Genveje


5 anbefalinger: Sådan udvikler I nye læringsformer gennem kulturforandringer

Digitalisering, nye lærerroller, kompetencestrategi og professionelle læringsfællesskaber. En moderne erhvervsskole skal kunne jonglere mange begreber og arbejdsformer i udviklingen af den pædagogisk praksis, og det kalder på en kollektiv forandringsproces. Men forandringer møder ofte modstand og benspænd, så hvordan skaber man den bedste udviklingskultur?

 

Netop ”kultur” er omdrejningspunktet i arbejdet med at skabe varige forandringer. Vi skaber en ny, fælles kultur ved at udveksle og udvikle forestillinger om, hvordan vores praksis fremadrettet skal formes - og derefter få vores fælles billede af fremtiden til at blive til virkelighed. 

Dilemmaer er velkomne

Én af nøglerne til at nå frem til en fælles forståelse, er at hilse dilemmaer velkomne, når de opstår i arbejdet. For det gør de! Dilemmaerne kan f.eks. centrere sig om: 

  1. tid, der er under pres mellem udvikling og drift
  2. udviklingen af projektet, der taber kraft, før de er implementeret i bund, og nye projekter står i kø
  3. læring og proces, der fylder mindre i styringen af projektet, fordi mål og resultater dominerer

Nationalt Center for Erhvervspædagogik har i en periode på 2 år i samarbejde med fire erhvervsskoler arbejdet med netop dilemmaer som omdrejningspunkt i kulturforandringer. Dilemmaer har læringspotentiale, når de bliver adresseret og behandlet og kan føre til, at samarbejdet mellem fx lærere og ledere er mere gnidningsfrit og mindre kompliceret, fordi man netop ved at tage fat på dilemmaet bliver i stand til at genkende mønstrene omkring det og sætte ind, før uenighederne opstår. Og dét er med til at skabe den rette kultur, som er fundamentet for de varige forandringer på skolen. 

5 anbefalinger til jeres arbejde

Er I på jeres skole klar til at skabe undervisning, der er klar til fremtiden, er her 5 hurtige anbefalinger til, hvordan I arbejder i processen:

  • Vær præcis om, hvad I vil opnå og inviter fra starten meningsdannere med ind i processen
  • Informer alle niveauer i organisationen om projektet, det skaber engagement og velvilje. Tegn og visualisér gerne ”rejsen” og hav fokus på milepæle og resultater
  • Arbejd aktivt med dilemmaerne og vend det til læringspotentialer
  • Aftal tydelige spilleregler og vær parat til at lytte og behandle forbedringspunkter undervejs i forløbet – tilret om nødvendigt. Tillid er fundamentalt for at arbejdet rykker og bliver til ægte samskabelse
  • Vær åben og ærlig om mulige ændringer i organisationens og betydningerne for de enkelte 

Det handler med andre ord om at være åben, lytte, informere og skabe tillid. Og at plante en fornemmelse hos den enkelte af, at projektet eller forandringsprocessen er noget, I skaber sammen. Ved at sætte scenen for en ny, fælles bæredygtig udviklingskultur, får I det bedste udgangspunkt i forhold til at forandre måden, hvorpå I arbejder med udvikling i pædagogiske og didaktiske indsatser.

Fakta om projektet bag anbefalingerne

Anbefalingerne er baseret på projektet Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling, KUSK. Projektet er bevilliget af og finansieret gennem Kompetencesektretariatet og er gennemført i perioden 2015-2018. Projektet er udviklet på initiativ af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, Uddannelsesforbundet, Danske SOSU-skoler, Handelsskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening.

Det er Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), der, sammen med de deltagende skolerne har været er ansvarlige for selve gennemførelsen af projektet. 
De deltagende skoler er: Tech College, Aalborg, Roskilde Handelsskole, SOPU København og Nordsjælland og CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster
Organisationerne bag udgør en styregruppe, som har haft det overordnede ansvar for projektet. Har du lyst til at læse mere om projektet, kan du hente rapporten her: Kulturforandring gennem strategisk kompetenceudvikling

Har du lyst til at høre mere om forløbet, kan du kontakt Københavns Professionshøjskole:

Lektor René Nordin Bloch, rebl@kp.dk
Lektor Dorrit Sørensen, dodo@kp.dk