Genveje


Ny rapport: Sådan skabes det gode samarbejde i skolen

En tillidsbaseret og involverende samarbejdskultur i skolen er ikke noget, man kun behøver at drømme om. En ny rapport fra Danmarks Lærerforening, BUPL, KL og Skolelederforeningen, udarbejdet af Københavns Professionshøjskole, giver konkrete bud på, hvordan samarbejdet styrkes.

18. september 2018

Rapporten bygger på 13 skolers erfaringer med at samarbejde og inddrage lærere og pædagoger i skolens udvikling. Efterfølgende har fire andre skoler afprøvet, om disse tilgange og metoder kunne styrke samarbejdet og kulturen hos dem. Det kunne de.

“Projektet viser, at skoler, der investerer aktivt og bevidst i at opbygge et tillidsfuldt og involverende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem, høster vigtige frugter i form af øget motivation, medejerskab og oplevet evne til at løse skolens opgave,” fortæller chefkonsulent Line Arnmark, Københavns Professionshøjskole, som har udarbejdet rapporten på vegne af Danmarks Lærerforening, BUPL, KL og Skolelederforeningen.

Konklusionen er, at gode og gennemsigtige dialog- og beslutningsprocesser på alle niveauer – fra kommunalt niveau til skoleledelsesniveau og til medarbejderne – understøtter skolens udvikling og medarbejdernes motivation, arbejdsglæde og oplevelse af at kunne løfte kerneopgaven.

Samarbejde i skolen

Tydelige kasketter og plads til dialog

Men hvordan skabes så egentlig de gode beslutningsprocesser i organisationen, så man som medarbejder forstår, hvordan beslutninger bliver truffet? Rapporten giver konkrete svar på, hvad der skal til for at fremme en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur i skolen, og hvad man kan gøre for at skabe større gennemsigtighed og legitimitet omkring de beslutninger, der træffes. Det handler bl.a. om at få en stærk "kasket- og rollebevidsthed", så man kender sin rolle, fx som medarbejderrepræsentant i MED eller i et koordinatorudvalg, og forstår at bringe feedback frem og tilbage.

Undersøgelsen er gennemført i perioden juni 2017 til marts 2018, og dens konklusioner præsenteres i dag i rapporten ’Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling’.

Hør meget mere om projektets fund

Der afholdes temadage om projektet i Middelfart den 15. november, i Aalborg den 20. november og i Roskilde den 22. november.

Fakta om projektet

Danmarks Lærerforening, BUPL og KL har med sparring fra Skolelederforeningen gennemført projektet ’Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling’.

Projektet bestod af to faser. I første fase er 100 lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningschefer fra 13 skoler i 13 kommuner blevet interviewet. På baggrund af disse interviews er der blevet identificeret en række temaer, der har særlig betydning for at udvikle en god samarbejdskultur på skolerne. I anden fase har fire andre skoler arbejdet med at afprøve nogle af disse temaer.

Kontakt

Chefkonsulent Line Arnmark, LIAR@kp.dk, 51 63 27 88