Genveje


Læreres interaktion med eleverne under lup

Lærere kan blive bedre til at lære fra sig ved hjælp af et – i dansk kontekst – nyt supervisionsredskab. Hvordan redskabet virker, er et forskningsprojekt i fuld gang med at afprøve, og nu har KP inviteret udviklerne af supervisionsredskabet til Danmark.

18. september 2018
Af Line Balvig-Phillips 

I november lægger Københavns Professionshøjskole hus til et åbent og gratis arrangement om det forskningsbaserede koncept, CLASS (Classroom Assessment Scoring System), som er et redskab til at vurdere læreres interaktion med eleverne.

CLASS

Et forskningsprojekt på Københavns Professionshøjskole undersøger, hvordan man på baggrund af videofilmede undervisningssituationer bedst kan give konstruktiv feedback til lærerne. Her er CLASS et af de redskaber, der skal afprøves, og det er herigennem, at samarbejdet med de amerikanske udviklere af CLASS er opstået.

Projektleder på projektet, lektor og ph.d. på Københavns Professionshøjskole, Klaus Rasmussen, fortæller: ”Selvom supervision eller vejledning lærere imellem ikke er ukendt i Danmark, har den ofte lidt under mindst to iøjnefaldende svagheder: For det første en mangel på fælles systematik og for det andet et fælles, veldefineret grundlag. Derfor undersøger vi nu, hvad andre, mere strukturerede og internationalt udbredte redskaber kan tilbyde i forhold til at sikre eleverne størst mulig læring og udvikling.”

Hård tone i klassen?

I CLASS superviseres lærerne med afsæt i videooptagelser, og målet er, at de bliver mere opmærksomme på, hvad eleverne lærer, og hvad der virker godt og mindre godt i undervisningen. Nogle af de parametre, der kigges på, er fx samtaleklima, organisering af klasserummet, feedback, undervisningsformer, lærerens lydhørhed ift. elevens perspektiv m.m.

Men har vi ikke allerede nok koncepter inden for pædagogikken? ”Vi er selvfølgelig nødt til at undersøge koncepterne grundigt, før vi kan beslutte, om det er noget, vi kan bruge,” mener Klaus Rasmussen. ”CLASS er et analytisk værktøj, der er solidt forskningsunderbygget og har dokumenteret gode resultater. Konceptet er meget udbredt i USA, men bruges også i Norge og andre steder i Europa. Det, vi skal se på, er, hvordan vi kan bruge CLASS i en dansk kontekst.”

Klaus Rasmussen 
Klaus Rasmussen er projektleder på supervisionsprojektet og lektor, ph.d. på Københavns Professionshøjskole

Kan bruges på mange professionsområder

Supervisionsredskabet findes i forskellige versioner, tilpasset arbejdet med de forskellige aldersgrupper helt ned fra 0 år til og med 18 år, og kan derfor også bruges ift. bl.a. daginstitutionsområdet. CLASS er ikke fagspecifik, men tager udgangspunkt i interaktionen mellem mennesker og kan derfor potentielt på sigt også tilpasses og være brugbar i forhold til andre professionsfelter end lige det lærerfaglige, fx social- og sundhedsområdet.

Gratis oplæg om CLASS

Mandag den 5. november kl. 17:30-19:30 på Københavns Professionshøjskole, Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, Auditorie C060, 2200 København N, er der mulighed for at blive klogere på, hvad CLASS er, når der inviteres til keynotesession og reception med oplæg fra både lektor, ph.d. på University of Virginia, Bridget Hamre, og lektor, ph.d. Klaus Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole. Bemærk, at oplæggene foregår på engelsk.

Det er gratis at deltage i keynotesessionen, men husk at tilmelde dig:

Uddannelse i CLASS

Mens de amerikanske udviklere, Teachstone, er på besøg i Danmark, tilbyder de også en række træningssessioner for dem, der ønsker at uddanne sig i CLASS. Træningssessionerne afholdes den 5.-9. november på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N.

Forskningsprojekt om videosupervision

Københavns Professionshøjskoles forskningsprojekt om videosupervision, SESAM-projektet, er støttet af Trygfonden og undersøger forskellige formater, der har til formål at kigge på, hvad der sker i klasserummet – bl.a. lektionsstudier og CLASS. Projektet vil meget gerne i kontakt med lærere, der kunne være interesseret i at afprøve CLASS på deres skole.

Kontakt

Klaus Rasmussen, KLRA@kp.dk, 51 63 27 22