og håndværk gennem den oplæring, der foregår i deres praktikvirksomheder. I forskningsrapporten kan man dykke yderligere ned i, hvilke dimensioner i oplæringen og i samspillet mellem oplæring og skole, der særligt fremmer udviklingen af en høj fagidentitet.

Fakta om projektet
Der er gennemført 12 casestudier af oplæringen inden for industritekniker-, smede- og personvognsmekanikeruddannelsen. Lærlingene er elever på uddannelsernes talentspor.  Projektet er finansieret af Industriens Fond og Københavns Professionshøjskole og gennemført i et samarbejde mellem NCE og lektor Preben Horsholt Rasmussen, AAU.

I forlængelse af forskningsprojektet vil der blive udarbejdet et anvendelses- og praksisorienteret materiale, der henvender sig til praktikvirksomheder, de faglige udvalg og erhvervsskolerne.

Hent og læs hele rapporten fra undersøgelsen

Har du lyst til at vide mere om projektet eller har spørgsmål til de faglige materialer, kan du kontakte Nationalt Center for Erhvervspædagogik: 

Lektor Kjeld Sten Iversen, kjiv@kp.dk
Lektor Karin Løvenskjold Svejgaard (projektleder), kasv@kp.dk