Genveje


Få inspiration til at omsætte viden i praksis

Der er nu åbnet for tilmelding til to landsdækkende konferencer om, hvordan man gør den styrkede pædagogiske læreplan til dagligdags praksis i dagtilbud. Konferencerne er for pædagogisk personale og dagtilbudsledere og formidler praksisrettet viden om, hvordan man kan styrke udviklingen af et differentieret forældresamarbejde og inkluderende læringsmiljøer. Baggrunden er forskerbidrag og otte kommuners udviklingsarbejde. 

Konferencerne afholdes  af Københavns Professionshøjskole, VIA, Rambøll,  og Nationalt Center for Skoleforskning  for Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.  De afholdes i København d. 1. november og i Aarhus d. 6. november 2018.